Start / Wydarzenia / 3 x europa – Ukraina / Polska / Niemcy
Igor Janowicz / Marek Wawro / Wolfgang Brenner

3 x europa – Ukraina / Polska / Niemcy

3 x europa – Ukraina / Polska / Niemcy - 1
Autor
Igor Janowicz / Marek Wawro / Wolfgang Brenner
Rozpoczęcie:
10 października 2014 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
31 października 2014 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy 3 x europa
IGOR JANOWICZ z Ukrainy, MAREK WAWRO z Polski i WOLFGANG BRENNER z Niemiec – wydawać by się mogło, że konfrontacja twórczości artystów pochodzących z trzech różnych krajów i tworzących w trzech różnych częściach Europy wyodrębni tylko różnice wynikające z ich kształtowania się, życia i tworzenia w różnych kręgach tradycji, kultury i uwarunkowań geopolitycznych. Jest zgoła inaczej: trzy zwarte, znakomite zestawy prac, mocno naznaczone indywidualnością osobowości swoich twórców, wiodą ze sobą równorzędny dialog, zarówno na poziomie nowoczesnego plastycznego języka form, jak i nim wyrażonych, uniwersalnych treści. Każdy z artystów dotyka różnych aspektów rzeczywistości i w nią uwikłanej ludzkiej egzystencji. Każdy rozważa je w formalnym obszarze, rozpiętym pomiędzy obiektywizmem bezpośrednio dotykającej jej fotografii a subiektywizmem malarskiej, abstrakcyjnej tkanki zapisu własnych emocji, odczuć i przemyśleń. I każdy wspomaga przekaz treściowy swoich dzieł drogowskazami słów.

W przypadku projektu Igora Janowicza jest to tylko jedno słowo: FLOW – płynąć. To tytuł całego cyklu złożonego z abstrakcyjnych obrazów i monochromatycznych fotografii, przedstawiających fragmenty struktur zmurszałych, spękanych, naznaczonych destrukcją murów i ścian. W przypadku obrazów słowo flow dosłownie odnosi się do kompozycji, których zasadniczym elementem są ciemne równoległe smugi utworzone przez ściekającą i wsączoną w płótno rozrzedzoną farbę. Utrzymane w szarościach i melancholijnych barwach ziemi dopełnionych rudymi oranżami, kolorystyką nawiązują do jesieni, kojarzonej ze schyłkiem życia, zamieraniem i rozkładem. Kontekst dopełniających je fotografii i utrwalonych w nich efektów niszczącego działania czasu sprawia, że stają się one dosłowną ilustracją słynnych słów Heraklita wszystko płynie, odnoszących się do nieuchronności i ciągłości procesu przemian materii oraz plastyczną metaforą przemijania. Plastyczny projekt Igora Janowicza dopełnia filmowa impresja MARII BYKOWEJ, zatytułowana KONTEKST, w której autorka, dokumentując obrazy artysty umieszczone na tle zniszczonych lwowskich zaułków i spatynowanych ścian starych budynków, wskazuje na ich zewnętrzne do nich podobieństwo.

„Kontekst” to słowo nadmiernie używane w tekstach teoretycznych i artykułach. W tej pracy nabiera nowego znaczenia. Malarstwo artysty wychodzi poza granice przestrzeni muzealno-galeryjnej i wkracza do nietypowego dla siebie środowiska miejskiego jako obiekt: podróżuje trasą Lwów-Kijów-Prypeć i pojawia się w obiektywie fotografa wraz z całym otoczeniem. Prowadzi dialog z graffiti na nabrzeżu w Kijowie, pojawia się na cmentarzu Łyczakowskim, wśród starych kaplic i kościołów, współdziała z opuszczonymi wnętrzami Prypeci, podkreślając rezultaty destrukcji i ich niemal artystyczną dekoracyjność… Projekt KONTEKST jest wynikiem współpracy pomiędzy artystą Igorem Janowiczem a fotografikiem Marią Bykową, którego celem jest uwidocznienie relacji pomiędzy otoczeniem, twórcą i odbiorcą. W jego rezultacie powstaje dialog pomiędzy wewnętrznym sensem dzieła sztuki i zewnętrznego, socjalno-urbanistycznego tła.

