Antoni Janusz Pastwa

Cienie / Torsy / Twarze

Rzeźby z cyklu CIENIE są pozycjami wyjątkowymi w całym dorobku Janusza Pastwy. Są pozycjami wyjątkowymi we współczesnej rzeźbie polskiej. W pomyśle tych rzeźb...

Galeria Górna

Rozpoczęcie: 3 marca 2017, g. 18:00
Zakończenie: 31 marca 2017

Rzeźby z cyklu CIENIE są pozycjami wyjątkowymi w całym dorobku Janusza Pastwy. Są pozycjami wyjątkowymi we współczesnej rzeźbie polskiej. W pomyśle tych rzeźb drzemie potencjał i siła zdolna wyzwolić u odbiorcy skojarzenia powstałe z naszych ludzkich doświadczeń i porwać je z całym naszym poczuciem ludzkiego
bytu. Cała ich rozpędzona anatomia porywa naszą wyobraźnię jak morska fala. Autor buduje swoje obiekty stosując redukcje środków artystycznego wyrażania do niezbędnych. Pojawia się ruch niosący zamiar myśli wiodącej. Jest w tej pędzącej materii odwaga i rosnące marzenie wyrażania zamysłu w sposób nowatorski. Cała skala
rzemiosła artystycznego, cała jego inżynieria techniczna układa się w zgodzie porozumienia celu całego przedsięwzięcia twórczego.

Spotkanie ze sztuką Pastwy to przeżycie uzależnione wyjątkowo od naszych percepcyjnych możliwości. Kreatywny stosunek odbiorcy do oglądanego dzieła jest tu zasadą stosowaną w pojmowaniu wartości jakie dzieło niesie. Ta sztuka szuka odbiorcy wolnego od dosłownego czytania rzeczywistości, posiadającego dar poetyckiego formowania znaczeń powstałej nowej autorskiej wizji rzeczywistości. Jest także miejscem filozoficznego pojmowania rzeźbiarskich sformułowań. Cień figury ludzkiej jest refleksją naszej aktywności oraz pojmowania związku z organicznością tego faktu który wszystkich nas dotyczy, a którego często należycie nie zauważamy. Zależność ta u wielu zalega na dłużej ze swoimi pytaniami i refleksjami. Walorem osobnym sztuki Pastwy godnym osobnego szacunku jest troska o osobisty autorski charakter postawy artystycznej. Twórcza
dojrzałość tej sztuki jest konsekwencją przyjętej zasady: FORMA – MYŚL lub MYŚL–FORMA ( jedno wynika z drugiego). Jego dzieła – te jego sunące cienie mimo niewątpliwej urody mają w sobie jakieś zamyślenie sunące dalej i dalej. Sztuka Janusza Pastwy to piękno mądre. Bywają zjawiska w sztuce które swoją naturą wytwarzają jakiś
dystans utrudniający widzowi zamiar bliższego podejścia. To piękno zostawione rozważaniom tylko estetycznym nie jest pełnym z nim kontaktem, a nawet jest jej niespełnieniem. Najbliżej takiej sztuki są zapewne odbiorcy kochający poezję – filozofię.
prof. Jan Kucz