Start / Wydawnictwo

Wydawnictwo

Kontakt

Monika Cybulska

Specjalistka ds. wydawniczych i marketingu


kontakt@bwakielce.art.pl


tel. 41 36 76 447  wew. 26

Misja

Galeria BWA prowadzi działalność wydawniczą,  której owocem są zarówno albumy i katalogi do wystaw eksponowanych w galeriach własnych, w galeriach współpracujących z BWA oraz indywidualnych katalogów dla artystów. Aktualne albumy i katalogi z dokładnym opisem zobacz w Katalogu Biblioteki Narodowej.

Rocznie wydajemy do 20 katalogów i innych druków ulotnych:  foldery, postery, kolorowanki

Wydawnictwo projektuje katalogi pod względem merytorycznym i graficznym, według projektów własnych lub autorskich projektów artystów.

Napisz do nas!

Archiwum

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, pragnie przedstawić Państwu listę naszych pozycji wydawniczych, folderów i innych opracowań z wystaw, które odbyły się na przestrzeni czterdziestu kilku lat funkcjonowania naszej instytucji.

Archiwum wydawnictw BWA dzieli się na działy:

Oferta programu oświatowego skierowana jest do osób pragnących poszerzyć swe wiadomości z zakresu sztuk plastycznych: nasze katalogi mogą być ciekawym materiałem edukacyjnym oraz cennym źródłem informacji do opracowań prac magisterskich, monografii.

Część katalogów archiwalnych można pozyskać nieodpłatnie, część można kupić po korzystnej cenie.

Katalogi z cyklu: „Kapitał sztuki – Suplement” wydawane są na początku każdego roku kalendarzowego do wystawy pod tym samym tytułem. Wydawnictwo towarzyszy wystawie kieleckich Związków Twórczych. Jest to baza wiedzy o bieżącej twórczości artystów kieleckiego środowiska plastycznego jak i o młodych artystach, którzy do związków nie należą, ale są aktywni twórczo. Część poświęcona działowi Wspomnienie, prezentuje dorobek artystów, którzy odeszli w roku poprzedzającym wydanie.

e-Sklep

krótka informacja o tym co można kupić na wynos…