Joanna Casselius

Urodzona w 1934 roku w Poznaniu. Ukończyła Wydział Grafiki warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych w roku 1960.
Studiowała w pracowni profesora Tadeusza Kulisiewicza. W początkowym okresie
swojej twórczości zajmowała się głównie grafiką, przede wszystkim metalorytem
oraz rysunkiem. Inny ważny motyw twórczości Joanny Casselius to praca ilustratora.
Artystka stworzyła ilustracje do kilkunastu książek dla najmłodszych, m.in. do zbiorów
wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, współpracowała z takimi wydawnictwami
jak Krajowa Agencja Wydawnicza czy Wspólna Sprawa.

Ważniejsze wystawy:
1961 – Grafika w TPSP, Warszawa
1962-64 – Biennale Grafiki, Kraków
1963 – wystawa indywidualna, Warszawa
1965 – Współczesna Grafika Polska, Bydgoszcz
1966 – Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków
1966 – Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa
1971 – Art. Et Protection de la Nature, Piotiers, Francja
1972 – wystawa indywidualna, Warszawa
1974 – Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa
1975-76 – Myśl Theiarad de Chardin, Warszawa
1980 – Wizerunek Miasta, Warszawa
1983 – Epoka Slajd, Kordegarda, Warszawa
1989 – Biennale Grafiki dla Dzieci, Poznań
1992 – Dekada ASP, Warszawa
1993 – indywidualna wystawa ilustracji i rysunku
1994 – Dotykanie Natury, wystawa indywidualna w Muzeum Ziemi w Warszawie
1994-97 – Warszawski Miesiąc Malarstwa
1994-95 – Polska Współczesna Sztuka Książki, Warszawa
1995 – „Schnittpunkte”, indywidualna wystawa malarstwa, Kassel, Niemcy
1996 – Polska Współczesna Sztuka Książki, Kraków, Lipsk, Düsseldorf
1996 – wystawa malarstwa, Tokio, Koeb, Japonia
1996 – wystawa ilustracji dla dzieci, Hamburg, Niemcy
1997 – wystawa indywidualna malarstwa i rysunku, DAP, Warszawa
1998 – Malarstwa, Kalundborg, Dania
1999 – Niebo, DAP, Warszawa
2000 – III Biennale Pasteli, Nowy Sącz, zakopane, Kraków
2000 – Wars 2000, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
2001 – IV Biennale Malych Form Malarskich, Toruń