Edukacja

Listopad/grudzień 2022

Kreatywne laboratorium warsztaty – listopad/grudzień 2022

Październik 2022

Kreatywne laboratorium zaprasza na warsztaty – październik 2022

 

Październik 2022

 

Filmujemy Kielce! Edycja 8 Konkurs 2-minutowych filmów o ulicach

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY EUROSHORTS – PROGRAM

Lipiec 2022

Kreatywne wakacyjne warsztaty plastyczne

 


kwiecień 2022

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ. Ilustracje inspirowane malarstwem Marii Prymaczenko

Dział edukacji Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież na „Spotkania ze sztuką”. Na zajęciach uczestnicy poznają malarstwo ukraińskiej artystki Marii Prymaczenko, a następnie w różnych technikach zilustrują fantastycznego stwora z własnej wyobraźni.

W pierwszych dniach rosyjskiej agresji w Ukrainie media obiegła informacja, że w pożarze Muzeum Historyczno-Krajoznawczego w Iwankowie zniszczone zostało ponad 20 dzieł Marii Prymaczenko. Z późniejszych doniesień wynika, że bohaterski mieszkaniec Iwankowa wyniósł z płonącego budynku kilka prac artystki.

Marija Prymaczenko (1908-1997) była jedną z najbardziej znanych ukraińskich artystek. Zajmowała się malarstwem, haftem oraz malarstwem na ceramice, ilustrowała książki dla dzieci. Obdarzona niezwykłą wyobraźnią, tworzyła fantastyczne wizerunki zwierząt i roślin. Jej prace były eksponowane m.in. na Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 roku. Po ich obejrzeniu Picasso powiedział: „Klękam przed artystycznym cudem tej genialnej Ukrainki”. UNESCO ogłosiło rok 2009 rokiem Marii Prymaczenko. Na jej cześć nazwano planetoidę. Największą kolekcję jej prac, liczącą ponad 600 obrazów, posiada Ukraińskie Narodowe Muzeum Sztuki Ludowej i Dekoracyjnej w Kijowie.

Zajęcia są skierowane do uczniów szkół podstawowych. Technika będzie dostosowana do wieku uczestników.
Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób.
Zajęcia poprowadzą dr Magdalena Leśniak i Agnieszka Gołębiowska.
Zajęcia będą odbywały się od 20.04.2022 do 29.04.2022 w godzinach 9.00 – 14.30.
Zapisy przyjmujemy pod nrem tel. 41 36 76 447 wew. 25.
Koszt zajęć – 5 zł od osoby.


SPOTKANIA ZE SZTUKĄ Stanisława Zacharko-Łagowska Tło do autoportretu

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia edukacyjne „Spotkania ze sztuką”, które będą organizowane w budynku BWA lub w formie zdalnej (w zależności od sytuacji epidemiologicznej). Na zajęciach uczestnicy obejrzą kolekcję dzieł sztuki zgromadzoną przez Stanisławę Zacharko-Łagowską w trakcie jej pracy kuratorskiej, a także należącą do niej kolekcję dzieł sztuki afrykańskiej oraz fotografie i pastele jej autorstwa. Opowiemy o głównej problematyce prezentowanych wystaw i przygotujemy dla uczestników szereg ćwiczeń, mających na celu zmotywowanie ich do uważnego oglądania eksponatów. Na koniec młodzież narysuje ulubiony eksponat z wystawy lub stworzy jego interpretację. Najlepsze prace zaprezentujemy w galerii działań edukacyjnych Artklatka.

Zajęcia online mogą być przeprowadzone za pośrednictwem Skypa lub Teamsa i są bezpłatne. Zajęcia w formie tradycyjnej kosztują 5 zł od osoby (w cenie materiały).

Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób.

Zajęcia poprowadzi dr Magdalena Leśniak.

Zajęcia będą odbywały się od 28.02.2022 do 18.03.2022 w godzinach 9.00 – 14.30.

Zapisy przyjmujemy pod nrem tel.  41 36 76 447  wew. 25.

Przypominamy, że przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych mają wstęp wolny na wystawy BWA. Uczniowie szkół średnich płacą za wstęp 3 zł.


BEZPŁATNE ZWIEDZANIE

Przypominamy, że przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych mają bezpłatny wstęp na wystawy.

Zapraszamy do 10 lutego na interdyscyplinarną wystawę „Kapitał sztuki – suplement 2020/2021”, czyli prezentację dokonań artystów ze świętokrzyskich związków twórczych.

Zwiedzanie można uzupełnić o „Spotkania ze sztuką” prowadzone online (szczegóły poniżej).

Zapisy na zajęcia przyjmujemy pod nrem tel. 41 36 76 447 wew. 25.


SPOTKANIA ZE SZTUKĄ ONLINE

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat na bezpłatne zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”, które będą organizowane w formie zdalnej.

Na zajęciach dzieci obejrzą wystawę „Kapitał sztuki”, będącą prezentacją prac artystów z regionu świętokrzyskiego. Dzieci i młodzież poznają różne gatunki i dziedziny sztuk plastycznych. Nauczą się je rozróżniać i poznają ich cechy charakterystyczne. Same wykonają własne dzieło, nawiązujące problematyką do wybranych prac z wystawy.

