Joanna Biskup-Brykczyńska

Między Słowem a Obrazem – wystawa Joanny Biskup-Brykczyńskiej

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH zaprasza na otwarcie wystawy JOANNY BISKUP-BRYKCZYŃSKIEJ MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM, które odbędzie się 28 czerwca o godz. 18....

Galeria Mała, BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 28 czerwca 2019, g. 18:00
Zakończenie: 2 sierpnia 2019

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
zaprasza na otwarcie wystawy
JOANNY BISKUP-BRYKCZYŃSKIEJ
MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM,
które odbędzie się
28 czerwca o godz. 18.

Wystawa potrwa do 2 sierpnia.

„Prezentowana wystawa jest moją pracą doktorską. Pracując nad cyklem malarskim, osadziłam go w społeczno-kulturowym obszarze, kierowałam się chęcią potwierdzenia własnych, dotychczasowych zainteresowań, zachowując kontynuacje w sensie znaczeniowym oraz ich przedstawienie w formie dzieła malarskiego. Szukałam również nowych środków wyrazu.

W ciągu kilku lat (przypadających na okres odbywanych przez mnie studiów doktoranckich) moja twórczość ulegała wielu przemianom. Ewoluując od prostych, konturowych rysunków i grafik, prowadziła do malarstwa, do obrazów opartych na solidnej bazie malarskiego warsztatu. Szukałam najpełniejszego sposobu przekazania moich myśli i odczuć związanych z subiektywnym odbiorem świata. W tym wymiarze istnienie Słowa jako elementu charakterystycznego i do tej pory niezbędnego dla mojej twórczości powoli zaczęło tracić znaczenie. Obecnie traktuję je jako pojęcie abstrakcyjne, ale będące spiritus movens każdego mojego obrazu. Skupiłam się na emocjach i skojarzeniach wywoływanych u Odbiorcy przez kompozycje oparte na podziałach geometrycznych zawierających mniej lub bardziej czytelne symbole. Dużą wagę zaczęłam przywiązywać do struktur. Po części jest to wynikiem fascynacji technologią wytwarzania farb i materiałów zarezerwowanych wyłącznie dla świata sztuki, ale też możliwości tkwiących w przemyśle budowlanym (piaski, beton, gips) i prób łączenia obu. Ciągłe poszukiwania prowadzą do kolejnych eksperymentów i odkrywania nowych możliwości artystycznych realizacji.

Prezentowany cykl malarski składa się z obrazów o zróżnicowanym formacie. Każdy z nich jest listem, zapisem myśli, refleksji na konkretny temat. Komunikat w nich zawarty oparty jest na „języku” czysto wizualnym. To koronki i ich fragmenty, rytmiczne żłobienia ostrym narzędziem w podłożu, ascetyczne rysunki, a także impastowo nakładana farba tworząca geometrycznie linearne kompozycje. Na każdą z nich składają się podziały geometryczne powierzchni, które są pretekstem do snucia opowieści, z jakiej wyrasta każdy z obrazów. Przyglądanie się kompozycjom, strukturom, detalom daje możliwość dowolnej interpretacji; jednocześnie tytuły cyklów informują, że myślą przewodnią moich obrazów jest człowiek. Oczywiście każdy widzi inaczej i czuje inaczej, zależnie od doświadczeń i wrażliwości emocjonalnej.

Cykl malarski Między Słowem a Obrazem to próba spojrzenia na Kobietę i Mężczyznę jak na dwa indywidualne światy, współistniejące obok siebie, przenikające się, a czasem uzupełniające. Każdy obraz to osobna historia. Rodzaj listu, monologu. Całość może dawać wrażenie spokoju i onirycznego wyciszenia, ale jest to spokój pozorny. Gradacja szarości, podziały na formy geometryczne wypełnione zróżnicowaną fakturą, koła i spirale umieszczone w całości, fragmentarycznie lub zaznaczone domyślnie – wszystkie elementy składają się na indywidualną historię, zapis emocji.

Dzieło artystyczne stanowiące pracę doktorską Między Słowem a Obrazem – to zbiór 16 prac malarskich obejmujących dwa cykle. O ich spójności stylistycznej zadecydowało wiele czynników, takich jak: technika, kolor, dobór środków ekspresji.
Dwa największe obrazy o wymiarach 80 x 200 cm otwierają cykle „O Nim” i „O Niej”, i są zapowiedzią następujących po sobie historii. Poprzez te dwa największe obrazy wchodzimy jak przez portal w zastaną sytuację. Zaglądamy na chwilę do świata obcych ludzi. Każdy obraz to osobna historia, osobny list o kobiecie i mężczyźnie, skierowany do nieznajomego odbiorcy. Kolejne prace o rozmiarze 100 x 70 cm są rozwinięciem dwóch pierwszych obrazów otwierających oba cykle i kontynuacją opowieści. Zestaw nr 4 składa się z czterech kwadratów o wymiarach 20 cm x 20 cm, które są łącznikami między dwoma największymi obrazami.

Cykl Między Słowem a Obrazem jest efektem wielomiesięcznych poszukiwań i przemyśleń, w centrum których zawsze stoi człowiek i jego interakcje ze światem. Na tym założeniu została oparta cała koncepcja dzieła malarskiego. Realizacja jest wynikiem odkryć, dyskusji i wymiany doświadczeń podczas seminariów, podróży i spotkań z artystami w kraju i za granicą. Zebrany materiał stopniowo przetwarzałam na język sztuki, który prowadzi narrację od łagodnych do bardziej złożonych i wielowarstwowych konstrukcji. Każda z prac niesie ze sobą zapis moich doświadczeń i przeżyć. Ideą przyświecającą powstawaniu każdego obrazu było stworzenie spójnego stylistycznie dzieła mającego charakter zaszyfrowanego listu, komunikatu. Mimo, że wizualnie jest to abstrakcja, to w warstwie emocjonalnej niesie osobiste przesłania, i skłania widza do podążania ścieżką skojarzeń i wrażeń estetycznych opartych na strukturze każdego obrazu, pozwalając na indywidualną interpretację. Celowo odchodząc od malarstwa przedstawiającego, chciałam sprawdzić, czy obraz w formie abstrakcyjnej jest jeszcze w stanie pełnić funkcję informacyjną i komunikacyjną” – pisze Joanna Biskup-Brykczyńska.