Edukacja

Informacje ogólne

Projekty i prowadzenie zajęć: Izabela Łazarczykhistoryk sztuki

Kontakt edukacja@bwakielce.art.pl / Numery telefonu: 41 36 76 447  wew. 25  fax. 41 36 76 983

Karolina Kozieł – malarka

Numery telefonu: 41 36 76 447  wew. 25  fax. 41 36 76 983
wiadomość na Facebooku

Zapisów na zajęcia prosimy dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie BWA przy ul. Kapitulnej 2 w Kielcach w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zajęcia przygotowane są dla różnych grup wiekowych i płatne od 2 do 5 zł od osoby.

Z opłat zwolnione są dzieci będące w trudnej sytuacji materialnej, oraz wychowawcy i opiekunowie grup. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.


Programy edukacyjne na 2018


edukacja1


7lipiec_DRUK-kopiaSpotkania ze sztuką 2018:
30 maja – 15 czerwca 2018

Monika Hanulak „Życie lasu” ilustracje

Zajęcia edukacyjne, mające na celu kształtowanie wrażliwości i otwartości na język sztuki współczesnej, prowadzone w oparciu o bieżące wystawy BWA. Uczestnicy zajęć zapoznają się z problematyką prezentowanych wystaw poprzez wysłuchanie mini wykładu oraz rozwiązywanie zestawów ćwiczeń i rebusów mających formę plastycznych zagadek. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych.

Koszt warsztatów od osoby to 2 zł. Materiały zapewnia BWA.
Czas trwania warsztatów to ok. 45 min.
Zapisy pod numerem telefonu:  41 367 64 47 wew. 25

 

 

 


ZAJĘCIA Z OKAZ9wrzesien_DRUK-kopiaJI DNIA DZIECKA

 30 maja – 15 czerwca 2018

W tym roku zapraszamy na zajęcia oparte na wystawie prac Moniki Hanulak.
Wspólnie z dziećmi wykonamy kolaże inspirowane ilustracjami artystki .

Zajęcia trwają od 30.05 do 15.06.2018

Zapisy pod numerem telefonu:  41 367 64 47 wew. 25

Warsztaty są bezpłatne

Materiały do zajęć zapewnia BWA

 

 

 

 


Zajęcia dla SENIORÓW – UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU „PONAD CZASEM” 2018

 W każdy poniedziałek od 14:00 do  15.30 

Od 1 lutego 2015 roku BWA rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Ponad czasem”. Specjalnie dla seniorów nasza instytucja przygotowała 2 cykle zajęć ściśle związanych ze sztuką.  w BWA odbywają się spotkania ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Spotkania odbywają się w grupach ok.  dwudziestoosobowych.

2017-malarstwo-seniorzy

ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA – Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami rysunku i malarstwa z natury oraz rozwinięcie kreatywnego myślenia. Zajęcia odbywają się w budynku BWA oraz w plenerze. Prowadząca: Karolina Kozieł – pracownik działu edukacji w BWA w Kielcach. Malarka. Doktorantka UJK w Instytucie Sztuk Pięknych. Jej prace prezentowane są na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

2017-fotografia-seniorzy

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE – Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu fotografii oraz umożliwienie im wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez samodzielne wykonywanie zdjęć postaci, pejzażu i architektury. Prowadząca: Izabela Łazarczyk – pracownik działu edukacji w BWA w Kielcach. Historyk sztuki. Prowadząca letnich zajęć fotograficznych „Mali Odkrywcy – Wielkie Możliwości”. Jej fotografie pokazywane są na licznych wystawach pokonkursowych.


Projekty wakacyjne realizowane w czasie wakacji i ferii, przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej

Mali odkrywcy – wielkie możliwości 2018
wakacyjne warsztaty artystyczno-fotograficzne dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat. Realizowane w pięciodniowych turnusach w godz. od 10:00 do 14:00, kończą się wystawą fotografii powstałych w trakcie warsztatów oraz publikacją w postaci katalogu. Można ją wypożyczać do pokazów w szkołach i placówkach kultury.

Zapisy pod nr tel. 41 367 64 47 wew. 25. Zajęcia poprowadzą Antoni Myśliwiec – fotografik, Izabela Łazarczyk-Kaczmarek – historyk sztuki.

REGULAMIN

 1. RODO Warsztaty Mali Odkrywcy-Wielkie możliwości pobierz podpisz i przynieś na zajęcia
 2. Warsztaty „Mali Odkrywcy- Wielkie możliwości” są organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce. Zajęcia prowadzą pracownicy BWA w Kielcach.
 3. Wakacyjne warsztaty „Mali Odkrywcy- Wielkie możliwości” , są zajęciami przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.
 4. Zajęcia odbywają się w czterech turnusach, których terminy ustalają prowadzący zajęcia.
 5. Każdy turnus trwa od poniedziałku do piątku. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, kończą o godzinie 14:00.
 1. Zajęcia prowadzone są w BWA w Kielcach oraz na terenie Kielc. Podczas zajęć dzieci zwiedzają najciekawsze miejsca w naszym mieście.
 2. Rodzice zobowiązani są do odbioru dzieci z zajęć , bądź zgłoszenie prowadzącym samodzielnego ich powrotu do domu.
 3. Liczba uczestników w każdym turnusie : 15 osób.
 4. Zajęcia są nieodpłatne.
 5. Celem zajęć jest nauka podstaw fotografowania.
 6. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas trwania zajęć.
 7. Zapisy odbywają się po ogłoszeniu przez BWA terminów  Rodzice zapisujący dziecko, proszeni są o kontakt w razie zmiany decyzji o uczestnictwie dziecka w zajęciach.
 8. Każdy uczestnik musi posiadać cyfrowy aparat fotograficzny, osoby nieposiadające aparatu nie będą brały udziału w wystawie.
 9. Wystawa prac uczestników warsztatów fotograficznych odbywa się po zakończeniu wszystkich czterech turnusów. Na wystawie pokazywane będą wybrane prace uczestników, którzy dostarczyli materiał z minimum 3 dni zdjęciowych.
 10. Dane osobowe dzieci zostaną użyte w katalogu wystawy „Mali Odkrywcy – Wielkie możliwości”
 11. Uczestnictwo dziecka w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.
 12. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na fotografowanie  dzieci podczas warsztatów i umieszczenie ich danych osobowych ( imię i nazwisko) w katalogu towarzyszącemu wystawie  prac uczestników.

 czas trwania warsztatów fotograficznych
I 9-13 lipca

II 16-20 lipca

III 6-10 sierpnia

IV 20-24 sierpnia

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!!!!!!!!

Zapisy pod numerem telefonu: 41 367 64  47 wewnętrzny 25

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Archiwum serwisu

Wyszukiwarka