Jerzy Grochocki

Jerzy Grochocki


Absolwent wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1957 oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 1963. W latach 1963 do 1968 pod wpływem malarstwa kolorystycznego maluje serie obrazów pt. Pejzaże inspirowane pejzażem górskim, a także Martwe Natury, Kompozycje Figuratywne i Impresje...   »