Waldemar Żuchnicki Waldemar Kozub Michał Poręba 3 x kolor

3 x kolor

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Filia w Busku-Zdroju, Galeria Sztuki Zielona zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa 3 x KOLOR Waldemar Żuchnicki / Michał...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 26 października 2017, g. 18
Zakończenie: 30 listopada 2017

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Filia w Busku-Zdroju,
Galeria Sztuki Zielona
zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa 3 x KOLOR

Waldemar Żuchnicki / Michał Poręba / Waldemar Kozub
Dnia 26 października (czwartek) 2017 roku o godzinie 18.00
Galeria Sztuki Zielona al. Mickiewicza 7
wystawa czynna do 30.11.2017


 

Zjawisko koloryzmu możemy obserwować w twórczości malarzy weneckich XV i XVI wieku, malarzy romantycznych,
impresjonistów czy postimpresjonistów, a także abstrakcjonistów. W Polsce zainteresowanie artystów malarzy kolorem, przypada na
okres międzywojenny minionego stulecia, zapowiedziane zostało przez postimpresjonistyczne malarstwo Józefa Pankiewicza. Koloryzm
(kapizm) wykształcił się i zdominował polską sztukę, stając się w latach trzydziestych XX wieku kierunkiem malarskim. Koloryści malowali
głównie z natury, kształtując formę kolorem, który był ważniejszy od konstrukcji i decydował o nastroju obrazu malarskiego.
Epatowanie kolorem i czerpanie z natury szczególnie można zaobserwować w latach pięćdziesiątych XX wieku u twórców reprezentujących
ekspresjonizm abstrakcyjny (Szkoła Nowojorska) i abstrakcję impresjonistyczną (Szkoła Paryska). Ekspresjonizm abstrakcyjny, choć
nie był stylem jednorodnym, miał jednak cechy wspólne, łączące stylistykę twórczości jego reprezentantów. Cechami tymi było m.in.:
czerpanie z natury, łączenie w obrazie rysunku i malarstwa. Abstrakcja impresjonistyczna to nurt abstrakcji niegeometrycznej,
gdzie punktem wyjścia dla twórców są konkretne, istniejące w naturze obiekty, z których wyprowadzają abstrakcyjne formy,
jako układy malarskie składające się na obraz.

Bliski nurtowi abstrakcji impresjonistycznej jest polski abstrakcjonizm, który należy traktować, jako ciąg dziejów kolorystycznego
pejzażu. W konwencji tej tworzyli swoje obrazy: Piotr Potworowski, Roman Artymowski, Jacek Sempoliński, Tadeusz Dominik, Józef
Hałas, Zbigniew Jaskierski, Rajmund Ziemski.

Odwoławszy się do historii sztuki chcę teraz przybliżyć odbiorcom twórczość malarską uczestników wystawy 3 x KOLOR – Żuchnicki,
Poręba, Kozub.

Waldemar Żuchnicki stosuje w swoich obrazach dwie uzupełniające się warstwy, widzenia przedmiotowych form i form abstrakcyjnych.
Obie warstwy wzajemnie się rastrują, uzupełniają i komponują w przewrotną, ale przemyślaną całość. Dramaturgię zestawień formalnych
Waldemar podsyca żywymi barwami. W rezultacie obrazy dają rytmikę chwiejności na granicy widzenia realnego i abstrakcyjnego.
Michał Poręba w obrazach buduje kolorem formy antropomorficzne przywołując odbiorcy podobne zobaczone w naturze. Michał „zatraca”
się podczas tworzenia obrazów, bowiem dla niego sam proces malowania zdaje się być ważniejszy od finalnego efektu. Mówią o tym jego
obrazy, które eksplodują ekspresją form, kolorów, faktur i zestawień barwnych.

Waldemar Kozub obrazuje zauważenia, wyodrębniając z pejzażu barwne formy natury, dopełnia je o swoje refleksje, przeżycie, wrażliwość
wreszcie o abstrahowanie i nadanie obrazom formy wyobrażenia. Strukturalne obrazy są efektem autorskiej grafizacji form zaczerpniętych
z natury, którym nadaje właściwą dla siebie abstrakcyjną kolorystyczną rytmikę.

Choć każdy z nas jest stylistycznie różny, to łączy nas nie tylko znajomość, zainteresowanie sztuką, ale i umiłowanie do twórczego
wyrażania się w malarstwie czystym, nieobarczonym literackością. Interesuje nas nie tylko czysta forma, nie sam kolor, ale „czyste malarstwo”,
w którym zawarta jest radość tworzenia obrazów. Można ją odnaleźć w zestawieniach barw czystych, w sposobie prowadzenia
narzędzia malarskiego, w geście malarskim, w liryzmie i poetyckiej aluzyjności do natury, wreszcie w balansowaniu na granicy realności
i abstrakcji. Nasza twórczość wywodzi się z tradycyjnego polskiego koloryzmu.

Wystawa mieści w sobie trzydzieści obrazów po dziesięć dzieł każdego autora, które są twórczymi kreacjami z ostatnich lat.
Lokując w obrazach nasze myśli, emocje i przeżycia, wierzymy, że są odbiorcy o podobnej wrażliwości.
Waldemar Kozub