Start / Artyści / BARBARA PIERZGALSKA

BARBARA PIERZGALSKA

Urodzona w Siedlcach. Dyplom w PWSSP w Łodzi Wydział Tkaniny.
Zajmuje się tkaniną unikatową, rysunkiem, malarstwem, projektowaniem wnętrz oraz tkanin przemysłowych.
Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Rzeczoznawca przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Zorganizowała 30 wystaw indywidualnych.
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. Francja, Holandia, Chorwacja, Serbia, Niemcy, Węgry, Grecja, Finlandia).
Należy do ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym kraju.
Jej prace znajdują się w muzeach polskich oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Wystawy indywidualne/Individual exhibitions:

1974 – Malarstwo/Painting, Muzeum Regionalne/Regional Museum, Pabianice/Poland
1977 – Malarstwo, grafika/Painting and Graphics, Galeria BWA/BWA Gallery, Kłodzko/Poland
1986 – Grafika i tkanina unikatowa/Graphics and art textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Kłodzko/Poland
1988 – Grafika-Rysunek-Malarstwo/Graphic-Drawing-Painting, Galeria Sztuki Współczesnej/Modern Arts Gallery, Leszno/Poland
1993 – Tkanina unikatowa/Art textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2000 – Tkanina unikatowa/Art textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2003 – „Światło…niecierpliwe poszukiwania”/ „Light … impatient quest” – pastele, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2003 – Tkanina unikatowa/Art textiles, Muzeum Regionalne/Regional Museum, Siedlce/Poland
2003 – Pastele/Pastels, Muzeum Regionalne/Regional Museum, Siedlce/Poland
2003 – Tkanina unikatowa i pastele/Art textiles and pastels, Galeria DOM/DOM Gallery, Sokołów Podlaski/Poland
2004 – „Światło niecierpliwe poszukiwanie”/ „Light … impatient quest” – pastele/pastels, TDK Trzcianka/Poland
2004 – „Jestem…”/ „I am…”, Galeria Willa/Willa Gallery, Łódź/Poland
2004 – Tkanina unikatowa/Art textiles, Płocka Galeria Sztuki/Art Gallery in Płock, Płock/Poland
2004 – Tkanina unikatowa/Art textiles – towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/
Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Muzeum Regionalne/Regional Museum, Radomsko/Poland
2004 – „Zatrzymać”/ „Stop” – pastele/pastels, Biblioteka Publiczna/Public Library, Radomsko/Poland
2004 – Tkanina unikatowa/Art textiles – towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/
Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, TDK Trzcianka/Poland
2005 – „W drodze”/ „On the way”, DPT „Reymontówka”, Chlewiska/Poland
2005 – Tkanina unikatowa i malarstwo/Art textiles and painting, Galeria Elektor/Elektor Gallery, Warszawa/Poland
2006 – „W drodze”/ „On the way”, Galeria Sztuki Współczesnej Dom Michalaków/Modern Arts Gallery „Dom Michalaków”,
Kazimierz Dolny/Poland
2006 – „Impresje greckie”/ „Greek Impressions”, Ateny, Grecja/Athens, Greece
2007 – „Obecność”/ „Presence”, Muzeum Stanisława Staszica/Museum of Stanislaw Staszic, Piła/Poland
2008 – „Ślady”/ „Tracks” – tkanina unikatowa/Art textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2008 – „Impresje”/ „Impressions”, Galeria Radia Lublin/Radio Lublin Gallery, Lublin/Poland
2010/2011 – „Znak czasu”/Muzeum Regionalne w Siedlcach/ Regional Museum, Siedlce/Poland
2011 – „Znak czasu”/Galeria Profil – Zamek Poznań/Gallery Profil/Castel Poznań
2011 – Tkanina unikatowa/Art textiles, Malarstwo/Painting „Znak czasu”/Galeria Sztuki Współczesnej/
Modern Arts Gallery Włocławek
2012 – „Przenikanie”/ Galeria BWA i UP Piła
2013 – „Przenikanie” Muzeum Regionalne w Radomsku – Centralne Muzeum Włókiennictwa/ wystawa towarzysząca 14
Międzynarodowemu Triennale Tkaniny Łódź 2013

Wystawy zbiorowe – wybór:

