Start / Artyści / Sabina Twardowska

Sabina Twardowska

Urodziła się w 1984 roku we Wrocławiu. W 1986 roku jej rodzina przeniosła się do Sanoka, gdzie w latach 1999 – 2003 uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej (do klasy o profilu językowym). W 2003 roku zdała maturę oraz egzaminy do warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydział Malarstwa. Na pierwszym roku jej profesorem prowadzącym był Leon Kruczkowski, jednak tytuł magistra – w 2008 roku – obroniła pod kierunkiem profesora Krzysztofa Wachowiaka. Pracę magisterską pt. „Sztuka nie dla każdego” napisała pod opieką profesora Wojciecha Włodarczyka. Do dyplomu zrealizowała dwa aneksy: z rysunku – promotor profesor Ryszard Sekuła – i plakatu – promotor profesor Mieczysław Wasilewski. Za dyplom otrzymała wyróżnienie dziekańskie oraz Nagrodę im. Józefa Szajny. W 2011 roku rozpoczęła podyplomowe studia grafiki komputerowej i multimedialnej na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej, które ukończyła półtora roku później. W 2018 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach.

Od pierwszego roku studiów magisterskich do chwili obecnej, jedynie z roczną przerwą, podczas której urodziła córkę, działa twórczo. Jest współinicjatorką powstania stowarzyszenia artystycznego „Front Sztuki” i jego członkiem od 2008 roku (obecnie również sekretarzem zarządu). Współtworzyła pracownie artystyczne na warszawskiej Pradze (w dawnej fabryce PZO), a obecnie współtworzy zespół pracowni artystycznych w Kamienicy Artystycznej TA3 na warszawskiej Ochocie.

Poza malarstwem zajmuje się także projektowaniem graficznym i artystyczną ilustracją. Jest autorką opracowań graficzno-ilustracyjnych kilku książek (m. in. „Trójkowych Gawęd Doktora Kruszewicza” wydanych nakładem wydawnictwa Multico czy „To jest Warszawa” wydawnictwa Historytellers.pl).

Od 2015 roku pracuje w Społecznej Akademii Nauk, gdzie prowadzi Pracownie Projektowania Graficznego, Ilustracji i Plakatu, a także dyplomową Pracownię Reklamy.

Brała udział w 13 wystawach indywidualnych, w tym w jednej za granicą, oraz w 29 wystawach zbiorowych, w tym w trzech za granicą.