Podobnych problemów: upływu czasu i przemijania – choć w jednostkowym, głęboko osobistym wymiarze – dotyka Marek Wawro w swojej aranżacji zatytułowanej OBIEG – OBIEKT. Od dłuższego już czasu artysta komponuje swoje wystawy w przestrzenną formę environment, wprowadzając w obszar znaczeniowy prac dodatkowo sensy wynikające z ich wzajemnych relacji. Również OBIEG – OBIEKT składa się z pojedynczych dzieł – obrazów, kolaży i obiektów – korespondujących ze sobą w ograniczonym wycinku przestrzeni i tworzących gęstą znaczeniowo sieć wzajemnych powiązań. Dominującym zdaje się tu być motyw drogi – jako symbolu drogi życia i upływającego czasu: bez początku, zagubionego w niepamięci wczesnego dzieciństwa i bez niewiadomego końca. Część z kompozycji oparta jest na kontraście abstrakcyjnej, barwnej, mięsistej tkanki malarskiej i gładkich, na płótnie wydrukowanych, pozbawionych koloru zdjęć. Fotografia – i jej możliwość bezpośredniej, chłodnej i obiektywnej rejestracji, służy artyście do przedstawienia rzeczywistości jako obojętnego tła, które jest odniesieniem dla żywej, zmiennej, nasączonej emocjami tkanki życia. Fotograficzne ujęcia są też wiarygodnymi dokumentami istnienia jej form: wnętrza pokoju, fragmentów ciała – jego własnego i zony, otoczenia. Malarskim zapisem natomiast koduje syntezy emocji, doznań i odczuć związanych z opartą o tę rzeczywistość codzienną egzystencją, z relacjami pomiędzy bliskimi, z przeżywaniem życia w obu jego wymiarach: materialnym i duchowym. Fotografia przedstawiająca pokój artysty – przestrzeń, gdzie żyje, przeżywa i tworzy, jego symboliczny odpowiednik – biały, strukturalny obraz z napisem „My room is my peace”, oraz „ready-made” – puste, drewniane, podobne do tego Kantorowego, z dzieciństwem kojarzące się krzesło, wyznaczają kierunki subiektywnych odniesień tej wyrafinowanej plastycznie i bogatej znaczeniowo aranżacji i wskazują na ich osobisty charakter.

To, co widzę, może być pomyłką – tytuł jednego z obrazów Wolfganga Brennera określa również interesujący go aspekt współczesnej rzeczywistości – jej niejednoznaczności rozpisanej na wielość interpretacji, którą artysta analizuje w ostatnim okresie swojej bogatej twórczości. I tu również fotografia jest jednym z głównych – o ile nie najważniejszym – środkiem wyrazu. Artysta analizuje, komentuje – i obnaża – różne sposoby manipulowania jej zwyczajową rolą wiarygodnego dokumentu. Często używa fotografii publikowanych w gazetach i ilustrujących podawane w nich informacje, jak w cyklu Irak – Bagdad – collateral (collateral – dodatkowe zabezpieczenie), do tworzenia którego wykorzystał zdjęcia robione z samolotów wojskowych. W obszarze każdego z nich znajduje się drobny krzyżyk współrzędnych celownika: za chwilę – czego na zdjęciu już nie widać – spokój ulicy i przechodzących nią ludzi zostanie dramatycznie zburzony: naznaczony krzyżykiem człowiek zostanie zabity. Nagle, bez bezpośredniej przyczyny – i często przez pomyłkę, w imię dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom żyjących w dobrobycie i pokoju daleko stąd. Wypreparowując fotografię z kontekstu spłyconych gazetowych informacji, artysta wyposaża je w krótki odautorski komentarz i oddaje widzowi pod osąd jego inteligencji, chęci zrozumienia i wrażliwości. Równie często wykorzystuje fotografie stare i te, wykonywane przez siebie, związane z jego osobistym życiem. Stają się one elementami oryginalnych instalacji, kolaży i serigrafii. Dopełnia je malarsko-rysunkowymi ingerencjami i słownymi, zaskakującymi i niejednokrotnie intrygującymi, wielojęzycznymi sentencjami. Ich graficzna forma, sposób zapisu – najczęściej ręcznego, jest w formalnym wymiarze prac artysty równie ważna jak i, enigmatyczny niejednokrotnie, sens. W przestrzeni wystawy znalazły również swoje miejsce sentencje zaczerpnięte z karteczek wyjętych z chińskich ciasteczek z życzeniami. Ich oparte o przypadek funkcjonowanie, a także kiczowaty klimat „rzeczywistości życzeniowej”, tworzy tło i wyznacza głębię przestrzeni odniesień dla jego plastycznych, często mocno krytycznych i ironią zaprawionych konkluzji.