1972 – I Ogólnopolskie Triennale Tkaniny przemysłowej i unikatowej/
1st National Triennale of Industrial and Art Textiles, Łódź/Poland
1975 – I Międzynarodowe Triennale Tkaniny/1st International Triennale of Textiles, Centralne Muzeum Włókiennictwa/
Central Museum of Textiles in Łódź /Poland
1978 – „Tendencje metaforyczne w polskiej sztuce współczesnej” – „Metaphorical trends in modern Polish art graphics”
Galeria BWA/BWA Gallery Kłodzko/Poland
1981 – „Twórcy’81”/”Artists of 81”, Galeria PWSSP/PWSSP Gallery, Łódź/Poland
1984 – Ogólnopolska wystawa tkaniny artystycznej/National Exhibition of Artistic Textiles, Ośrodek Propagandy Sztuki/
Arts Propaganda Centre, Łódź/Poland
1985 – I Międzynarodowe Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” /1st International Triennale of Art „Against War” – Muzeum
na Majdanku/Museum in Majdanek, Lublin/Poland
1985 – Ogólnopolska wystawa miniatury tkackiej/National Exhibition of Miniature Textiles, Galeria Desa, Łódź/Poland
1986 – VI Międzynarodowe Biennale Miniatury Tkackiej/6th International Biennale of Miniature Textiles,
Szombathely – Savaria Museum, Węgry/Hungary
1987 – Polska Tkanina Współczesna/Polish modern textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Koszalin/Poland
1988 – „Arturówek” -poplenerowa, tkanina unikatowa/Exhibition ending plein air „Arturówek” – Art textiles,
Muzeum Włókiennictwa, Łódź/Textiles Museum in Łódź/Poland, Galeria ZPAP/ZPAP Gallery, Warszawa/Poland
1989 – „Arturówek” – poplenerowa, tkanina unikatowa/Exhibition ending plein air „Arturówek”, Art textiles Textiles,
Galeria ZPAP/ZPAP Gallery, Warszawa/Poland
1990 – Tkanina Polska/Polish Textiles, Finlandia/Finland
1992 – Miniatura Tkacka – wystawa towarzysząca Triennale Tkaniny/
Miniature Textiles – Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Łódź/Poland
1993 – Salon Pilski’ 93, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
1994 – Ogólnopolska Wystawa Sztuki Papieru „Papierowa sfera”/National Exhibition of Paper Arts „Paper Theme” ,
Ośrodek Propagandy Sztuki/Arts Propaganda Centre, Łódź/Poland
1997 – Salon Pilski’ 97, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2001 – Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej – towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/
National Exhibition of Artistic Textiles – Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Łódź/Poland
2001 – Salon Pilski 2001, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2002 – Ogólnopolski Konkurs na Tkaninę Artystyczną – Tkanina inspirowana muzyką Stanisława Moniuszki – wyróżnienie/
National Artistic Textiles Competition „Textile inspired by the music of S. Moniuszko – Distinction, Warszawa/Poland
2002 – II Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej/
2nd International Artistic Linen Textiles Biennale, Krosno/Poland
2002 – Salon Pilski 2002, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2003 – II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto/
2nd National Biennale of Painting and Art Textiles Trójmiasto, Gdynia/Poland
2003 – M. Gardziñski, J. Karpiñska, B. Pierzgalska, J. Przełomiec, J. Tchórzewski,
Muzeum Regionalne/Regional Museum, Siedlce/Poland
2003 – Salon Pilski 2003, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2004 – XI Biennale Sztuki Sakralnej ”Sacrum 2004″/11th Biennale of Sacral Arts „Sacrum 2004”
Galeria BWA/BWA Gallery, Gorzów Wlkp/Poland
2004 – Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej – towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/
International Biennale of Miniature Textiles – Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Łódź/Poland
2004 – II Międzynarodowe Biennale Pasteli, Galeria BWA/BWA Gallery, Nowy Sącz/Poland
2004 – Salon Pilski 2004, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland

2005 – Prezentacja II Międzynarodowego Biennale Pasteli/2nd International Biennale of Pastels, Kraków/Poland, Poznañ/Poland
2005 – „Radość wolności” – III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto – tkanina unikatowa
i pastel/ „Joy of Freedom” 3rd National Painting and Art Textiles Trójmiasto – art textiles and pastel, Gdañsk/Poland
2006 – „Sztuka dla pokoju w Europie „/„Art for Peace in Europe” – pastel – Sremska Mitrovica/Serbia
2006 – „Impresje greckie”/Exhibition „Greek Impressions”, Paros, Grecja/Paros Greece
2007 – Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej/
International Baltic Triennale of Miniature Textiles, Gdynia/Poland
2007 – Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej – towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/National Exhibition of
Artistic Textiles – Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Centralne Muzeum Włókiennictwa/Central Museum of
Textiles in Łódź /Poland
2007 – Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej – towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/National Exhibition of
Miniature Textiles -Exhibition Accompanying Triennale of Textiles Centralne Muzeum Włókiennictwa/Central Museum
of Textiles in Łódź/Poland
2008 – IV Międzynarodowe Biennale Pasteli/4th International Biennale of Pastels – Galeria BWA/BWA Gallery, Nowy Sącz/Poland
2010 – V Międzynarodowe Biennale Pasteli/ 5th International Biennale of Pastels – Galeria BWA/BWA Gallery, Nowy Sącz/Poland
2010 – Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”/Muzeum Regionalne w Krośnie/Poland
2012 – Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”/Muzeum Regionalne w Krośnie/Poland
2013 – Ogólnopolska Wystawa Miniatury – towarzysząca 14 Międzynarodowemu Triennale Tkaniny
2013 – 6 Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz