Start / Artyści / Henryk Sikora

Henryk Sikora

Urodzony w 1957 roku w Czaplowie – Góry Świętokrzyskie. W latach 1978–1982 studiował filozofię i pedagogikę. W latach 1981–1986 studiował rzeźbę na Wydziale Artystyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie. Dyplom uzyskał w pracowni rzeźby prof. Jana Hermy. Od 1986 roku związany z wyższym szkolnictwem artystycznym. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi pracownię rzeźby w drewnie. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, podejmuje próby niekonwencjonalnej wypowiedzi plastycznej. Swój dorobek twórczy prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych prezentacjach w kraju i za granicą. Uczestniczył w wielokrotnie w plenerach plastycznych i seminariach dotyczących sztuki najnowszej.

Wystawy indywidualne (wybór):

1992 – Galeria Sztuki „Zielona” BWA Busko-Zdrój – Rzeźby, Obiekty
1993 – BWA Cieszyn – Uniwersytecka Galeria Sztuki Współczesnej- „Obiekty”
1999 – Galeria Rzeźby SBWA, Warszawa
2000 – BWA Kielce, Galeria „Piwnice”, wystawa rzeźby w drewnie -„Katedry”
– ASP Kraków, wystawa rzeźby
2003 – Galeria „Przykrótka”, Sandomierz, wystawa rzeźby
2007 – Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Gdańsk, Wystawa rzeźby w drewnie
– Łódź, Galeria Aula Jana Pawła II, Wystawa rzeźby w drewnie – „Rozmowy”
– Galeria „Kaplica Zamkowa” w Szydłowcu – „Gesty”- rzeźba
2010 – Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sandomierz – Wystawa rzeźby

Wystawy zbiorowe(wybór):

1986 – „Udokumentowane próby w zakresie języka wypowiedzi plastycznej”-
Uniwersytecka Galeria Sztuki Współczesnej BWA Cieszyn
1988 – „Sztuka w obronie środowiska naturalnego”- Galeria BWA, Olsztyn
1989 – I Międzynarodowa Wystawa – Manifestacja „Piękno ginącej przyrody,
sztuka w obronie środowiska naturalnego” – PKiN, Warszawa
1990 – Przegląd plastyki Kielce – Radom – Tarnobrzeg „Przedwiośnie” (15) –
Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach
– „Olimpijski Konkurs Sztuki – Barcelona 92”- Muzeum Sportu
i Turystyki, PKOL, Warszawa
1991 – „VII Salon Zimowy Rzeźby” – Galeria ZAR w Warszawie
– „Obszary Irracjonalne” – Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach oraz Galeria
BWA w Przemyślu
1994 – Wystawa prac plastycznych ze zbiorów BWA w Kielcach – Galeria „Piwnice”
BWA w Kielcach
– „Impresje włoskie” – Galeria Sztuki „Zielona” BWA Busko-Zdrój
1995 – „Absolwenci i nauczyciele” Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach –
Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach
– Artyści polscy na otwarcie Galerii BWA, Galeria BWA Ostrowiec Świętokrzyski
1996 – I Jesienny Salon Plastyki – Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski
1998 – Artyści plastycy WSP w Kielcach na 30-lecie Uczelni, Galeria BWA
w Kielcach
1999 – Galeria BWA „Zielona”, Busko- Zdrój
– Jesienny Salon Plastyki, Galeria BWA Ostrowiec Świętokrzyski
2000 – „Sacrum – dzisiaj” III konkurs plastyczny – Galeria Sztuki Współczesnej „Pałac T.
Zielińskiego” w Kielcach
– Jesienny Salon Plastyki – Galeria BWA Ostrowiec Świętokrzyski
2003 – Wystawa poplenerowa ZAR, Galeria „Piwnice” BWA Kielce
2004 – XI Biennale Sztuki Sakralnej – Sacrum 2004 – Galeria BWA Gorzów Wielkopolski
– VII Jesienny Salon Sztuki – Galeria BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim
– „Plenery rzeźbiarskie – Kielce 2004”- Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach
2005 – „Kwietniowa translokacja” – Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu
– Udział w wystawie w ramach międzynarodowego projektu artystycznego
„The Suitcase” – Galeria „Winda” w Kielcach
2006 – „6 przestrzeni” – Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach
2007 – „Artyści Akademii Świętokrzyskiej” – Galeria ASP w Łodzi
– „Soli DEO” wystawa dedykowana Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi
Wyszyńskiemu – Aula Jana Pawła II w Łodzi
– „The Suitcase” – Pascal Galery, Bruksela
– Kunsthallen Brænderigården, Viborg, Dania
2008 – 31 „Przedwiośnie” – Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach
2009 – Doroczna wystawa rzeźby ZPAR – Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach
2010 – 33 „Przedwiośnie” – Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach
– Doroczna wystawa rzeźby ZPAR – Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach
– DEKADA – Muzeum Narodowe w Kielcach