Krzysztof Zając

Nowy świat – fotografia

Galeria Sztuki Zielona w Busku-Zdroju Filia BWA w Kielcach zaprasza na otwarcie wystawy fotografii: Krzysztofa Zająca – NOWY ŚWIAT wystawa czynna do 16...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 24 sierpnia 2017, g. 18:00
Zakończenie: 16 września 2017
30 IMG_9288 3020
25 IMG_6343 3020
23 IMG_4118 3020
Nowy Œwiat, K. Zaj¹c, zaproszenie

Galeria Sztuki Zielona w Busku-Zdroju Filia BWA w Kielcach

zaprasza na otwarcie wystawy fotografii:
Krzysztofa Zająca – NOWY ŚWIAT

wystawa czynna do 16 września 2017