Fot. Agnieszka Gołębiowska

Zajęcia mogą być przeprowadzone za pośrednictwem Skypa lub Teamsa.
Zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób.
Zajęcia poprowadzi dr Magdalena Leśniak.
Będą się odbywały od 31.01.2022 do 25.02.2022 w godzinach 9.00 – 14.30.


FERIE 2022 w BWA

  1. SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – KAPITAŁ SZTUKI

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat na zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”, które będą organizowane w formie zdalnej przez okres ferii zimowych.

Na zajęciach dzieci obejrzą wystawę „Kapitał sztuki”, będącą prezentacją prac artystów z regionu świętokrzyskiego. Dzieci i młodzież poznają różne gatunki i dziedziny sztuk plastycznych. Nauczą się je rozróżniać i poznają ich cechy charakterystyczne. Same wykonają własne dzieło, nawiązujące problematyką do wystawy.

Zajęcia mogą być przeprowadzone za pośrednictwem Skypa.

Aleksandra Banaś, Dzieci

Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób.

Zajęcia są bezpłatne!

Zajęcia poprowadzi dr Magdalena Leśniak.

Zajęcia będą odbywały się od 18.01.2022 do 29.01.2022 w godzinach 9.00 – 14.30.

Zapisy przyjmujemy pod nrem tel.  41 36 76 447  wew. 25.

Marek Osman, Hot problem

  1. CZARNE PTAKI

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat na zajęcia plastyczno-przyrodnicze online „Czarne ptaki”.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie, ale mają mobilizować dzieci i młodzież do wyjścia z domu w celu poszukiwania czarnych ptaków. W pierwszej części zajęć przyjrzymy się rodzimym gatunkom ptaków krukowatych, nauczymy się je rozpoznawać, porozmawiamy o ich zwyczajach. Wspomnimy o tym, jak wielkim stresem i niebezpieczeństwem są dla ptaków, a także innych zwierząt, fajerwerki.

Kawka, fot. Agnieszka Gołębiowska

W drugiej części zajęć, dzieci pod okiem instruktorki zmierzą się z tematem czarnych ptaków, realizując pracę plastyczną. Do jej wykonania wykorzystają czarne papiery, węgiel, pastel suchy i olejny. Najlepsze prace zaprezentujemy w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA.

UWAGA: Jeżeli pogoda i sytuacja epidemiologiczna na to pozwolą, a ptaki wrócą do parku miejskiego po sylwestrowej kanonadzie, w ramach zajęć możliwy jest krótki spacer po parku.

Zajęcia mogą być przeprowadzone za pośrednictwem Skypa.

Kolonia gawronów, fot. Agnieszka Gołębiowska

Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób.

Zajęcia są bezpłatne!

Zajęcia poprowadzą Agnieszka Gołębiowska i dr Magdalena Leśniak.

Zajęcia będą odbywały się od 18.01.2022 do 29.01.2022 w godzinach 9.00 – 14.30.

Zapisy przyjmujemy pod nrem tel.  41 36 76 447  wew. 25.

 


­­SPOTKANIA ZE SZTUKĄ do wystawy kolaży Ewy Michalskiej

Zapraszamy od 8 listopada do 2 grudnia na warsztaty kolażu do wystawy Ewy Michalskiej „Post-art melancholy”.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat.

 

Na wystawie dzieci obejrzą kilkadziesiąt kolaży wykonanych przez łódzką artystkę Ewę Michalską, która tworzy kompozycje z obrazów i tekstów odnoszące się do jej osobistych doświadczeń i przeżyć. Następnie zrealizują prace plastyczne w technice kolażu na wylosowany temat. Każdy uczestnik warsztatów wylosuje inne hasło, które będzie musiał zilustrować wyciętymi obrazkami i tekstami ze starych magazynów i czasopism.

Zajęcia poprowadzi dr Magdalena Leśniak – malarka i edukatorka w BWA.

Czas trwania zajęć: 60-90 min.

Koszt zajęć: 5 zł od osoby.

Liczba osób w grupie: 5-30.

Zapisy pod nr telefonu: 41 367 64 47 wew. 25

Zapisy przyjmujemy również mailowo pod adresem edukacja@bwakielce.art.pl

Wszystkie materiały zapewnia organizator.


Zapraszamy na warsztaty pt.: AUTOPORTRET MENTALNY

Zapraszamy od 11 do 29 października na warsztaty plastyczne pt. „Autoportret mentalny” połączone ze zwiedzaniem bieżących wystaw w BWA.

Na zajęciach uczniowie zobaczą wystawy: fotografii „Mali Odkrywcy – Wielkie Możliwości” oraz grafiki Pawła Frąckiewicza i Mirosława Pawłowskiego. Dzieci i młodzież poznają gatunek, którym jest autoportret i dowiedzą się o wątku autobiograficznym w sztuce współczesnej. Poznają artystów, którzy w ciekawy sposób „mówią” o sobie w obrazach, fotografiach i projektach artystycznych. W końcowym etapie warsztatów uczestnicy stworzą swój autoportret, skupiając się nie na wyglądzie, a na osobowości i charakterze.


