Start / Artyści / Mariusz Kubielas

Mariusz Kubielas

szkrabski@op.pl

Urodził się 26 maja 1953 r. w Żywcu, ze sztuką, w tym z fotografią miał wczesny kontakt dzięki klimatowi jaki panował w jego domu rodzinnym. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu kontynuował naukę na dwuletnim studium geodezyjnym w Krakowie. Tam zetknął się z fotogrametrią i fotografią techniczną a po rozpoczęciu pracy w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Żywcu pracował początkowo jako geodeta, a później pełnił obowiązki na stanowisku fototechnik-specjalista. Równolegle rozwijał swą pasję w dziedzinie fotografii twórczej działając intensywnie w sekcji fotograficzno-filmowej klubu „Śrubka” w Żywcu Sporyszu. Tam też uzyskał stopień instruktora fotografii. Od 1978 do połowy lat 80. prowadził własny zakład fotograficzny. W latach 90. był współwłaścicielem firmy reklamowej pracując także jako projektant i fotograf. W 2003 r. rozpoczął studia w Wyższym Studium Fotografii w Jeleniej Górze uzyskując dyplom w 2006 r. Kontynuował naukę na studiach magisterskich w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku malarstwo, specjalność fotografia. Dyplom uzyskał w 2009 r. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Najchętniej zajmuje się fotografią inscenizowaną poruszając tematykę z kręgu literatury i sztuki. Interesują go także inne tematy, takie jak portret, akt czy też martwa natura. W swoich artystycznych wypowiedziach posługuje się klasycznymi i historycznymi technikami fotograficznymi. Ściśle związany z Polską Szkołą Tradycyjnej Fotografii. Uczestniczy jako wykładowca, konsultant i instruktor w organizowanych przez nią warsztatach. Zajmuje się również pisaniem tekstów o fotografii. Aparat fotograficzny towarzyszy mu także bez przerwy przy pozostałych, różnorodnych dziedzinach życia tak zawodowych jak i rekreacyjnych – Mariusz Kubielas jest ratownikiem górskim, instruktorem narciarstwa i łucznictwa, uprawia alpinizm.