Rena Wota

Touch me Please

12 września 2018 o godz. 18 zapraszamy na wernisaż wystawy obiektów graficznych 3D pt. „Touch me Please” Renaty Woty do GALERII MAŁEJ BWA...

BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 7 września 2018, g. 11.00
Zakończenie: 21 września 2018

12 września 2018 o godz. 18 zapraszamy na wernisaż wystawy obiektów graficznych 3D
pt. „Touch me Please” Renaty Woty
do GALERII MAŁEJ BWA w Kielcach
czas trwania wystawy 7-28 września 2018

Rena Wota / zapis energii miejsc (…) W najnowszych pracach graficznych – Rena Wota koncentruje się na budowie wielowarstwowych obiektów przestrzennych tworzonych przy użyciu szarego papieru pakowego, które maluje lub zadrukowuje. Autorka nie stroni także od starych gazet, kolorowych magazynów, folderów reklamowych, książek czy albumów. Tego rodzaju druki gotowe / ready prints stanowią obecnie podstawowy materiał / obszar jej zainteresowania.
Za pomocą prostych w formie zabiegów, autorka preparuje / formuje / montuje we właściwy sobie – bezpośredni sposób – pojedyncze lub wieloczłonowe obiekty, albo raczej przedmioty – do dotykania, gładzenia, ale także przeglądania, poszukiwania czy odnajdywania znajomych tropów, analizowania rozpoznanych znaków, kojarzenia napotkanych faktów, a w końcu także do czytania … Tytuł większego cyklu „Touch Me Please” jest niejako zaprzeczeniem znanej i frustrującej sytuacji w wielu muzeach i galeriach, gdzie bezpośredni kontakt z jakimkolwiek Dziełem Sztuki jest zupełnie niemożliwy.

Dla Reny Wota ta sytuacja wydaje się trudna do zaakceptowania. Interaktywna / bezpośrednia / fizyczna łączność z odbiorcą jest podstawą obecnego wymiaru jej sztuki. Poprzez unikalną formę prace te wprost zachęcają, czy wręcz prowokują odbiorcę do bezpośredniego, fizycznego kontaktu z nimi poprzez dotyk.

Woytek Grela