Fot. Jędrzej Kamyk

Wiek uczestników: 5-18 lat
Czas trwania zajęć: 60-90 min.
Koszt zajęć: 5 zł od osoby.
Liczba osób w grupie: 5-30.
Zapisy pod nr telefonu: 41 367 64 47 wew. 25
Zapisy przyjmujemy również mailowo pod adresem: edukacja@bwakielce.art.pl
Wszystkie materiały zapewnia organizator.


SPOTKANIA ZE SZTUKĄ do wystawy malarstwa Grzegorza Bednarskiego Między skrajnościami

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne z elementami warsztatów, przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 5 do 18 lat, związane z problematyką naszej bieżącej wystawy Między skrajnościami, na której prezentujemy obrazy Grzegorza Bednarskiego.

Na wystawie uczestnicy obejrzą wielkoformatowe malarstwo wykonane w technice olejnej i podejmujące różne tematy: od obrazowania rzeczywistości po kompozycje pełne ukrytych znaczeń i symboli.

Na zajęciach dzieci i młodzież zrealizują ćwiczenia sprawdzające wiedzę o wystawie oraz wykonają własne dzieło plastyczne – obraz martwej natury wykonany w dowolnej technice malarskiej. Zajęcia poprowadzi
dr Magdalena Leśniak – malarka i edukatorka w BWA.

Termin: od 6 września do 1 października

Czas trwania zajęć: 60-90 min.

Koszt zajęć: 5 zł od osoby.

Liczba osób w grupie: 5-30.

Zapisy pod nr telefonu: 41 367 64 47 wew. 25. Zapisy przyjmujemy również mailowo pod adresem: edukacja@bwakielce.art.pl

Wszystkie materiały zapewnia organizator.


Zapraszamy dzieci i młodzież z całej Polski w wieku od 12 do 18 lat na bezpłatne, letnie warsztaty fotograficzne online.

W tym roku warsztaty zostaną przeprowadzone podczas trzech pięciodniowych turnusów, trwających od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13.
I turnus: 28.06 – 02.07.2021
II turnus: 12.07 – 16.07.2021
III turnus: 19.07 – 23.07.2021

26

Zajęcia będą polegały na codziennych spotkaniach z instruktorami (Antoni Myśliwiec – fotograf, Magdalena Leśniak – malarka, edukatorka BWA), którzy przedstawią temat do realizacji, wytłumaczą jak należy go wykonać, przeprowadzą mini wykład na temat wybranego zagadnienia oraz dokonają korekty zdjęć z dnia poprzedniego. Każdego dnia uczestnicy warsztatów dostaną inny temat do zrealizowania.

BWA_2348 (2)

„Naszym celem jest wprowadzenie młodych ludzi w świat fotografii, skupiając się głównie na aspektach wizualnych zdjęcia. Uczymy kompozycji, znajdywania tematów, wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości, kreatywnego podejścia do tworzenia oraz cierpliwości i uważnego słuchania podczas codziennych korekt fotografii” – informuje dr Magdalena Leśniak.

Zajęcia wszystkich turnusów zostaną zakończone wystawą w Galerii Małej BWA w Kielcach w październiku. Każdy z uczestników zaprezentuje na niej minimum dwa zdjęcia. Wystawie będzie towarzyszył katalog, którego dwa egzemplarze trafią do uczestników zajęć. Każde dziecko otrzyma również dyplom za udział w warsztatach.

_BWA5424 (2)

Zapisy na zajęcia przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku pod nr tel.: 41 367 64 47 wew. 25. Liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia będą przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora SKYPE.


SPOTKANIA ZE SZTUKĄ ONLINE – KARTKA Z KALENDARZA

Zapraszamy na zdalne warsztaty plastyczne, na których zrobimy dowolną kartkę z kalendarza. Inspiracją dla zajęć jest wystawa Dwanaście kalendarzy, dwunastu artystów, która powstała we współpracy z Fundacją NOWA PRZESTRZEŃ SZTUKI.

Na zajęciach dzieci obejrzą wybrane prace z prezentowanej obecnie w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach wystawy i wysłuchają, jak można przedstawiać miesiące w formie prac plastycznych. Wyposażone w inspirację i wiedzę dzieci stworzą własną kartkę z kalendarza na dowolnie wybrany miesiąc.

W drugim etapie warsztatów prowadząca dr Magdalena Leśniak omówi wykonane przez uczestników zajęć kartki z kalendarzy. Najlepsze z dostarczonych do BWA prac wyeksponujemy w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA.

Kinga Nowak 2021

Kalendarz na rok 2021 autorstwa Kingi Nowak

Zajęcia są bezpłatne!

Wiek uczestników: 7-15 lat

Preferowane platformy do łączenia się to: Skype i Teams

Zapisy na zajęcia edukacja@bwakielce.art.pl
 


WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE – JAJKO PO MALARSKU

 Zapraszamy w terminie 15 – 31 marca dzieci i młodzież na bezpłatne, zdalne warsztaty okolicznościowe JAJKO PO MALARSKU.

