O nas

BWA dziś

6 listopada 2013 r. BWA w Kielcach otrzymało nową siedzibę zawierającą nowoczesne przestrzenie wystawowe, magazynowe i biurowe oraz ich profesjonalną infrastrukturę, przy ul. Kapitulnej 2.

(Zobacz film) z oficjalnego otwarcia galerii  10 marca 2014 r.

Przy ul. Kapitulnej 2 również miejsce na swoją siedzibę znalazły:
– od 2014 roku Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział w Kielcach
– Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej, Delegatura w Kielcach
– od 2018 roku Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, której aktywność można zobaczyć na stronie  https://fundacjaimksk.pl/

Aktualnie BWA w Kielcach prowadzi stałą działalność wystawienniczą w Kielcach:
w Galerii: „Górnej”,  Galerii „Dolnej” i Galerii „Małej” przy ul. Kapitulnej 2.
Z końcem 2022 roku swoją działalność zakończyła nasza Filia – Galeria Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 7, w której BWA zorganizowało przez trzydzieści trzy lata istnienia 467 wystaw.

Wiele wystaw jest realizowanych we współpracy z innymi galeriami i ośrodkami kultury w Polsce i poza jej granicami. W latach 2012-2019 zrealizowano we współpracy z Konsulatami Generalnymi RP cykl siedemnastu wystaw i spotkań autorskich we Lwowie, Winnicy (Ukraina) i Kaliningradzie (Rosja), zawartych w długoletnim projekcie Most Kultury (przerwanym przez pandemię).

Intensywnie rozwija się działalność edukacyjna BWA, kierowana głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów. W jej ramach realizowanych jest wiele programów oświatowych na bazie aktualnych wystaw, oraz zajęć związanych z historią sztuki, plastyczną stroną różnych świąt i wydarzeń oraz kulturą innych narodów. Organizowane są warsztaty z rękodzieła i malarstwa dla seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad czasem”, konkursy artystyczno-fotograficzne i filmowe. Odbywają się spotkania autorskie, wykłady SHS i projekcje multimedialne. Edukatorzy BWA: w latach 2004–2010 – Natalia Łakomska, 2010–2018 – Izabela Łazarczyk, 2014–2022 – Magdalena Leśniak, 2022 – Katarzyna Samczyńska, 2023 – Monika Cybulska.

Rozrastają się kolekcje: Kolekcja Dzieł Sztuki BWA: obecnie zawiera 678 obrazów, 400 grafik, 128 rysunków, 81 rzeźb, 20 ceramik, 21 tkanin oraz 20 książek artystycznych Radosława Nowakowskiego, artystów kieleckiego środowiska plastycznego. Kolekcja Fotografii Artystycznej BWA składa się z 2320 fotografii – przede wszystkim artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Kolekcja Litografii BWA zasilana jest systematycznie z darów laureatów i uczestników Międzynarodowego Konkursu Litograficznego LITHO KIELCE.

Działalność wydawnicza – prowadzona jest przez wydawnictwo BWA w Kielcach od 2013 roku koordynowane przez Monikę Cybulską, graficzkę i projektantkę katalogów. Wydane przez nie katalogi do wystaw dostępne są bezpośrednio w sprzedaży stacjonarnej w galerii oraz w Internecie: sklep Zamówienia na katalogi realizujemy także wysyłkowo, szczegóły zamówień znajdziesz tu.

Kolejni dyrektorzy BWA: Marian Rumin i Stanisława Zacharko-Łagowska, historycy sztuki i krytycy sztuki, wspierają artystów wystawiających w BWA swoimi tekstami krytycznymi i wstępami do katalogów wystaw.  

