Start / Wydarzenia / 3xeuropa / II edycja
ANNA HAUSOVÁ - Słowacja Prešov / Małgorzata Bielecka Poland Kielce / Tine Hind Denmark

3xeuropa / II edycja

3xeuropa / II edycja - 1
Autor
ANNA HAUSOVÁ - Słowacja Prešov / Małgorzata Bielecka Poland Kielce / Tine Hind Denmark
Rozpoczęcie:
18 grudnia 2015 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
8 stycznia 2016 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy trzech artystek: ANNY HAUSOVEJ (Słowacja – Prešov), MAŁGORZATY BIELECKIEJ (Polska – Kielce), TINE HIND (Dania – Aarhus). To już druga edycja wystawy 3xEuropa. Kuratorem wystawy jest Stanisława Zacharko-Łagowska.

Zjednoczona Europa – piękna idea z trudem wcielana w życie poprzez dyplomatów i polityków – traci wiele w konfrontacji ze skomplikowaną rzeczywistością. Nawet ta jej część objęta Unią Europejską, już bez wewnętrznych granic, ze zunifikowanym częściowo prawem, rynkiem i polityką, ciągle jest podzielona. Poszczególne jej regiony nadal różnią się poziomem organizacji i zasobności państw, stopniami rozwoju gospodarczego i dobrobytu społeczeństw, dzielą je zaszłości historyczne i stereotypy myślenia. Łączą je jednak wspólne korzenie cywilizacji, kultury i sztuki – podzielonej na te same, kolejne, epoki i style. W burzliwej historii kontynentu niejednokrotnie dzieliła też sztuka: jako dobro luksusowe, więc niegdyś całkowicie nieomal zależne od bogactwa i stopnia rozwoju świadomości świeckiego i kościelnego mecenatu. Pierwsza, bo zawsze najcenniejsza, również padała łupem najeźdźców – a ostatnia, jako dobro, dla większości, „nie pierwszej potrzeby”, odbudowywała swoje zasoby. Niejednokrotnie podlegała przymusowi ideologicznego nacisku – wystarczy wspomnieć te ostatnie: niemiecki narodowy socjalizm i radziecki socrealizm. Sztuka współczesna, odchodząc od prymatu zaspokajania potrzeb mecenasa w stronę nadrzędności indywidualnej ekspresji i twórczej wolności artysty, w warunkach swobodnego przepływu informacji, wzniosła się ponad te podziały. Tworzy platformę równości dla wszystkich posługujących się jej uniwersalnym językiem. Koncepcja organizacji cyklu wystaw pod hasłem 3xEUROPA wynika z refleksji nad taką właśnie jej rolą.

Polska jest środkowoeuropejskim krajem, z racji geopolitycznego położenia, sąsiadującym z krajami dawnego bloku wschodniego i z zachodniego. Kielce są miastem położonym w centrum Polski. Założeniem cyklu prezentacji 3xEUROPA jest konfrontacja, we wspólnej przestrzeni galerii, sztuki trojga artystów, pochodzących z trzech różnych części Europy: postsocjalistycznej: wschodniej, zachodniej, oraz środkowej, czyli z Polski – dokładnie z Kielc. W poprzedniej – i pierwszej – edycji tę samą przestrzeń wystawową BWA w Kielcach wypełniły fotograficzno-malarskie dzieła Ihora Yanovicha z Ukrainy (Lwów), Wolfganga Brennera z Niemiec (Paderborn) oraz kieleckiego artysty Marka Wawro. Obecna ekspozycja skomponowana jest z korespondujących ze sobą malarskich dzieł trzech artystek: Anny Hausovej ze Słowacji (Presov), Tine Hind z Danii (Aarhus) oraz Kielczanki, Małgorzaty Bieleckiej.

W centrum zainteresowania każdej z nich jest człowiek. Każda zgłębia bazowe problemy jego funkcjonowania i sensu istnienia, drążąc bagaż osobistych doświadczeń i doznań, zarówno z obszaru świadomości jak i podświadomości.
Anna Hausova precyzuje swoje plastyczne wypowiedzi używając rozmaitych technik: malarstwa, wielkoformatowego rysunku, rzeźby, fotografii i, łączących je często w całość, aranżacji przestrzennych. W części jej prac pojawiają się wyraźne motywy figuralne: szara mgła rysunkowej materii grupuje się w przenikające się formy, przyjmujące czasem zarysy smukłych ludzkich sylwetek, fragmentów twarzy i kobiecych aktów. W przestrzennym konkrecie rzeźby motywy ludzkiego ciała stają się bardziej dosłowne, realne, często zdeformowane. Wykonane z plastikowego tworzywa, są częściowo półprzejrzyste, a częściowo pokryte warstwą dynamicznie kładzionej farby. W innych, abstrakcyjnych w formie obrazach i rysunkach, powtarzają się koliste rytmy i ich układy – tematycznie zdają się dotykać uniwersum Kosmosu. Należy do nich duża kompozycja, w której kwadratowy kształt wpisany jest krąg, namalowany strukturami grubo kładzionej materii farb w kolorach ziemi. „Medytacja” – tytuł obrazu tylko dopełnia wrażenie jego hipnotycznego oddziaływania. Podobnie jak tu, wirujące kręgi pojawiają się i w rysunkach: budowane z drobnych ołówkowych kresek, wybrzuszają się optycznie, tworząc iluzję ruchu i wychodzenia w przestrzeń. Te wielkoformatowe, dopiero po odsunięciu się od nich na znaczną odległość, odsłaniają swoje „makroświaty”. Wydaje się, że kluczem do ich genezy – i zrozumienia – są barwne prace z cyklu „Wenus”. Przedstawiają one syntetycznie potraktowany akt, w którym krągłości kobiecego ciała – zwłaszcza łona – przybierają kształt regularnych kręgów. Czyżby to stąd wyewoluował tak uparcie drążony przez słowacką artystkę motyw? W innego rodzaju przestrzeń: czystego malarstwa, spontanicznego i wyrafinowanego jednocześnie w warstwie materii i koloru, wprowadza Anna Hausova odbiorcę w wielkoformatowym tryptyku „Inspirowane koronką klockową z Solne Bana”. Rozpiętość jej twórczych zainteresowań, atrakcyjność formalna i subtelność treściowego przekazu tworzą wysoką wartość artystyczną jej sztuki.