Na zajęciach uczestnicy zobaczą wirtualną wystawę prac Marka Wawry. Dowiedzą się, czym jest abstrakcja i malarstwo ekspresjonistyczne. W kolejnym etapie zajęć dzieci dostaną zadanie plastyczne do wykonania w domu lub w klasie, które będzie polegało na stworzeniu pisanki wielkanocnej inspirowanej wybranym dziełem abstrakcyjnym.

Podczas drugiego łączenia się z grupą instruktorka omówi wykonane przez uczestników prace. Najlepsze zostaną pokazane w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA.

JAJKO PO MALARSKU

Czas trwania zajęć: 20 – 40 minut

Zapisy edukacja@bwakielce.art.pl

Prowadząca zajęcia: dr Magdalena Leśniak


 

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ W NATURZE – OBRAZKI NA ŚNIEGU

Póki możemy cieszyć się prawdziwą zimą, proponujemy kolejna zabawę nawiązującą do sztuki LAND ARTU. Tym razem zachęcamy do tworzenia OBRAZKÓW NA ŚNIEGU. Zapraszamy na kolejne „Spotkania ze sztuką” – tym razem w naturze.

Materiały: śnieg, szyszki, kasztany, nasiona, liście, łodygi i inne części roślin, ewentualnie kartka z  zarysem kształtu, który chcesz odwzorować na śniegu.

NIE UŻYWAMY BROKATU, ponieważ jest szkodliwy dla środowiska naturalnego.

_BWA1881

 

OBRAZKI NA ŚNIEGU KROK PO KROKU

  1. Zastanów się, jaki rysunek chcesz wykonać. Możesz zaprojektować swoją pracę albo znaleźć i wydrukować gotowy wzór. A może masz w domu elementy roślin, które wykorzystasz? Ja wzięłam ze sobą skorupki orzechów. Ten punkt możesz ominąć. _BWA1934
  2. Wybierz się do lasu, parku albo chociaż na podwórko.
  3. Poszukaj roślinnych elementów, z których możesz wykonać obrazek. Najłatwiej znaleźć je tam, gdzie rosną drzewa. Mogą to być szyszki, nasiona, igły, liście itp. Pamiętaj, żeby nie niszczyć żywej rośliny, np. zerwij tylko trochę igieł lub gałązek._BWA1853 _BWA1954
  4. Znajdź gładką śnieżną powierzchnię. Nie musi być pozioma, może być to ośnieżony pień drzewa.
  5. Ułóż z roślin kształt, jaki podpowiada ci wyobraźnia, przestrzeń i znaleziony materiał. Możesz też pomóc sobie przygotowanym wcześniej wzorem.
  6. Możesz też zrobić „orła” na śniegu i dorobić mu elementy z roślin.
  7. Inny sposób na śniegowy obrazek to wydeptywanie kształtów.
  8. Zdjęcia lub filmik prześlij na adres promocja@bwakielce.art.pl Opublikujemy je w naszej wirtualnej galerii, a najlepsze wydrukujemy i powiesimy w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA.

Przygotowała AG/BWA Kielce


 

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ W DOMU – LODOWE WITRAŻE

Prawdziwa zima ze śniegiem i mrozem niesie mnóstwo radości i możliwości zabawy. Korzystajmy z niej, póki trwa!
Jedną z zimowych zabaw może być – nawiązujące do sztuki LAND ARTU – tworzenie LODOWYCH WITRAŻY. Zapraszamy na kolejne „Spotkanie ze sztuką w domu”!

Materiały: kwiaty, liście, gałązki i inne części roślin oraz okrągły plastikowy pojemnik, woda, sznurek, nożyczki i mróz

_BWA1652

LODOWE WITRAŻE KROK PO KROKU

1. Przynieś z lasu lub parku fragmenty roślin (najlepiej nie niszcząc żywej rośliny) lub poszukaj w domu suszonych kwiatów, liści, owoców czy gałązek. Może po jesiennych zabawach zostały Ci kasztany, a może przetrwał kawałek gałązki ze świątecznego stroika? Jeśli nie masz innych roślin, na pewno w kuchni znajdziesz liść laurowy i goździki. Piękny będzie witraż z kory cynamonowca, gwiazdek anyżu i plasterka pomarańczy.

DSC_0288 DSC_0290

2. Do pojemnika wlej wodę i umieść wybrane rośliny.

DSC_0304

3. Pamiętaj, żeby do wody włożyć kawałek sznurka.

DSC_0314

4. Pojemnik ostrożnie wystaw za okno na parapet.

5. Gdy woda zamarznie, witraż jest gotowy. Zabierz go na dwór, ostrożnie wyjmij z pojemnika i powieś na drzewie. Zrób zdjęcie lub filmik.

_BWA1663

6. Jeśli nie możesz wyjść z domu, też możesz zrobić zdjęcie witrażu, ale musisz się śpieszyć Najlepiej witraże prezentują się pod słońce.

_BWA1672

7. Zdjęcia lub filmik prześlij na adres promocja@bwakielce.art.pl Opublikujemy je w naszej wirtualnej galerii, a najlepsze wydrukujemy i powiesimy w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA.

