Wystawy Archiwum

Recycling Program


Tomasz Domański


Wszelka śmierć, nawet najokrutniejsza, tonie w obojętności natury (Peter Weiss)...

Galeria Piwnice
Kielce, ul. Leśna 7

Rozpoczecie: 9 11 2012
Zakonczenie: 9 12 2012


ŚWIĘTOKRZYŚKIE


Krzysztof Zając


Świętorzkyskie krajobrazy...

Galeria Fotografii
Kielce, ul. Planty 7

Rozpoczecie: 4 11 2012
Zakonczenie: 30 11 2012


Rzeźba, malarstwo, rysunek


Antoni Walerych


wszystkie, w tych trzech technikach wykonane, prace Antoniego Walerycha cechuje ta sama spójność, jednorodność i syntetyczny charakter zdecydowanych, kanciastych gestów...

Galeria Zielona
Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 7

Rozpoczecie: 25 10 2012
Zakonczenie: 17 11 2012


Fotografia


Piotr Ciesielski


Początek wernisażu w Galerii Fotografii BWA/ZPAF, ul. Planty 7, Kielce o godzinie 18:00...

Galeria Fotografii
Kielce, ul. Planty 7

Rozpoczecie: 12 10 2012
Zakonczenie: 4 11 2012


Grafika


Piotr Ciesielski


Początek wernisażu w Galerii Fotografii BWA/ZPAF, ul. Planty 7, Kielce o godzinie 18:00...

Galeria Na Piętrze
Kielce, ul. Leśna 7

Rozpoczecie: 12 10 2012
Zakonczenie: 4 11 2012


Malarstwo


Piotr Ciesielski


Początek wernisażu w Galerii Fotografii BWA/ZPAF, ul. Planty 7, Kielce o godzinie 18:00...

Galeria Piwnice
Kielce, ul. Leśna 7

Rozpoczecie: 12 10 2012
Zakonczenie: 4 11 2012


Mali odkrywcy wielkie możliwości 2012


Wystawa zbiorowa


Kielce w fotografii...

Galeria Fotografii
Kielce, ul. Planty 7

Rozpoczecie: 1 10 2012
Zakonczenie: 10 10 2012


PEJZAŻ


Wystawa zbiorowa


Wystawa ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach...


,

Rozpoczecie: 30 08 2012
Zakonczenie: 27 09 2012


Wobec Miejsca i Czasu… III -Tożsamość Subiektywna


Wystawa zbiorowa


Wystawa PoPlenerowa Okręgu Dolnośląskiego ZPAF...

Galeria Fotografii
Kielce, ul. Planty 7

Rozpoczecie: 10 09 2012
Zakonczenie: 28 09 2012


San Symfonia


Rosa Tarruella Planas


Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo ...

Galeria Na Piętrze
Kielce, ul. Leśna 7

Rozpoczecie: 7 09 2012
Zakonczenie: 7 10 2012