Wszystkie te trzy autorskie części prezentacji 3 x EUROPA dopełniają się wzajemnie nie tylko w warstwie znaczeniowej, czy poprzez bliskość sposobów formalnych rozwiązań. Mimo, że ich twórcy są mocnymi i oryginalnymi indywidualnościami i pochodzą z trzech odległych i różnych części ciągle jeszcze podzielonej Europy, łączy ich pokrewieństwo twórczego myślenia. Przekłada się ono nie tylko na spójność wystawy i jej wysoki poziom artystyczny – także na dodatkową, cenną wartość ich plastycznego dialogu

Stanisława Zacharko-Łagowska
Kurator wystawy

Galeria

O Autorze

Igor Janowicz / Marek Wawro / Wolfgang Brenner

Lwów, Ukraina
yanovichig@mail.ru

FOT_IGORIGOR JANOWICZ urodził się w 1944 r. w Kijowe, w latah 1966-71 studiowal w Instytucie Sztuki Dekoracyjnej we Lwowie. Jako członek Związku Artystów ZSSR, od roku 1989, brał udział w wielu wystawach związkowych w kraju i za granicą (Austria, Niemcy, USA). W latach 1991-2014 zorganizowal 28 wystaw indindywidualnych na Ukrainie, w Niemczech, Austrii, Polsce. Wzjął udzial w ponad 90 wystawach zbiorowych. W 1998 r. otrzymał Równorzędną Nagrodę Regulaminową na 3 Międzynarodowym Biennale Malarstwa “Srebrny Czworokąt”- Przemyśl 98, a także Nagrodę na Międzynarodowym Triennale Malarstwa “Srebrny Czworokąt”- Przemyśl 2003. Jest laureatem Nagrody Dyrektora BWA w Rzeszowie w konkursie “Srebrny Czworokat” - Przemyśl 2006. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz zbiorach muzealnych na Ukrainie, w Rosji, Europie, Ameryce. Od roku 2005 wspolpracuje z art-centrom Pavla Gudimova “Ya Gallery” (Kiyov). Uszestniczy w wielu wystawach i proektach art-centra na Ukrainie i zagranicą. Mieszka i pracuje we Lwowie.

