O nas

 BWA wczoraj i dziś
6 listopada 2013 r. BWA w Kielcach otrzymało nową siedzibę zawierającą nowoczesne przestrzenie wystawowe, magazynowe i biurowe oraz ich profesjonalną infrastrukturę,
przy ul. Kapitulnej 2.

(Zobacz film) z oficjalnego otwarcia galerii  10 marca 2014 r.

Przy ul. Kapitulnej 2 również miejsce na swoją siedzibę znalazły:
– od 2014 roku Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział w Kielcach
– od 2018 roku Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu,
jej aktywność można zobaczyć na stronie  https://fundacjaimksk.pl/.

SKLEP
Sztuka na wynos!

Aktualnie BWA w Kielcach prowadzi stałą działalność wystawienniczą w Kielcach:
w Galerii: „Górnej”,  Galerii „Dolnej” i Galerii „Małej” przy ul. Kapitulnej 2 oraz w Busku-Zdroju w Filii BWA w Kielcach Galerii „Zielona”. Ponadto BWA realizuje wiele wystaw wspólnie z innymi galeriami i ośrodkami kultury w Polsce i poza jej granicami. Cykl prezentacji spotkań autorskich „Most Kultury”  we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie w latach 2012-2019 a także wystawy sztuki obcej w Kielcach i kieleckich artystów poza granicami kraju – zwykle około 60 wszystkich ekspozycji każdego roku.

Bardzo intensywnie rozwija się działalność edukacyjna, kierowana głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów. W jej ramach realizowanych jest wiele programów oświatowych na bazie aktualnych wystaw, oraz zajęć związanych z historią sztuki, plastyczną stroną świąt i wydarzeń, kulturą innych narodów. Organizowane są warsztaty i konkursy artystyczno-fotograficzne. Odbywają się spotkania autorskie, wykłady i projekcje multimedialne. W dziale edukacji pracuje dr Magdalena Leśniak, wspierana przez zespół pracowników merytorycznych.

Rozrasta się kolekcja dzieł sztuki: obecnie zawiera 674 obrazów, 413 grafik, 125 rysunków, 76 rzeźb, 20 ceramik, 21 tkanin oraz 20 książek artystycznych, głównie artystów kieleckiego środowiska plastycznego, a także ok. 2244 fotografii – zwłaszcza artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Artystyczna kolekcja, którą BWA systematycznie uzupełnia (w miarę posiadanych środków) dokumentuje oryginalnymi dziełami osiągnięcia kieleckich artystów, a także gromadzi prace tych, którzy w BWA pokazywali wystawy swoich twórczości. Zobacz  kolekcję .

Intensywnie prowadzona jest działalność wydawnicza – działa Wydawnictwo BWA w Kielcach, prowadzone przez Stanisławę Zacharko-Łagowską , od 2013 roku przez Monikę Cybulską.
Działalność krytyczna, uprawiana przez związanych z BWA historyków i krytyków sztuki (Marian Rumin, Stanisława Zacharko-Łagowska, Magdalena Leśniak), a także zapraszanych artystów sztuk wizualnych. Prowadzona jest sprzedaż katalogów do wystaw w galerii stacjonarnie oraz przez nasz sklep

BWA w Kielcach od początku swego istnienia harmonijnie współpracuje z lokalnym środowiskiem plastycznym. Jednym z elementów tej współpracy są, organizowane tradycyjnie na przełomie grudnia i stycznia, wystawy doroczne twórczości artystów zrzeszonych w kieleckich oddziałach związków twórczych: Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy, Związku Polskich Artystów Fotografików, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Od 43 lat realizowany jest interdyscyplinarny konkurs dla artystów „Przedwiośnie”, promujący najcenniejsze osiągnięcia świętokrzyskich plastyków oraz związanych z województwem świętokrzyskim również poprzez  pochodzenie, edukację artystyczną i przynależność do kieleckich związków twórczych – nie tylko przez  sam fakt zamieszkania na jego obszarze. Pokazywane są także wystawy indywidualne ich twórczości.

Priorytetem całej działalności BWA w Kielcach jest wysoki poziom artystyczny wystaw i prezentacja, promocja i upowszechnianie w pełni: różnorodności form, tendencji, technik i stylów w sztuce współczesnej.

Zamówienia na katalogi realizujemy także wysyłkowo, szczegóły zamówień znajdziesz tu .


HISTORIA:


Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
zostało powołane Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 5 marca 1965 roku, po latach starań kieleckiego środowiska plastycznego i Brunona Kulczyckiego, jego przyszłego, pierwszego dyrektora. Kierował on BWA do roku 1976. Od 1 listopada 1976 r. funkcję tę powierzono Marianowi Ruminowi, który pełnił ją do 28 września 2011 roku. Od lutego 2012 w wyniku rozstrzygnięcia konkursu funkcję dyrektora pełni Stanisława Zacharko-Łagowska, dotychczasowy kierownik galerii.

Wiele lat BWA istniało bez galerii wystawienniczej i własnej siedziby. Kolejno jego tymczasowymi siedzibami były: Wojewódzka Rada Narodowa, Wojewódzki Dom Kultury, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, znów Wojewódzki Dom Kultury, natomiast działalność wystawienniczą realizowano w KMPiK oraz różnych placówkach upowszechniania kultury w mieście i województwie. Dopiero w roku 1979 zaczęto organizować wystawy w świeżo wyremontowanym lokalu Pracowni Sztuk Plastycznych – w Galerii „Piwnice” przy ul. Leśnej 7. Biuro i magazyny przeniesiono tu dopiero w 1994 r., kiedy to decyzją Józefa Płoskonki, ówczesnego Wojewody Kieleckiego, wykupiono cały budynek przy ul. Leśnej 7 od warszawskiego PSP i przekazano w użytkowanie BWA. BWA w Kielcach prowadziło działalność wystawienniczą: w Galeriach: „Piwnice” i Galerii „Na Piętrze” przy ul. Leśnej 7, przez 35 lat.

Struktury BWA z czasem poszerzyły się: w 1984 r. powołano pierwszą zamiejscową filię – Galerię „U Jaksy” w Miechowie (oddzieloną od BWA po reformie administracyjnej kraju w 1999 r.), a w 1988 r. drugą: Galerię „Zielona” w Busku-Zdroju działająca do dzisiaj, obecnie jako Filia BWA w Kielcach (od początku istnienia kieruje nią Bogdan Ptak).

Galeria Fotografii BWA/ZPAF, przy ul. Planty 7 w Kielcach prowadzona była wspólnie ze Świętokrzyskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Fotografików od czasu jej założenia w 1977 r.
z inicjatywy Pawła Pierścińskiego, do zamknięcia 31 grudnia 2013 r. W latach 2014-2018 siedziba ZPAP była w BWA w Kielcach przy  ul. Kapitulna 2.

 


Partnerzy, którzy wspierają  nas w promowaniu artystów i ich sztuki:

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

Targi Kielce

Muzeum  Narodowe w Kielcach

Dom Środowisk Twórczych w Kielcach

Galeria Echo

Wodociągi Kielce

Hotel Bristol

APLA 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Działy

Archiwum serwisu

Wyszukiwarka