Ewa Trafna

Cisza,Ślady

Instalacja z użyciem zdjęcia Tadeusza Rolke...

Galeria Fotografii

Rozpoczęcie: 20 sierpnia 2012, g. 17:00
Zakończenie: 1 października 2012

projekt dedykowany Żydom zamordowanym w Treblince

W „Śladach na piasku” i w „Ciszy” znalazło się wszystko, co w twórczości artystki najbardziej istotne: jej fascynacja wiecznością i przemijaniem, kulturą i naturą, materią i duchowością, życiem i śmiercią. Trafna w swoich pracach malarskich, rzeźbiarskich, w multimedialnych instalacjach, w pomnikach sięga po materie pierwotne : skały, ziemię, piasek – testuje także moce materii wytworzonej przez cywilizację, aż po tworzywa sztuczne – ale skały zamieniają się w końcu w piasek, wielkie najdawniejsze kultury pozostawiają zatarte, niejasne znaki, każde bujne życie kończy się śmiercią. W pracach artystki ta świadomość jest zawsze obecna. Niekiedy ujawniana wprost jak we wstrząsającym pomniku w Jedwabnem, częściej tylko wyczuwalna w jej wyrafinowanych, wrażliwych kompozycjach. Może dlatego Ewa Trafna tak uparcie przeciwstawia się każdej przemocy, tak żarliwie przeciwko niej protestuje i w sztuce i w życiu.

Wiesława Wierzchowska