O nas

 BWA wczoraj i dziś

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zostało powołane Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 5 marca 1965 roku, po latach starań kieleckiego środowiska plastycznego i Brunona Kulczyckiego, jego przyszłego, pierwszego dyrektora. Kierował on BWA do roku 1976. Od 1 listopada 1976 r. funkcję tę powierzono Marianowi Ruminowi, który pełnił ją do 28 września 2011 roku. Od lutego 2012 w wyniku rozstrzygnięcia konkursu funkcję dyrektora pełni Stanisława Zacharko-Łagowska, dotychczasowy kierownik galerii.

Wiele lat BWA istniało bez galerii wystawienniczej i własnej siedziby. Kolejno jego tymczasowymi siedzibami były: Wojewódzka Rada Narodowa, Wojewódzki Dom Kultury, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, znów Wojewódzki Dom Kultury, natomiast działalność wystawienniczą realizowano w KMPiK oraz różnych placówkach upowszechniania kultury w mieście i województwie. Dopiero w roku 1979 zaczęto organizować wystawy w świeżo wyremontowanym lokalu Pracowni Sztuk Plastycznych – w Galerii „Piwnice” przy ul. Leśnej 7. Biuro i magazyny przeniesiono tu dopiero w 1994 r., kiedy to decyzją Józefa Płoskonki, ówczesnego Wojewody Kieleckiego, wykupiono cały budynek przy ul. Leśnej 7 od warszawskiego PSP i przekazano w użytkowanie BWA. BWA w Kielcach prowadziło działalność wystawienniczą: w Galeriach: „Piwnice” i Galerii „Na Piętrze” przy ul. Leśnej 7, przez 35 lat. 6 listopada 2013 r. BWA w Kielcach otrzymało nową siedzibę zawierającą nowoczesne przestrzenie wystawowe, magazynowe i biurowe oraz ich profesjonalną infrastrukturę, przy ul. Kapitulnej 2.
(Zobacz film) z oficjalnego otwarcia 10 marca 2014 r.

Struktury BWA z czasem poszerzyły się: w 1984 r. powołano pierwszą zamiejscową filię – Galerię „U Jaksy” w Miechowie (oddzieloną od BWA po reformie administracyjnej kraju w 1999 r.), a w 1988 r. drugą: Galerię „Zielona” w Busku-Zdroju (od początku istnienia kieruje nią Bogdan Ptak). Galeria Fotografii BWA/ZPAF, przy ul. Planty 7 w Kielcach prowadzona była wspólnie ze Świętokrzyskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Fotografików od czasu jej założenia w 1977 r. z inicjatywy Pawła Pierścińskiego, do zamknięcia 31 grudnia 2013 r.

Aktualnie BWA w Kielcach prowadzi stałą działalność wystawienniczą w Kielcach: w Galerii: „Górnej” i Galerii „Dolnej” przy ul. Kapitulnej 2 oraz w Busku-Zdroju w Filii BWA w Kielcach Galerii „Zielona”. Ponadto BWA realizuje wiele wystaw wspólnie z innymi galeriami i ośrodkami kultury w Polsce i poza jej granicami. Cykl prezentacji spotkań autorskich „Most Kultury”  we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie w latach 2012-2016 a także wystawy sztuki obcej w Kielcach i kieleckich artystów poza granicami kraju – zwykle około 60 wszystkich ekspozycji każdego roku.

Bardzo intensywnie rozwija się działalność edukacyjna, kierowana głównie do dzieci i młodzieży. W jej ramach realizowanych jest wiele programów oświatowych na bazie aktualnych wystaw, oraz zajęć związanych z historią sztuki, plastyczną stroną świąt i wydarzeń, kulturą innych narodów. Organizowane są warsztaty i konkursy artystyczno-fotograficzne. Odbywają się spotkania autorskie, wykłady i projekcje multimedialne. W dziale edukacji pracuje dr Magdalena Leśniak.

Rozrasta się kolekcja dzieł sztuki: obecnie zawiera 660 obrazów, 388 grafik, 122 rysunków, 72 rzeźb i 61 prac w innych technikach (ceramika, tkanina, książka artystyczna), głównie artystów kieleckiego środowiska plastycznego, a także ok. 2113 fotografii – zwłaszcza artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Artystyczna kolekcja, którą BWA systematycznie uzupełnia (w miarę posiadanych środków) dokumentuje oryginalnymi dziełami osiągnięcia kieleckich artystów, a także gromadzi prace tych, którzy w BWA pokazywali wystawy swoich twórczości

Intensywnie prowadzona jest działalność wydawnicza – działa Wydawnictwo BWA w Kielcach, prowadzone przez Stanisławę Zacharko- Łagowską, obecnie przez Monikę Cybulską. Działalność promocyjna i krytyczna, uprawiana przez związanych z BWA historyków i krytyków sztuki (Marian Rumin, Stanisława Zacharko-Łagowska), a także zapraszanych artystów sztuk wizualnych.

BWA w Kielcach od początku swego istnienia harmonijnie współpracuje z lokalnym środowiskiem plastycznym. Jednym z elementów tej współpracy są, organizowane tradycyjnie na przełomie grudnia i stycznia, wystawy doroczne twórczości artystów zrzeszonych w kieleckich oddziałach związków twórczych: Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy, Związku Polskich Artystów Fotografików, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej i Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Od 40 lat realizowany jest interdyscyplinarny konkurs dla artystów „Przedwiośnie”, promujący najcenniejsze osiągnięcia świętokrzyskich plastyków oraz związanych z województwem świętokrzyskim również poprzez  pochodzenie, edukację artystyczną i przynależność do kieleckich związków twórczych – nie tylko przez  sam fakt zamieszkania na jego obszarze. Pokazywane są także wystawy indywidualne i promocyjne ich twórczości.

Priorytetem całej działalności BWA w Kielcach jest wysoki poziom artystyczny wystaw i prezentacja, promocja i upowszechnianie w pełni: różnorodności form, tendencji, technik i stylów w sztuce współczesnej.
Prowadzona jest sprzedaż katalogów do wystaw stacjonarna lub zamówienia można realizować mailem: kontakt@bwakielce.art.pl
Zobacz spis katalogów poszczególnych artystów

Stanisława Zacharko


partnerzy:

https://www.facebook.com/APLA-Oficyna-Poligraficzna

http://kulturaonline.pl/wydarzenia/kielce/biuro_wystaw_artystycznych_w_kielcach

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Archiwum serwisu

Wyszukiwarka