Wystawa zbiorowa

30-lecie Galerii Sztuki „Zielona”

30-lecie Galerii Sztuki „Zielona” - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
9 maja 2019 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
14 czerwca 2019 r.
godz. 17:00
Lokalizacja:
Galeria Zielona
al. Mickiewicza 7, Busko-Zdrój

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
zaprasza do Galerii „Zielona” w Busku-Zdroju
na jubileuszową wystawę
30-LECIE GALERII SZTUKI „ZIELONA”
– Artyści Buska-Zdroju w Kręgu Galerii Zielona

Artyści uczestniczący w wystawie:
BEATA BOREK – malarstwo
DARIUSZ FLOREK – fotografia
MICHAŁ IMOSA – malarstwo
PIOTR KALETA – fotografia
BOGDAN WŁADYSŁAW KOWALCZYK – malarstwo
WOJCIECH KSIĄŻEK – pastel, akwarela
LESZEK KURZEJA – akwarela
TAMARA MAJ – collage
STANISŁAW PRZODO – malarstwo
BOGDAN PTAK – malarstwo
ANNA STOKSIK–MARKUSZEWSKA – rzeźba, brąz
MAREK WAWRO – malarstwo
ADAM WAWSZCZYK – fotografia
BARBARA WNUK–SPIROWSKA – malarstwo, monotypia
MARIAN ŻYWCZYK – akwarela

„Pamiętam delegacyjny wyjazd do Buska-Zdroju sprzed trzydziestu jeden lat – na spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Buska-Zdrój w sprawie powstania filii BWA w Kielcach. Zostałam – ja, wówczas młody pracownik BWA – zaproszona na to spotkanie przez dyr. Mariana Rumina, zapewne tylko w celu wzmocnienia liczebności naszej delegacji – bo nic innego
w tej sprawie zrobić wówczas bym nie potrafiła … Ale też i żadne wsparcie nie było potrzebne – bowiem zarówno pan burmistrz Stefan Komenda, jak i dyr. Rumin byli całkowicie przekonani co do konieczności zrealizowania tej idei. Miałam wówczas okazję pierwszy raz być w Busku-Zdroju, zobaczyć centrum miasteczka – i budynek, w którym wkrótce rozpoczęła działalność Galeria Zielona. Od początku też obaj inicjatorzy jej powstania byli pewni co do osoby, która poprowadziłaby tę galerię: i dziś, po trzydziestu latach jej funkcjonowania wszyscy wiemy, że kandydatura BOGDANA PTAKA to był wyjątkowo trafny wybór. Wspierany przez zespół początkowo dwuosobowy: Halinę Kułagowską i Tamarę Maj, do tej pory – obecnie już tylko z Tamarą – nieprzerwanie organizują działalność Zielonej.

Historię powstawania i działalności Filii BWA w Kielcach Galerii Zielona na pewno wszyscy bywalcy Zielonej pamiętają. Trzydzieści lat działalności, spotkań wernisażowych, i nie tylko, 424 wystawy – zawsze dobrej sztuki, i zawsze – co za każdym razem w Zielonej podziwiam – to wystawy perfekcyjnie zaaranżowane. Galeria na trwale wrosła w miasto i jego panoramę ofert kulturalnych, systematycznie goszcząc nie tylko miejscowych miłośników sztuki – także licznych, międzynarodowych gości uzdrowiska i miasta Busko-Zdrój.

Ale, oprócz promowania i prezentacji dzieł sztuki współczesnej, Galeria Zielona pełni także inną, bardzo ważną rolę: scalającą ponidziańskie środowisko plastyczne i generującą inicjatywy, które stymulują jego rozwój. Jedną z nich są cykliczne, co dwa lata organizowane pod hasłem „Artyści Buska-Zdroju w kręgu Galerii Zielona, prezentacje prac z bieżącej twórczości lokalnych artystów: malarzy, rzeźbiarzy i fotografików.

Przypomnienie takiej właśnie roli Galerii Zielona w 30-lecie jej istnienia, i uczczenia tej rocznicy kolejną edycją tej właśnie prezentacji – to wyjątkowo dobry pomysł. Obecność Galerii bowiem nie tylko stwarza możliwość eksponowania swojej sztuki – ona czyni jej uprawianie celowym. Sztuka chowana do szuflady nie istnieje: pojawia się tylko wtedy, gdy ją ogląda
i przeżywa drugi człowiek, odbiorca. To, że ta rola Galerii
Zielona przynosi rezultaty, jest widoczne w kolejnych odsłonach tej wystawy, w której za każdym nieomal razem bierze udział coraz więcej twórców. Niezmiernie cieszy fakt, że pojawiają się na niej prace młodych artystów, tych którzy powracają po zdobyciu artystycznego wykształcenia w rodzinne strony
i mają gdzie pochwalić się nabytymi umiejętnościami.
I cieszy obecność tych, którzy po wielu latach wędrówek po świecie, tu odnaleźli swoje miejsce na Ziemi. Ale największą satysfakcję sprawia widok dzieł tych, w Galerii Zielona od lat wręcz zadomowionych, dla których jest ona miejscem czerpania wiedzy o sztuce, spotykania się z osobistościami artystycznego świata, konfrontowania się z twórczością znakomitych artystów – i wyciągania z tych konfrontacji twórczych wniosków dla siebie. Miejmy nadzieję, że dzisiejsi młodzi również znajdą w Galerii Zielona podobne oparcie, i również ich jej obecność będzie mobilizować do intensywnej pracy twórczej i do dzielenia się swoją sztuką z mieszkańcami i gośćmi Buska-Zdroju.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, którego Galeria Zielona jest nie tylko filią, ale także integralną częścią, ważną dla jego branżowej osobowości, przykłada do takiej właśnie, kulturotwórczej, formy działalności ogromną rolę. Jesteśmy pewni – i to jest źródłem zarówno naszej, jak i artystów, nadziei na przyszłość – że władze Miasta i Gminy Busko-Zdrój podzielają nasz pogląd na ten temat i doceniają wkład BWA i Galerii Zielona w rozwój swego miasta.

Trzydzieści lat istnienia i efektywnej działalności Galerii Zielona w Busku-Zdroju to dorobek, który nie tylko stał się częścią historii stolicy Ponidzia – jest on także coraz bardziej cenioną bazą wartości, które są trwałym fundamentem jej kulturowej przyszłości. Życzę zarówno Galerii Zielona jak i Miastu Busko-Zdrój zrealizowania planów rozbudowy galerii, oraz świętowania kolejnych rocznic jej działalności w coraz lepszych warunkach i z coraz większa liczbą, zarówno wystawiających w niej swoje dzieła artystów, jak i zwiedzających ich wystawy wielbicieli sztuki” – pisze we wstępie do katalogu dyrektor BWA w Kielcach Stanisława Zacharko-Łagowska.

W czerwcu i lipcu wystawa będzie prezentowana w pawilonie wystawowym Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

Galeria