Przygotowała AG/BWA Kielce

 

GDZIE JEST ZIMA? SPOTKANIA ZE SZTUKĄ ONLINE

Na szczęście w tym roku zima dopisała – cieszymy się z niej i pragniemy, by została z nami aż do wiosny. Nie wiemy jednak, jak długo utrzyma się śnieg. Coraz częściej zimę znajdujemy tylko na fotografiach, w obrazach i we własnej pamięci. W ostatnich latach zmiany klimatyczne doprowadziły do skrócenia prawdziwej – mroźnej i śnieżnej – zimy lub do całkowitego jej braku.

Dział edukacji BWA przygotował zajęcia, które dotyczą tematu zimy w malarstwie i fotografii oraz problemu zmian klimatycznych. Dzieci i młodzież zobaczą pejzaże zimowe na obrazach i fotografiach ze zbiorów BWA i na zdjęciach archiwalnych z wystaw. W drugim etapie posłuchają mini wykładu o zmianach klimatycznych i dowiedzą się, co mogą zrobić, żeby je spowolnić. Ostatnim etapem zajęć będzie stworzenie przez dzieci i młodzież pracy plastycznej, która tematem będzie nawiązywała do zimy. Prace zostaną omówione w drugim etapie warsztatów.
snieg0403171519_90x130cm

Robert Motelski „Śnieg”

Zajęcia są bezpłatne!

Wiek uczestników: 7-15 lat. Zapraszamy grupy. Preferowane platformy do łączenia się to: Skype i Teams

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 pod nr tel. 41 367 64 47 wew. 25

 

ZAJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE ONLINE – BOMBKA INSPIROWANA SZTUKĄ

Zapraszamy małych i dużych na warsztaty dekorowania bombek wzorami inspirowanymi najważniejszymi dziełami sztuki współczesnej. Ofertę kierujemy do grup szkolnych i przedszkolnych, a także rodzin czy pojedynczych dzieci.

_BWA0324

Uczestnicy zobaczą, w jakiej technice można wykonać bombkę i sami zadecydują o jej wyborze. Będą bombki ze styropianu, z papieru, ze szkła lub z pleksi. Następnie wysłuchają mini wykładu na temat kilku najważniejszych obrazów w dziejach historii sztuki. Kolejnym etapem będzie wybór ulubionego dzieła i na jego podstawie stworzenie dekoracji bombki.

_BWA0295
Dzieci wykonają prace samodzielnie w domu. Następnie prześlą zdjęcia prac do nauczycielki/nauczyciela lub na adres edukacja@bwakielce.art.pl Podczas kolejnej lekcji online omówimy prace wszystkich uczestników. Nagrodą będzie prezentacja bombek w galerii Artklatka w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.

 SPOTKANIA ZE SZTUKĄ ONLINE

Serdecznie zapraszamy na zajęcia ze sztuki współczesnej, które poprowadzimy online ZA DARMO. Ofertę kierujemy nie tylko do grup zorganizowanych, ale również do odbiorców indywidualnych W KAŻDYM WIEKU. Na zajęciach pokażemy wybrane wystawy, które odbyły się w naszych galeriach, oraz dzieła z naszych zbiorów i opowiemy o najważniejszych zagadnieniach z nimi związanych. Namówimy uczestników do stworzenia własnej pracy plastycznej, którą dokładnie omówimy i pokażemy na wystawie w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA. Preferowanym komunikatorem jest Skype.

_BWA9329

Przygotowaliśmy kilka zagadnień, np. warsztaty z malarstwa nawiązujące do wystawy Leszka Nicińskiego czy warsztaty z ilustracji na podstawie wystawy Agaty Zarzyckiej. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje, jeśli chodzi o tematy spotkań. Zapisy przyjmujemy mailowo edukacja@bwakielce.art.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 41 367 64 47 wew. 25. Z chęcią pomożemy dzieciom w realizacji zadań z plastyki czy poopowiadamy o ciekawych dziełach sztuki współczesnej. Zachęcamy nauczycieli z przedszkoli do łączenia się z nami w celu przeprowadzenia zdalnych warsztatów plastycznych. Starsi uczniowie mogą być do nas kierowani w ramach realizacji zagadnień z plastyki. ZAPRASZAMY!

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ ONLINE „ZWIERZOBYTY”

Dział edukacji BWA zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne nawiązujące do wystawy rysunków Anny Ciszek „Zwierzobyty”. Zajęcia dla grup zorganizowanych w każdym wieku odbywają się online za pomocą programu Skype i są bezpłatne.

Na zajęciach uczestnicy zobaczą zdjęcia z ekspozycji prac kieleckiej artystki i dowiedzą się, dlaczego przedstawione zwierzęta słuchają muzyki, piją kawę i rozmawiają, jakby były ludźmi. Następnie dostaną instrukcję, jak stworzyć własnego zwierzobyta, korzystając z różnych materiałów plastycznych. Zdjęcia gotowych prac prześlą na adres edukacja@bwakielce.art.pl. Po zapoznaniu się z nadesłanymi zwierzobytami dr Magdalena Leśniak z działu edukacji BWA połączy się ponownie z grupą, żeby omówić prace. Zwierzobyty można przynieść do Biura Wystaw Artystycznych, gdzie zostaną wyeksponowane w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA. Zajęcia są przeznaczone dla grup zorganizowanych w każdym wieku i są bezpłatne. Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 41 367 64 47 wew. 25.

