Bartek Jarmoliński

Bartek Jarmoliński – Portret własny jako obraz będący komunikatem w obszarze kulturowym

wernisaż 9 marca 2018 | godz. 18.00 Galeria MAŁA BWA w Kielcach Złożona tematyka autoportretu jest płaszczyzną, w której mieszczą się najistotniejsze dla...

BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 1 marca 2018, g. 18
Zakończenie: 30 marca 2018

wernisaż 9 marca 2018 | godz. 18.00
Galeria MAŁA BWA w Kielcach

Złożona tematyka autoportretu jest płaszczyzną, w której mieszczą się najistotniejsze dla autora problemy i zagadnienia. Jest to sposób mówienia o człowieku, o sobie, o indywidualności i o byciu jedną z olbrzymiej ilości osób, które tworzą miejscowe społeczności.
Wystawa przedstawia zestaw prac malarskich i kolaży, które są twórczą kontynuacją dotychczasowej pracy, jaką autor zrealizował. Problematyka ta dotyczy zarówno artysty jako podmiotu oraz dotyczy „ja”. Na całość wystawy złożyły się dwa najistotniejsze dla twórcy rozdziały, jakimi są męskość i wizerunek własny w odniesieniu do popkultury. Największa część prac odnosi się do tematyki męskości, do wizerunku męskiego. Jest to odniesienie do określania męskości poprzez wygląd zewnętrzny. Analiza ta dokładnie odnosi się do mężczyzn z zarostem, którzy w różnych okresach dziejów ludzkości byli uosobieniem męskości z wszystkimi cechami jakie określały mężczyzn. Znalazło się tu odniesienie do koncepcji wyrażanej przez wygląd, w ujęciu dwóch przeciwstawnych stanowisk ze starożytności, autorstwa Antystenesa i Epikurejczyków. Artysta odniósł się również do przedstawień Vera Icon, które ukazywały głowę brodatego Chrystusa. Bezpośrednią obserwację i umiejscowienie siebie w obszarze męskości, w sferze kulturowej, zawarł w pracach malarskich i kolażach z cyklu Względne cechy podobieństwa. Do koncepcji tytułowej problematyki należy również odniesienie się do popkultury, w której wizerunek człowieka, wizerunek własny, stał się strategią marketingową, z efektami sztucznej estetyzacji wyraźnie widocznej w kulturze masowej. Prace, które składają się na całość koncepcji, składają się z czterech grup, odnoszących się do tematyki męskości i popkultury. Do problematyki męskości odnoszą się Portrety ikoniczne, Względne cechy podobieństwa oraz ,,względne cechy podobieństwa” zrealizowane w technice kolażu. Do tematyki wizerunku własnego w obszarze popkultury odnoszą się przedstawienia zdeformowanych portretów własnych jakie znalazły się w cyklu prac malarskich Odpady.

praca doktorska zrealizowana pod kierunkiem Prof. dr hab. Urszuli Ślusarczyk na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.