PSEP – Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej

DOROCZNA WYSTAWA TWÓRCZOŚCI KIELECKICH ZWIĄZKÓW PLASTYCZNYCH...

Galeria Na Piętrze

Rozpoczęcie: 14 grudnia 2012, g. 18:00
Zakończenie: 13 stycznia 2013

DOROCZNA WYSTAWA TWÓRCZOŚCI KIELECKICH ZWIĄZKÓW PLASTYCZNYCH