“… Malarstwo Janowicza to intuicyjne zjawisko natury fantazyjnej. Podyktowane jest wewnetrzną natura i przeciwsttawia sje konceptualnym grom z widzem, wyrachowaniu efektow, zaangazowaniu, prowokacji i patosowi. To akt tworrzenia skierowany nie na swiat zewnetrzny, a na wewnetrzny….
Inetta Gryniok, 1999

… Igor Janowicz filozof, który swój pogląd na świat wyraża za pomocą pędzla oraz bogetej faktury przypominającej kamień koloru gliniasto- brazowego I patynowanego oleju. Mimimalizm stylu artysty wyraża głębie jego myśli i emocji, które wraz z sercem wkłada do każdej z prac. Jako kompozytor, nie mogę nie docenić natchnienia jakim dla mojej wrażliwości jest twórczość Igora. Z przyjemnością zapraszam Panstwa, byście odczuli smakiem i zapachem, zobaczyli, poczuli a nawet posłuchali te prace, ktore są niezwykle harmonijne a rownocześnie prowokują do przemyśleń…

Pol  Torson
Kompozytor, pisarz


Kielce, Polska
www.marekwawro.eu
e-mail: wawro1953@gmail.com
FB: www.facebook.com/marek.wawro.94
m. 500 029 715

Marek WawroMAREK WAWRO urodzony w 1953 r. w Busku-Zdroju, mieszka w Kielcach. Uprawia malarstwo, grafikę warsztatową, rysunek i art video. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w latach 2000, 2005 i 2007. W latach 1980-2013 brał udział w około 50 wystawach zbiorowych, w tym – 23 razy w interdyscyplinarnym konkursie plastyki regionu świętokrzyskiego „Przedwiośnie” – w którym zdobył 21 nagród, w tym 4 razy otrzymał Grand Prix. Dwukrotnie był Laureatem nagrody Prezydenta Miasta Kielce za twórczość artystyczną; drugi raz w 2013 roku. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Zrealizował 42 wystawy indywidualne: wielokrotnie w Kielcach i Busku-Zdroju oraz m.in. w Gdyni, Krakowie, Warszawie, Olkuszu, Przemyślu, Gorzowie Wlkp., Londynie, Belgradzie, Dringenberg (Niemcy). Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą.


Elsener Straße 26E
33102 Paderborn,  Germany
Email: wolfgang@wbrenner.de
Web Site: www.wbrenner.de
FB: wolfgang.brenner.artist

Wolfgang Brenner urodził sięWolfgang Brenner w Oberwesel w Niemczech w 1956 r. Studia (1976-1981). Od 1997 niezależny artysta. Od 1998 r. Członek BBK (Profesjonalnego Stowarzyszenia Artystów Plastyków). Od 2004 r. członek Europejskiej Artystów e.V. Od 2003 r. wykłada na Uniwersytecie w Paderborn, Wydział Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych, (Tkanina). Od 2007 r. wykładowca w Akademii Letniej Paderborn, od 2006 wykładowca w Akademii Letniej Dringenberg. Jego prace prezentowane są w kolekcjach prywatnych i publicznych.

Nagrody/wyróżnienia
2011 Rotary Club Belleville Art Award “Art on the Square”
2010 Preis der Kulturstiftung Deutscher Länder für “Kinder zum Olymp”
2009 Kunstpreis “Kultur prägt!” des Landes NRW für das Projekt “Inszenierte Fotografie”
2008 Paderborner Kunstpreis des Kunstvereins und der Sparkasse Paderborn
2007 Kunstpreis des Landes NRW für das Projekt “Druckgrafik” im Rahmen “Kultur & Schule”
2005 Preisträger des 4. Herforder Recycling Kunstpreis