BWA w Kielcach od początku swego istnienia harmonijnie współpracuje z lokalnym środowiskiem plastycznym. Jednym z elementów tej współpracy jest wieloletni projekt Kapitał sztuki. W jego ramach organizowane są na przełomie grudnia i stycznia, wystawy doroczne (wyposażone w obszerne wydawnictwa) aktualnej twórczości artystów zrzeszonych w kieleckich oddziałach związków twórczych: Związku Polskich Artystów Plastyków O/Kielce, Związku Artystów Rzeźbiarzy, Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach.
BWA w Kielcach organizuje trzy cykliczne konkursy: od 46 lat realizowany jest coroczny interdyscyplinarny konkurs dla artystów Przedwiośnie, promujący najcenniejsze osiągnięcia świętokrzyskich plastyków oraz tych związanych z województwem świętokrzyskim również poprzez  pochodzenie, edukację artystyczną i przynależność do kieleckich związków twórczych, Międzynarodowe Biennale Fotografii Definicja Przestrzeni – Space Definition (piąta edycja 2022), triennale Międzynarodowy Konkurs Litograficzny LITHO KIELCE (trzecia edycja 2022). W BWA pokazywane są także liczne wystawy indywidualne oraz zbiorowe artystów polskich i zagranicznych.

Priorytetem całej działalności BWA w Kielcach jest wysoki poziom artystyczny wystaw i prezentacja, promocja i upowszechnianie w pełni: różnorodności form, tendencji, technik i stylów w sztuce współczesnej.

Historia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zostało powołane Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 5 marca 1965 roku, po latach starań kieleckiego środowiska plastycznego i Brunona Kulczyckiego, jego przyszłego, pierwszego dyrektora. Kierował on BWA do roku 1976. Od 1 listopada 1976 r. funkcję tę powierzono Marianowi Ruminowi, który pełnił ją do 28 września 2011 roku. Od lutego 2012  do lutego 2022 w wyniku rozstrzygnięcia konkursu funkcję dyrektora pełniła Stanisława Zacharko-Łagowska, dotychczasowy kierownik galerii. Od maja 2022, po kolejnym wygranym konkursie, kontynuuje pracę na stanowisku dyrektora Stanisława Zacharko-Łagowska.

Dyrektorzy: Stanisława Zacharko-Łagowska i Marian Rumin, fot. Katarzyna Samczyńska, 2022

Wiele lat BWA istniało bez galerii wystawienniczej i własnej siedziby. Kolejno jego tymczasowymi siedzibami były: Wojewódzka Rada Narodowa, Wojewódzki Dom Kultury, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, znów Wojewódzki Dom Kultury, natomiast działalność wystawienniczą realizowano w KMPiK oraz różnych placówkach upowszechniania kultury w mieście i województwie. Dopiero w roku 1979 zaczęto organizować wystawy w świeżo wyremontowanym lokalu Pracowni Sztuk Plastycznych – w Galerii „Piwnice” przy ul. Leśnej 7. Biuro i magazyny przeniesiono tu dopiero w 1994 roku, kiedy to decyzją Józefa Płoskonki, ówczesnego Wojewody Kieleckiego, wykupiono cały budynek przy ul. Leśnej 7 od warszawskiego PSP i przekazano w użytkowanie BWA. BWA w Kielcach prowadziło działalność wystawienniczą: w Galeriach: „Piwnice” i Galerii „Na Piętrze” przy ul. Leśnej 7 przez 35 lat.

Struktury BWA z czasem poszerzyły się: w 1984 roku powołano pierwszą zamiejscową filię – Galerię „U Jaksy” w Miechowie (oddzieloną od BWA po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku), a w 1988 roku drugą: Galerię „Zielona” w Busku-Zdroju, działającą do 31 grudnia 2022 roku (przez 33 lata kierował nią Bogdan Ptak).

Galeria Fotografii BWA/ZPAF, przy ul. Planty 7 w Kielcach prowadzona była wspólnie ze Świętokrzyskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Fotografików od czasu jej założenia w 1977 roku z inicjatywy Pawła Pierścińskiego, do zamknięcia 31 grudnia 2013 roku. W latach 2014-2018 siedziba ZPAF funkcjonowała w BWA w Kielcach przy  ul. Kapitulna 2.

Partnerzy

Partnerzy, którzy wspierają  nas w promowaniu artystów i ich sztuki:

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

Targi Kielce

Galeria Echo

Wodociągi Kielce

Hotel Bristol

Galeria 101Projekt

APLA