Edukacja

Informacje ogólne

Projekty i prowadzenie zajęć: Magdalena Leśniak i Joanna Biskup-Brykczyńska

Kontakt:

edukacja@bwakielce.art.pl 

41 36 76 447  wew. 25  fax. 41 36 76 983

wiadomość na Facebooku

Zapisów na zajęcia prosimy dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie BWA przy ul. Kapitulnej 2 w Kielcach w godzinach od 8.30 – 14.30.

Zajęcia przygotowane są dla różnych grup wiekowych i płatne od 2 do 5 zł od osoby.

Z opłat zwolnione są dzieci będące w trudnej sytuacji materialnej oraz wychowawcy i opiekunowie grup. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.


Programy edukacyjne na 2018


edukacja1


Spotkania ze sztuką

Zajęcia edukacyjne mające na celu kształtowanie wrażliwości i otwartości na język sztuki współczesnej prowadzone w oparciu o bieżące wystawy BWA. Uczestnicy zajęć zapoznają się z problematyką prezentowanych wystaw poprzez wysłuchanie mini wykładu oraz rozwiązywanie zestawów ćwiczeń i rebusów mających formę plastycznych zagadek. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych.

Koszt warsztatów od osoby to 2 zł. Materiały zapewnia BWA.
Czas trwania warsztatów to ok. 45 min.
Zapisy pod numerem telefonu:  41 367 64 47 wew. 25

 

INSTALACJA Z PAPIERU

INSTALACJA Z PAPIERU SZKOŁA PODSTAWOWA

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i przedszkoli na warsztaty dotyczące instalacji z papieru. Termin „instalacja” odnosi się do przestrzennej realizacji plastycznej w określonym miejscu. Warsztaty będą towarzyszyły wystawie pani Ewy Rosiek-Buszko. Dzieci będą miały okazję zobaczyć profesjonalną instalację na żywo oraz samemu wykonać własną wersję kompozycji w przestrzeni. Poziom trudności zajęć dostosowujemy do wieku dzieci i młodzieży. Nasze warsztaty są oparte na najnowszych podstawach programowych zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane nie większe niż 30 osób.

Koszt zajęć to 2 zł od osoby.

Czas trwania warsztatów to ok. 60 minut.

Zajęcia odbędą się w terminie od 8 do 31 października.

Zapisy przyjmujemy pod nr tel.: 41 36 76 447  wew. 25. 

Zajęcia poprowadzą: Magdalena Leśniak i Joanna Biskup-Brykczyńska.

 

PRZYRODA W SZTUCE

BWA_3489

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza grupy przedszkolne oraz ze szkół podstawowych  na warsztaty dotyczące motywów przyrodniczych w sztuce. Warsztaty związane są z wystawą malarstwa Leszka Nicińskiego i będą miały zarówno aspekt plastyczny, jak i przyrodniczy. Dzieci poznają zwierzęta, które sportretował artysta, np. zimorodka, wilgę czy ślimaka winniczka, a jednocześnie zgłębią temat obecności fauny i flory w sztuce. Nauczą się także, jak sportretować zwierzęta. Warsztaty w części plastycznej są oparte na najnowszych podstawach programowych.

BWA_3495

Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane nie większe niż 30 osób.

Koszt zajęć to 2 zł od osoby.

Czas trwania warsztatów to ok. 60 minut.

Zajęcia odbędą się w terminie od 8 do 31 października.

Zajęcia poprowadzą Magdalena Leśniak, Joanna Biskup-Brykczyńska i Agnieszka Gołębiowska.


Zajęcia dla SENIORÓW – UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU „PONAD CZASEM” 2018

„Ponad czasem” od 1 lutego 2015 roku BWA rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku . Specjalnie dla seniorów nasza instytucja przygotowała dwa cykle zajęć ściśle związanych ze sztuką.  Spotkania ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w grupach ok.  dwudziestoosobowych.

2017-malarstwo-seniorzy

ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA – Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami rysunku i malarstwa z natury oraz rozwinięcie kreatywnego myślenia. Zajęcia odbywają się w budynku BWA oraz w plenerze.

2017-fotografia-seniorzy

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE – Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu fotografii oraz umożliwienie im wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez samodzielne wykonywanie zdjęć postaci, pejzażu i architektury.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Archiwum serwisu

Wyszukiwarka