Wystawy indywidualne (wybór)
2014 Miejski Ośrodek Sztuki (Municipal Centre of Art) Gorzów Wielkopolski, PL
2013 Kunstverein Soest;
Dotti Stiftung Lage
2012 Gallery Vlassis Art, Thessalonik / Greece;
Werkstattgalerie Egidius, Soest;
Städt. Galerie Petershagen
2011 Kunstverein Kunst im Turm, Lippstadt
2010 World Art Delft, Delt, NL (mit Sarantis Gagas); Korbmacher Museum Dalhausen
2009 Galerie Petra Höcker, Osnabrück (Katalog);
Gallery Vlassis Art, Thessaloniki, Griechenland (Katalog, mit Sarantis Gagas)
2008 Ausstellung zum Paderborner Kunstpreis, Sparkasse Paderborn;
Galerie “neue flügel für ikarus”, Bad Driburg (mit Norbert Böckmann)
2007 Kunstverein Melle (Katalog);
Kunstverein Oerlinghausen
2006 14ª SEMANA CULTURAL, Galerie der Cittadela, Pamplona, Spanien (mit Renate Kastner)
2005 Stiftung Europäischer Skulpturenpark, Kloster Willebadessen (Katalog);
Galerie Ripustus, Hämeenlinna, Finnland (mit Heide Welslau)
2004 Städtische Galerie Eichenmüllerhaus, Lemgo;
Haus der ev. Kirche, Paderborn (mit Werner Schlegel)
03/04 ZIF (Zentrum für interdisziplinäre Forschung), Bielefeld
Galerie der Stadt Rüsselsheim
2003 Art Galeria, Cluj-Napoca, Rumänien (Katalog);
Galerie OSTPOL, Berlin;
“communicare” Ev.Kirche “Maria im Weinberg”, Warburg (Katalog);
Städtische Galerie Torhaus, Dortmund; Kunstverein Paderborn
2002 Städtische Galerie BWA Kielce, Polen (Katalog);
Städtische Galerie Przemysl, Polen (Katalog);
Museum Bökerhof, Brakel (Katalog); Galerie et, Versmold;
„Ansichtssache“, Paderhalle, Paderborn
2001 Galerieräume Burg Dringenberg, Bad Driburg;
Galerie Erata, Leipzig
2000 Galerie Unikat, kunst raum volksdorf, Hamburg;
Kunstverein Schieder-Schwalenberg
99/00 Eggemuseum, Altenbeken
1999 Gewölbesaal, Schloß-Neuhaus;
“Galerie im Studio”, WDR-Studio, Bielefeld
1998 Heinz Nixdorf MuseumsForum, Paderborn
1997 Raum für Kunst, Paderborn
1989 Galerie Löffler, Soest