 

Zwierzobyt wyglądający jak słoń w klapkach. Głowa maleńka przypominająca konia, z której wystaje długi cienki róg. Czarne delikatne, gęsto utkane, cienkie linie wypełniają postać niby zwierzęcia.


Z powodu epidemii koronawirusa warsztaty z cyklu „Spotkania ze sztuką w domu” odbywały się przez kilka miesięcy zdalnie. Poszczególne odcinki można znaleźć na tej stronie – poniżej informacji o Małych Odkrywcach. Polecamy też nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/bwakielce/ i zakładkę zdjęcia.


Dział wydawniczy udostępnia on-line kolorowanki przygotowane specjalnie na podstawie zbiorów z kolekcji BWA w Kielcach. Do pobrania tutaj.


Dział edukacji BWA prowadzi nowy cykl zajęć SPOTKANIA ZE SZTUKĄ W DOMU.

Instruktorka Magdalena Leśniak przygotowała specjalny program edukacyjny; na stronie internetowej i na naszym profilu facebookowym publikowaliśmy kolejne pomysły na zajęcia i zabawy plastyczne.

Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do zajęć – wykonajcie pracę i prześlijcie nam ją na adres mailowy: edukacja@bwakielce.art.pl Najlepsze realizacje opublikujemy na stronie i na naszym Facebooku, a po okresie zagrożenia epidemicznego, zaprezentujemy je w naszej nowej galerii działań edukacyjnych w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach. Na prace będziemy czekać tydzień od opublikowania informacji.

ZAJĘCIA DLA KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ!!! DO DZIEŁA!

ODCINEK 1 – PLAMIAKI

Plamiaki to stwory, stworzenia, istoty powstałe z rozlanej plamy farby lub tuszu. Wymyśliłam je na studiach jako odskocznię od tego, co malowałam w ramach zaliczeń i dyplomu. Miałam wówczas bardzo surowy, minimalistyczny styl, wymagający precyzji wykonania. W wolnych chwilach w szkicowniku wyżywałam się twórczo, gromadząc swoje PLAMIAKI. Jest to ćwiczenie, w którym wykorzystujemy wyobraźnię i intuicję. Podczas tworzenia kierujcie się zasadą: PRZEDE WSZYSTKIM DOBRA ZABAWA!

PLAMIAKI KROK PO KROKU
Materiały: kartka papieru (najlepiej do farb wodnych), farby do wyboru: akrylowe, akwarelowe, temperowe, plakatowe lub tusz, kredki, flamastry, długopisy

1. Rozlej plamę farby lub tuszu wybranego koloru.
2. Poczekaj kilka minut do całkowitego wyschnięcia plamy.
3. Przyjrzyj się uważnie plamie (lub plamom) i zastanów się, z czym ci się kojarzy, co przypomina.
4. Kredką, flamastrem, długopisem lub pędzlem dorysuj elementy do plamy tak, by przeistoczyła się ona w jakieś stworzenie.
5. Zdjęcie gotowej pracy prześlij na adres: edukacja@bwakielce.art.pl Masz czas do 1 kwietnia.

A oto PLAMIAKI Magdaleny Leśniak

ODCINEK 2 – WIOSENNE IMPRESJE
Zapraszamy na drugi odcinek naszych spotkań, tym razem inspirowany WARSZTATAMI Z MALARSTWA, które Magdalena Leśniak prowadziła w Biurze Wystaw Artystycznych w lutym i na początku marca. Dzieci i młodzież dowiedziały się, czym jest technika malarska i jakie są jej rodzaje. Zobaczyły profesjonalne narzędzia malarskie, takie jak różnego rodzaju pędzle, podobrazia, sztalugi, szpachelki, wałki… Dowiedziały się również, jakie są gatunki malarskie, np.: pejzaż, portret, martwa natura. Zobaczyły wystawę malarstwa Marka Wawro. Na koniec stworzyły własne dzieło w technice akrylu na papierze.
„Wzorując się na przepięknych, lekkich pracach dzieci, które powstały na naszych warsztatach, zachęcam do stworzenia pracy malarskiej na temat WIOSENNA IMPRESJA” – pisze Magdalena Leśniak.

WIOSENNA IMPRESJA KROK PO KROKU

Materiały: kartka papieru (najlepiej do farb wodnych), farby do wyboru: akrylowe, akwarelowe, temperowe, plakatowe, olejne…

1. Zamknij oczy i przypomnij sobie, z czym kojarzy Ci się WIOSNA.
2. Zwróć uwagę na kolory, zapachy i formy.
3. Namaluj szybki, wrażeniowy obraz przedstawiający wiosnę. Może to być pejzaż lub jakiś pojedynczy motyw związany z tą porą roku. Oddaj wrażenie budzącej się do życia natury.
4. Zdjęcie gotowej pracy prześlij na adres: edukacja@bwakielce.art.pl Najlepsze prace zamieścimy w wirtualnej, a później prawdziwej, galerii prac edukacyjnych.

