Anna I Irena Nawrot

 

 

Anna-i-Irena-NawrotAnna i Irena Nawrot

Siostry bliźniacze urodzone 21 marca 1960 roku w Jarosławiu. Absolwentki Instytutu Wychowania Artystycznego (obecnie Instytut Sztuk Pięknych) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplomy uzyskały w 1983 roku. Mieszkają i pracują w Lublinie.

 

 

 

 

 

Anna od 1985 roku prowadzi z Janem Gryką autorską Galerię Białą w Lublinie. Jest także kuratorką wystaw zewnętrznych. Ma w swoim dorobku artystycznym realizacje 15 wystaw indywidualnych (Galeria BWA i Galeria Biała w Lublinie, Galeria Pracownia Dziekanka, Stodoła oraz Galeria Rzeźby SBWA Kuchnia w Warszawie, Galeria ON w Poznaniu i Stredoslovenská Galéria w Banskiej Bystricy) oraz udział w 54 prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą. Działa w zakresie fotografii, instalacji, tekstu, obiektu i tkaniny. Wykorzystuje tekstylne przedmioty gotowe, takie jak: suknie, prześcieradła, krawaty, makatki, które poddaje swoistemu recyklingowi. Stają się one zapisem osobistych doświadczeń o podłożu biograficznym, a także szerzej komentowanych problemów związanych z kulturowym wizerunkiem płci, zagadnieniami gender.

Wystawy zbiorowe (wybór):

1983 Warsztaty artystyczne, Scheersberg, Niemcy

1985 I Biennale Sztuki Nowej, Galeria BWA, Zielona Góra

1986 Debreczyn ’86, Galeria Miejska, Debrecen, Węgry
1987 22 őst. Länge, Galerie Moment, Hamburg

1988 Lublin – transport, Galeria Stodoła, Warszawa

1990 Poruszanie myśli – działania równoległe, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa

1991 Niech żyje sztuka na początku …, Galeria BWA, Szczecin
1992 Biała Gwardia, Galeria Biała, Lublin

1993 Bilans – balans, Galeria Biała, Lublin

1994 Biała – sztuka bez ścian, Galeria BWA, Kraków
1996 Kobieta o kobiecie, Bielska Galeria BWA, Bielsko-Biała

1997 Dziewięć kwadratów dla Białej, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
1999 Miejsca sygnowane, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
2000 Forum Galerii i innych miejsc sztuki w Polsce, Galeria Wyspa, Gdańsk
2001 Polnische Kunst der Gegenwart, Havespicher Vegasak, Brema, Niemcy
2005 Nova Biała, Galeria Biała, Lublin
2006 Miłość i demokracja, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk

2007 Białe kombinacje, BWA Galeria Sanocka, Sanok
2008 Remont generalny, Galeria Biała, Lublin
2009Vogue, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
2010 Między abstrakcją a realizmem, Galeria Dzyga, Lwów, Ukraina
2011 Supermarket 2011, Kulturhauset, Sztokholm, Szwecja
2013 Splendor tkaniny, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

2014 Kiedy najdrobniejszy gest staje się opowieścią, Galeria XXI, Warszawa
2015 Przejścia graniczne, Galeria 13 Muz, Szczecin

2015 Biała Łódź, Galeria Manhattan, Łódź

2016 DADA tak? tak!, Galeria Biała, Lublin

 

Irena od 1984 roku związana jest z macierzystą uczelnią (obecnie kieruje Zakładem Fotografii i Wiedzy Wizualnej). Od roku 2011 jest profesorem zwyczajnym. Ma w swoim dorobku 37 wystaw indywidualnych (Galeria Labirynt 2, Galeria BWA, Galeria Fotografii Prospero i Galeria Biała w Lublinie, Galeria Pracownia Dziekanka, Galeria Stodoła i Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, Galeria ON w Poznaniu, Galeria FF w Łodzi, Galerie Fotoforum w Kappeln, Galeria Pusta w Katowicach, Stadtmuseum w Münster, Galéria Gerulata w Bratislavie, Štátna Galéria w Banskiej Bystricy, Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Bielska Galeria BWA w Bielsku-Białej oraz Box & Galerie XL, Cultureel Centrum w Maasmechelen) i udział w 79 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Działa w zakresie fotografii intermedialnej. Posługuje się technika polegającą poddawaniu czarno-białych powiększeń  procesowi wielokrotnego kolorowania. W swoich inscenizacjach fotograficznych własne doświadczanie ludzkiej cielesności traktuje jako przekaz refleksji bardziej uniwersalnej, odnoszącej się do przemijalności, upływu czasu w kontekście osobistego doświadczenia. Od kilku lat powiela i zszywa swoje fotografie tworząc wielkoformatowe patchworki.

Wystawy zbiorowe (wybór):

1985 Wieża Bab, Galeria Biała, Lublin

1985 I Biennale Sztuki Nowej, Galeria BWA, Zielona Góra

1987 22 őst. Länge, Galerie Moment, Hamburg

1988 Polska fotografia intermedialna lat 80., Galeria BWA, Poznań

1989 Przemoc. Seks. Nostalgia, Stara Galeria ZPAF, Warszawa

1991 Zmiana warty, Galeria FF, Łódź

1993 Bilans – balans, Galeria Biała, Lublin

1993 Konstelacja, Galeria FF, Łódź

1994 Biała – sztuka bez ścian, Galeria BWA, Kraków

1994 Die Konstellationen, Instytut Kultury Polskiej, Berlin, Niemcy

1995 Konstelacja 2, Galerie im Rathauskeller, Landshut, Niemcy

1996 Kobieta o kobiecie, Bielska Galeria BWA, Bielsko-Biała

1997 Chimaera, Staatliche Galerie Moritzburg, Halle, Niemcy

1998 Pola indywidualności, I Biennale Fotografii Polskiej, Galeria Arsenał, Poznań

1998 Privatumo erdvés, Fotografijos muziejus, Szawle, Litwa

1999 Biała sztuka, Galeria Arsenał, Poznań

2000 Krystalizacje, II Biennale Fotografii, Miejska Galeria Arsenał, Poznań

2002 Wokół dekady. Fotografia polska lat 90., Galeria FF i Muzeum Sztuki, Łódź

2002 Person/Zeit/Raum, Museum Moderner Kunst Repertinum, Salzburg, Austria

2005 Nova Biała, Galeria Biała, Lublin

2006 Biała Strefa, Austriackie Centrum Kultury, Warszawa

2007 Transgresja wyobraźni, Galeria Biała, Lublin

2009 Puls fotografii, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warsztaty Kultury, Lublin

2010 Labirynt. Zakręty awangardy, Galeria BWA i Warsztaty Kultury, Lublin

2010 Siła sztuki, Lwowski Pałac Sztuki, Lwów, Ukraina

2015 Przejścia graniczne, Galeria 13 Muz, Szczecin

2017 Mam to z głowy, Galeria Biała, Lublin

Anna-i-Irena-Nawrot