Wystawy zbiorowe (wybór)
2014 20 Jahre ArToll Kunstlabor, Bedburg-Hau (Katalog);
“Digital zur Malerei”, Kunstpreisausstellung der Sparkasse Karlsruhe;
Poezie, World Art Delf, NL;
Toleranz und passung, Kunstwestthüringer e.V., Mühlhausen
2013 4th Intern. Graphic Biennial Cluj, Rumänien (Katalog);
IVA Gallery – Shumen, Bulgaria;
Made in OWL Ausstellung mit der Galerie Gausepohl, Hangar 21, Detmold;
Poezie, World Art Delf, NL
2012 PaderArt, Nationalmuseum Przemysl / Polen (Katalog);
Kunstwestthüringer e.V., Bad Langensalza;
Experimenta 3, Kunstverein Paderborn
HanseArtWorks, Lüneburg;
2. Kunstmarkt Petershagen
2011 Jurierte Ausstellung zum Simplizissimus-Preis, Soest (Katalog);
5. Paderborner Wintersalon;
1. Kunstmarkt Petershagen;
Art on the Square, Belleville, USA;
“Beyond Face”, Thessaloniki, Greece (Katalog);
“Ithaca – WAD Poetry Project”, Wolrd Art Delft, NL (Katalog)
2010 “Sculptures”, Wolrd Art Delft, NL;
Fundatia “Inter Art”, Aiud, Rumänien;
Photobiennale Thessaloniki;
1. Bazonnale LUST2010;
Experimenta 2, Korbmachermuseum Dalhausen;
Art20, Kunstverein Paderborn und Mühlhausen
2009 Dritter Paderborner Wintersalon;
EROS|HEROES, Atelier Colangelo, Turin, Italien;
Künstlergruppe “WINTERART“, Umweltbundesamt, Dessau;
“DIALOGUE OF IDENTITIES”, Ghadir Gallery, Kuwait&Oman Fine Art Society, Musact, Oman (Katalog);
10. Dörenhagener Kunstausstellung
2008 Kunstakademie El Minia, Ägypten;
ArToll, Bedburg-Hau (Katalog);
“Grafik der Region”, 9. Dörenhagener Kunstausstellung;
“Poezie in het Weiland”, World Art Delft, NL;
Art20, Produzentengalerie Petra Höcker, Osnabrück & Projektgalerie Primacenter, Berlin
2007 Al-Thani Award for Photography, Doha, Quatar (Katalog);
“AVE MARIA“, Akademie Franz Hitze Haus, Münster
“Borstbeelden”, World Art Delft, NL;
Galeria Sztuki Wspołczesnej, Przemyśl, Polen;
“Water”, World Art Delft, Delft, NL
2006 10th International Cairo Biennale, Ägypten;
Städt. Galerie BWA Kielce, Polen;
Galeria Sztuki Wspołczesnej, Przemyśl, Polen; Kresowy Dom Sztuki, Dubiecko, Polen;
Finroart XXI, Hovinkartano Hauho, Finland;
“Experimentelle Kunst auf Papier”, Kunstmuseum Satu Mare, Rumänien;
“Het Licht op Saskia”, World Art Delft, NL;
“Artists without borders”, Galeria Umelcov Spiśca, Spiśskia Nova Ves, Slovakia und in der Gallerie Burg Dringenberg, Bad Driburg;
Galerie Land in Sicht, Bielefeld;
5. International Mini-Print Biennial, Cluj-Napoca Art Museum, Romania
2005 4. Herforder Recycling Kunstpreis;
Galeria Sztuki Wspołczesnej, Przemyśl, Polen;
“Segnis – Signs”, Galerie Cenacolo Felice Casorati, Turin, Italien (Katalog);
“Bevrijding”, World Art Delft, Holland (Katalog)
2004 Bird´s Gallery, Melbourne, Australien; Galerie ARTisotope, Dortmund;
“Dall´ Idea la Dea”, Verbania, Italien; cubus Kunsthalle, Duisburg (Katalog);
Lessedra World Art Print Annual, National Palace of Culture, Sofia;
Folkwang Hochschule, Essen; Galerie OstPol, Berlin;
KunstKompakt, Gladbeck; “Hillige Seele”, Dörenhagen (Katalog)
2003 “Art meets Charity”, Levantehaus, Hamburg (Katalog);
Fragment”, Mediothek Güthersloh;
“Blut (un)gleich Leben”, Kirchenkreis Paderborn;
ROBERT KOEPKE HAUS, Schwalenberg
2002 Städt. Galerie Przemysl / Polen;
Stiftung Europäischer Skulpturenpark e.V., Willebadessen;
ROBERT KOEPKE HAUS, Schwalenberg;
World Art Exhibition, Seoul, Korea (Katalog);
“Miniatur in der Bildenden Kunst”, Städtische Galerie; Fürstenwalde (Katalog);
„Die Form wahren“, Rathaus Dortmund
2001 Galerie im Gutshaus, Kultur Gut Winkhausen;
“Zeitgleich”, Lünen (Katalog); “Die Farbe Weiß”, Lünen;
Recycling Kunstpreis, Elsbach-Bau, Herford
00/01 Galerie 5ünf Sinne, Halle/Saale
2000 Grafik der Gegenwart 2000, Ausstellung der AWO, organisiert vom Rheinischen Landesmuseum Bonn im Bonner Künstlerforum und ENERGIE FORUM INNOVATION, Bad Oeynhausen;
Frankfurter Presseclub und Naturschutzzentrum Wetzlar;
World Festival of Art on Paper, Kranj, Slowenien, (Katalog)
1990 Kunstverein Soest; Kunstverein Arnsberg
1984 Bündener Werkkunstkreis