 

ODCINEK 4 – ŁAPACZ PROMIENI

Łapacz promieni to przestrzenny, ruchomy obiekt, stworzony z błyszczących materiałów, które każdy z nas posiada w domu. Obiekt ten stanowi ciekawą dekorację wnętrza oraz wpływa terapeutycznie na osobę wpatrującą się w niego. Dzieci chętnie wykorzystają go do zabawy.

ŁAPACZ PROMIENI KROK PO KROKU

Materiały: kartonowe pudełko lub tektura, folia aluminiowa, plastikowa butelka, nitka, wieszak, lakier do paznokci, korektor

1. Zaprojektuj w myślach lub na kartce swój ŁAPACZ PROMIENI. Pomyśl, z jakich elementów będzie się składał. Czy będą to formy abstrakcyjne, czy bardziej dosłowne – realistyczne np. zwierzęta, owady, kwiaty…
2. Wytnij elementy do zawieszenia z tektury i plastikowej butelki.
3. Wybrane elementy obwiń lub obklej folią aluminiową, inne pomaluj lakierem do paznokci i korektorem.
4. Przygotowane obiekty nawiń na nitkę i przymocuj do wieszaka.
5. Zawieś swój ŁAPACZ PROMIENI, najlepiej przy oknie.
6. Zdjęcie gotowej pracy prześlij na adres: edukacja@bwakielce.art.pl

 

92255429_222459655633238_386077414851084288_n(1)92551979_530529334524836_2886810917377409024_n(1)92245408_876908566068672_543354478665924608_n93147246_293536484964992_1325243344938336256_n92169661_257978578562576_4424738414293680128_n

Odcinek 5 – PAPIEROWE SMAKOŁYKI

Papierowe smakołyki to tekturowe obiekty pomalowane farbą, imitujące dania i produkty do jedzenia, które mogą stanowić elementy do zabawy. Idealnie sprawdzą się w zabawię w kuchnię, sklep czy restaurację…Przetestowałam osobiście z córką:) Do ich wykonania potrzebujemy jedynie tekturki lub sztywnej kartki i czegoś do rysowania lub malowania. Moje pomalowałam farbą plakatową, ale wystarczą kredki.

dav

PAPIEROWE SMAKOŁYKI KROK PO KROKU

Materiały: kartonowe pudełko lub tektura, dowolne farby, kredki lub flamastry (można również łączyć techniki)

1. Pomyśl jakie dania lubisz najbardziej. Jeśli jesteś rodzicem małych dzieci, zapytaj je co lubią jeść i jakie produkty będą im potrzebne do zabawy.

2. Na tekturze lub kartce narysuj ołówkiem kształt wybranego dania.

3. Pokoloruj papierowe smakołyki, zwracając uwagę na barwy które występują w rzeczywistości. Przypomnij sobie soczystą czerwień pomidora, intensywną zieleń groszku czy złoto miodu…

4. Jeśli używasz farb, poczekaj aż obiekty wyschną. Teraz możesz ruszać do zabawy!

5. Zdjęcie gotowej pracy prześlij na adres: edukacja@bwakielce.art.pl

Zdjęcia zamieścimy w naszej wirtualnej galerii https://www.facebook.com/bwakielce/photos/?tab=album&album_id=2522280911209697

A najlepsze po kwarantannie najlepsze prace trafią do prawdziwej galerii działań edukacyjnych

dav dav dav

 

Odcinek 6 – TĘCZOWE KORALE

Tęczowe korale to naszyjnik, który możecie wykonać ze zwykłej kartki papieru pomalowanej farbami. Pomysł poddał mi mój partner, który robił takie cudeńka w dzieciństwie wspólnie ze swoimi siostrami. Naszej córce bardzo przypadły do gustu, choć największą radość sprawiało jej ich niszczenie:) (Hania uwielbia rozklejać pojedyncze koraliki).

TĘCZOWE KORALE KROK PO KROKU
Materiały: nożyczki, patyczek lub śrubokręt (do nawijania), kartka zwykłego papieru formatu A3 lub A4, dowolne farby, pędzelek, klej biurowy.

1. Pomaluj kartkę papieru w pasy szerokie na ok. 3 cm. Maluj pasy na kartce zorientowanej poziomo, czyli wzdłuż krótszego boku. Ty decydujesz o kolorach. Ja wybrałam intensywne tęczowe barwy.

edf

2. Potnij kartkę w ten sposób, żeby powstały wielokolorowe, zwężające się pasy o kształcie wydłużonego trapezu. Dłuższa podstawa trapezu będzie szerokością koralika. Im dłuższy pas, tym grubszy koralik.

dav

3. Nawijaj powoli kolorowy pasek na patyczek lub śrubokręt, zaczynając od szerszego końca. Przyklej końcówkę. Tak powstaje koralik. Zrób to samo z resztą pasków.

dav

edf

4. Nawlecz wykonane korale na nitkę lub rzemień. Naszyjnik gotowy!

edf

5. Zdjęcie gotowej pracy prześlij na adres edukacja@bwakielce.art.pl. Najlepsze prace zamieścimy w wirtualnej, a później prawdziwej, galerii prac edukacyjnych.

dav

 

Odcinek 7 – WANIENNA ABSTRAKCJA Tym razem propozycja, która spodoba się szczególnie małym dzieciom, czyli WANIENNA ABSTRAKCJA.

