Start / Artyści / Katarzyna Krzykawska

Katarzyna Krzykawska

studiowała w Instytucie Sztuki UP, Universidad Politecnica de Valencia w Hiszpanii i na krakowskiej ASP, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł doktora.
Obecnie pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach.
Artystycznie zajmuje się rzeźbą i instalacją. W jej pracach pojawiają się motywy zderzenia polskiego romantycznego pejzażu
z kiczem obiektów masowej produkcji. Ostatnie prace odnoszą się
do mentalnych gier z tradycją i tożsamością narodową.
Jest autorką realizacji przestrzennych i akcji artystycznych w przestrzeniach publicznych. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych m.in. (ostatnie 4 lata) w:
2011 – “Stories”, Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski;
2011 – „D4213D”, Galeria XX1, Mazowieckie Centrum Kultury, Warszawa;
2010-„Wariaty”(z Waldemarem Sulewskim), Galeria Alles wird schoen, Hamburg, Niemcy;
2010 – „Import-Export”, instalacja w przestrzeni publicznej, Essener Strasse, Hamburg, Niemcy;
2010 – “AbRh+”, Galeria XS, Kielce, 2009 – Kinetic Drawings, Meetinginzdonov,Czechy;
2009 – “Searching for EU Standards. Dumplings”, realizacja w przestrzeni publicznej, Vilno, Litwa,
i zbiorowych:
2011 – Exotic Poland, Neukoln, Boro Design Gallery, Mainzer Str, Berlin, Niemcy;
2011 – Libroarte, Biblioteca de la Facultat de Belles Arts, Barcelona, Galeria Universidad Politecnica de Valencia, Hiszpania;
2010 – Festiwal Tkaniny, Dziennik Polski, Kraków; 2010 – Sztuka! Positionen Aktueller Polnischer Kunst, Schleswig Holstein, Niemcy;
2009 – Geumgang Nature Art Pre-biennale Exposition, Południowa Korea;
2009 – International Tsai-mo Graffiti Art Exhibition, Taichung City,Taiwan;
2009 – Struktury, Galeria Działań, Warszawa.