Agnieszka Andruszkiewicz

Agnieszka Andruszkiewicz – Forma papieru prowadzi mnie…

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Małej na wystawę Agnieszki Andruszkiewicz „Forma papieru prowadzi mnie…”. Wernisaż odbędzie się 14 lutego o...

Galeria Mała, BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 14 lutego 2020, g. 18:00
Zakończenie: 6 marca 2020

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
zaprasza do Galerii Małej
na wystawę
Agnieszki Andruszkiewicz
„Forma papieru prowadzi mnie…”.

Wernisaż odbędzie się 14 lutego o godz. 18.

Na wystawie artystka prezentuje obiekty z papieru, zarówno płaskie, jak i trójwymiarowe.

O swojej pracy Agnieszka Andruszkiewicz pisze tak: „Poszukuję w papierze możliwości urzeczywistnienia swoich myśli, w zgodzie ze słowami Wassilego Kandinsky’ego:
„Forma jest tylko zewnętrznym wyrazem wewnętrznych treści dzieła”. Wchodzę w relację z różnymi rodzajami papieru i szukam form jego wypowiedzi. Pracuję między innymi z bibułką tytoniową, papierem parafinowanym, papierem szarym – niebielonym, wytwarzam również samodzielnie papier czerpany barwiony w masie i z niego tworzę nowe jakości.
Wszystko dzieje się dzięki papierowi i czasowi z nim spędzonemu. A to wciąż
inspirujące mnie towarzystwo. Papier stał się narzędziem wypowiedzi, śladem świata
niematerialnego w świecie materialnym. Nie można byłoby osiągnąć bez niego
celu, którym jest opakowanie zamysłu i wyobraźni autorki”.