Magdalena Leśniak z działu edukacji BWA tłumaczy: Praca wymaga pomocy i udziału dorosłego. W „waniennej abstrakcji”
liczy się PROCES tworzenia, a nie efekt końcowy. Dzięki tej plastycznej zabawie dzieci doświadczą zjawiska mieszania się barw. Możemy podejść do tego ćwiczenia
w sposób spontaniczny, mieszając kolory intuicyjnie, lub zwracając uwagę na zasady łączenia barw. Warsztaty są brudzące, ale dzięki pomieszczeniu, w którym
je przeprowadzimy, można po skończonej pracy szybko zaprowadzić porządek.

edf

WANIENNA ABSTRAKCJA KROK PO KROKU

Materiały: wanna, woda, farby plakatowe, patyczek lub pędzelek, kilka pojemników dowolnej pojemności.

1. Wlej niewielką ilość wody do wanny.
2. W przygotowanych pojemnikach rozpuść kilka farb plakatowych o różnych kolorach.
3. W wannie ustaw 2-3 pojemniki, wypełnione wodą.
4. W dowolny sposób wlewaj zabarwioną wodę do wanny i ciesz oczy widokiem rozpływających się i mieszających się kolorów. Zrób zdjęcia z przebiegu doświadczenia.
5. Zdjęcie prześlij na adres edukacja@bwakielce.art.pl
6. Zdjęcia zamieścimy w internetowej, a najciekawsze – także w prawdziwej galerii działań edukacyjnych.

edf

edfedf

Odcinek 8 – MAGICZNY POKÓJ

Jeśli chcesz wprowadzić do swojego pokoju tajemniczą i ciepłą atmosferę, to zrób witraż! Wystarczy prasowana bibuła, nożyczki i taśma klejąca. Wykorzystaj słońce do aranżacji swojego wnętrza. Odmień pokój dziecka, sprawiając mu tym wiele radości. Zasłońcie wspólnie okno lub jego kawałek. Witraż może mieć dowolną formę. Ja zrobiłam patchworkowy, prosty w wykonaniu. Ty możesz wyciąć dowolne formy. Do tego typu witrażu nie potrzeba szablonu, wystarczy skleić ze sobą każdy fragment i gotowe!

MAGICZNY POKÓJ

Materiały: prasowana bibuła, nożyczki, taśma klejąca.

1. Zastanów się, w którym pomieszczeniu zamontujesz swój witraż. Polecam okna od strony bardziej nasłonecznionej, wtedy kolorowe światło będzie wypełniało pomieszczenie przez wiele godzin.

2. Jeśli wybrałeś/wybrałaś już miejsce, pomyśl o formie witrażu. Wybierając mój sposób, wystarczy, że zmierzysz powierzchnię do zaklejenia i skleisz ze sobą pojedyncze kawałki bibuły do formatu okna.

3. Gotową płachtą zakryj okno, szczelnie doklejając brzegi do ramy okiennej.

4. Zdjęcia gotowego witrażu prześlij na adres: edukacja@bwakielce.art.pl

 

edf dav

sdr


 INFORMACJE OGÓLNE

Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób. Nie muszą być to klasy ze szkoły czy grupy przedszkolne, ale także kilkoro dzieci z sąsiedztwa z opiekunem albo zaprzyjaźnione rodziny.

Czas trwania zajęć 60 minut.

Koszt zajęć to 5 zł od osoby.

Niektóre zajęcia są bezpłatne, np. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Z opłat zwolnione są dzieci będące w trudnej sytuacji materialnej oraz wychowawcy i opiekunowie grup. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Wszystkie materiały zapewnia BWA.

BWA_5412

Projekty i prowadzenie zajęć: dr Magdalena Leśniak – malarka

Zapisy i szczegółowe informacje

41 36 76 447  wew. 25

edukacja@bwakielce.art.pl 

Zapisów na zajęcia prosimy dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie BWA przy ul. Kapitulnej 2 w Kielcach w godzinach od 8.30 – 15.30.

RK9

 

 


Zajęcia dla SENIORÓW – UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU „PONAD CZASEM” rok akademicki 2019/2020

1 lutego 2015 roku BWA rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Ponad czasem” . Specjalnie dla seniorów nasza instytucja przygotowała cykle zajęć ściśle związanych ze sztuką.  Spotkania ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w grupach ok.  dwudziestoosobowych.

BWA_6939

ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA – Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami rysunku i malarstwa z natury oraz rozwinięcie kreatywnego myślenia. Zajęcia odbywają się w budynku BWA oraz w plenerze.

_BWA8234

JESTEŚMY OTWARCI NA PAŃSTWA PROPOZYCJE. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZYGOTUJEMY ZAJĘCIA DLA KAŻDEJ GRUPY ZORGANIZOWANEJ NA DOWOLNY TEMAT ZWIĄZANY ZE SZTUKĄ.

ZAPRASZAMY!

BWA_8217

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz