About: aga

Recent Posts by aga

Deklaracja dostępności

Budynek Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – wyposażony jest w windę, dzięki czemu można zwiedzać wystawy w Galerii Dolnej, Galerii Górnej i Galerii Małej oraz uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych lub innych wydarzeniach. Winda znajduje się od strony parkingu BWA, który usytuowany jest za budynkiem od strony katedry. Goście BWA mogą dojechać na parking ulicą Kapitulną. W budynku znajduje się także toaleta   » »

Opłaty za wstęp do galerii BWA

Opłaty za wstęp do trzech galerii BWA w Kielcach (Galerii Górnej, Galerii Dolnej, Galerii Małej) dorośli – 5 zł uczniowie szkół średnich, emeryci, renciści, żołnierze czynnej służby – 3 zł Wstęp wolny przysługuje uczniom szkół podstawowych, opiekunom grup zwiedzających, historykom sztuki, uczniom szkół plastycznych i studentom uczelni plastycznych – po okazaniu legitymacji Wstęp bezpłatny z Kartą Dużej Rodziny. Na wernisaże wstęp bezpłatny.

Komunikat SHS 1/2022

Kielce, 14 stycznia 2022 roku Szanowni Państwo – Członkowie Oddziału Kieleckiego SHS Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w galerii BWA (ul. Kapitulna 2) w dniu 15 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00. (II termin – godz. 17.30) Porządek zebrania – otwarcie zebrania – wybór Przewodniczącego zebrania oraz sekretarza / protokolanta – przyjęcie porządku obrad –   » »

Zapowiedź wystawy Kapitał sztuki – suplement 2020/2021

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz świętokrzyskie związki twórcze zapraszają 14 stycznia o godz. 18 na wernisaż wystawy „Kapitał sztuki – suplement 2020/2021”. To doroczna prezentacja twórczości artystów związanych z regionem. UWAGA: Wernisaż rozpocznie się o godz. 18 w Galerii ZPAP „Tycjan”, gdzie zaprezentowana zostanie część obrazów Krzysztofa Jackowskiego z kolekcji BWA, a od ok. godz. 18.30 będzie kontynuowany w BWA. W ramach „Kapitału sztuki” swoje dzieła zaprezentuje 80 artystów. Są to osoby   » »

FERIE 2022 w BWA

Podczas ferii BWA zaprasza dzieci i młodzież na dwa rodzaje zajęć: Spotkania ze sztuką – Kapitał sztuki oraz Czarne ptaki. SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – KAPITAŁ SZTUKI Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat na zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”, które będą organizowane w formie zdalnej przez okres ferii zimowych. Na zajęciach dzieci obejrzą wystawę „Kapitał sztuki”, będącą prezentacją prac artystów z regionu   » »

Recent Comments by aga

    No comments by aga yet.