Wydawnictwo

Kontakt

Monika Cybulska

Specjalistka ds. wydawniczych i marketingu


kontakt@bwakielce.art.pl


tel. 41 36 76 447  wew. 26

Misja

Galeria BWA prowadzi działalność wydawniczą,  której owocem są zarówno albumy i katalogi do wystaw eksponowanych w galeriach własnych, w galeriach współpracujących z BWA oraz indywidualnych katalogów dla artystów. Aktualne albumy i katalogi z dokładnym opisem zobacz w Katalogu Biblioteki Narodowej.

Rocznie wydajemy do 20 katalogów i innych druków ulotnych:  foldery, postery, kolorowanki

Wydawnictwo projektuje katalogi pod względem merytorycznym i graficznym, według projektów własnych lub autorskich projektów artystów.

Napisz do nas!

Archiwum

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, pragnie przedstawić Państwu listę naszych pozycji wydawniczych, folderów i innych opracowań z wystaw, które odbyły się na przestrzeni czterdziestu kilku lat funkcjonowania naszej instytucji.

Archiwum wydawnictw BWA dzieli się na działy:

Oferta programu oświatowego skierowana jest do osób pragnących poszerzyć swe wiadomości z zakresu sztuk plastycznych: nasze katalogi mogą być ciekawym materiałem edukacyjnym oraz cennym źródłem informacji do opracowań prac magisterskich, monografii.

Część katalogów archiwalnych można pozyskać nieodpłatnie, część można kupić po korzystnej cenie.

Katalogi wydawane cyklicznie:
Kapitał sztuki – Suplement” wydawane są na początku każdego roku kalendarzowego do wystawy pod tym samym tytułem. Wydawnictwo towarzyszy wystawie kieleckich Związków Twórczych. Jest to baza wiedzy o bieżącej twórczości artystów kieleckiego środowiska plastycznego jak i o młodych artystach, którzy do związków nie należą, ale są aktywni twórczo. Część poświęcona działowi Wspomnienie, prezentuje dorobek artystów, którzy odeszli w roku poprzedzającym wydanie.

Katalog pokonkursowy „Przedwiośnie” Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego, wydawany od 46 lat, w którym prezentowane są dzieła artystów z regionu świętokrzyskiego powstałe w ostatnich dwóch latach poprzedzających wydanie.

Katalog pokonkursowy „LITHO Kielce” do cyklicznego Międzynarodowego Konkursu Litograficznego prac w technice litograficznej i pokrewnej, w którym prezentowane są prace z m.in.: Argentyny, Australii, Bułgarii, Czech, Holandii, Kanady, Francji, Macedonii, Sowacji, Szwecji, Tajlandii, USA.

e-Sklep

krótka informacja o tym co można kupić na wynos…