Spójna i konsekwentna twórczość Małgorzaty Bieleckiej reprezentowana jest w przestrzeni wystawy 3xEUROPA pracami dotykającymi enigmatycznych odczuć związanych z kobiecością, w wymiarze zarówno fizycznej jak i psychicznej jej odrębności. Do ich wyrażenia artystka używa odwiecznych symboli, dopełnionych archetypicznymi znaczeniami podstawowych barw: czerni, purpury, bieli, cielistych odcieni różów. W pełnych malarskich niedopowiedzeń kompozycjach pojawiają się zarysy embrionalnych kształtów, kwiatów, serc, jabłek, fragmentów ludzkiego ciała, skrzyżowanych linii. W jednym z ostatnich – zarys zakwefionej kobiecej sylwetki. Sprawiają wrażenie z trudem wydobytych na powierzchnię; zarówno tę fizyczną – obrazu, jak i powierzchnię świadomości. W drodze do autentyzmu wypowiedzi artystka penetruje własną emocjonalność i własny bagaż doświadczeń, związanych z przeżywaniem problemów wynikających zarówno z cielesności jak i duchowości kobiety, obciążonej – i często skrępowanej – biologicznymi uwarunkowaniami w obu tych wymiarach. Analizuje instynktem wyczuwane archetypy potrzeb i odczuć, definiuje je i plastycznie określa używając sensów i znaczeń odwiecznych znaków i symboli. Mimo niewątpliwie kobiecego do nich podejścia w jej pracach nie ma, z kobiecością kojarzonych, łagodności, nadmiernej drobiazgowości i „ładności”. Podobnie jak nie ma, często w kobiecej twórczości nadużywanego, epatowania fizycznością i biologizmem. Jedną z ważniejszych cech jej ciężkich – zarówno optycznie jak i fizycznie – obrazów jest wyrafinowana oszczędność: zarówno barw, form, jak i treści. Matowe, ziarniste powierzchnie wielkoformatowych kompozycji noszą zastygłe ślady jej walki z materią plastyczną: żmudnego nawarstwiania, rytowania, wydrapywania i przemalowywania, zacierania dosłowności zbyt oczywistych i zbyt jednoznacznych kształtów. Zapis trudu wydobywania z magmy materii zarysów enigmatycznych form podkreśla ich skondensowaną emocjonalność, podobnie jak używanie barw integralnie związanych z ich archetypicznymi skojarzeniami. W jej obrazach dominuje czerń lub biel, używane w symbolicznych znaczeniach ciemności i światła, nocy i dnia, śmierci i życia. Dopełnia je purpura, kolor krwi, symbol życiodajnej energii – ale i niebezpieczeństwa – obecna także w ciepłych, cielistych odcieniach różów i spokojnych brązach i beżach. Ich niepokojąca zmysłowość dorównuje ładunkowi intelektualnych odniesień, a jednocząca je surowa równowaga kompozycji czyni bardzo atrakcyjnymi estetycznie.

Podobny rodzaj równowagi, budowanej w oparciu o symetrię kompozycji uzyskuje w swojej oryginalnej sztuce Tine Hind. Dotyczy to zwłaszcza prac, w których zarówno forma jak i treść kształtowana jest zapisem tekstowym. Duńska artystka wykorzystuje graficzny kształt liter oraz wizualne rytmy, tworzone zarówno przez nie, jak i przestrzenie pomiędzy nimi. Wypełniają one całe powierzchnie obrazów, lub zgeometryzowane formy, wycięte w czystym, gładkim tle. Są one także nośnikiem dwojakiego rodzaju treści. Tych czysto literackich (których odbiór utrudnia nieznajomość języka duńskiego…), oraz tych emocjonalnych, zakodowanych w barwnym rysunku liter, kształtowanych twardo, rytmicznie – jak druk, lub miękko, linearnie – jak zapis ręczny. Dwuwymiarowość tych prac, podkreślona dodatkowo graficzną płaskością tekstu, jest pozorna. Ich powierzchnia pulsuje bowiem skondensowaną emocjonalnością trzeciego „zapisu” – będącego efektem zmagania się autorki z niecodzienną, bo drewnianą, materią podobrazia. Opracowana bardziej drzeworytniczo niż po rzeźbiarsku, wnosi w przestrzeń prac naturalne barwy drewna i jego organiczną strukturę. W wielu dziełach Tine Hind pojawiają się motywy figuratywne. Bardziej rysowane niż malowane, wycięte z tła ostrą kreską konturu, przedstawiają pojedyncze postaci lub sceny zbiorowe. Drogowskazem do zrozumienia ich treści są tytuły: „Slumsy”, „Robotnicy”, „Dziecko księżniczka”, „Dziecko”, „Walka”, „Pier….ć śmierć”, „Strach dorosłych”, „Labirynt”, które świadczą o emocjonalnym zaangażowaniu autorki i tłumaczą wzmożoną ekspresję tych przedstawień. Typowo malarskich środków wyrazu Tine Hind używa natomiast analizując intuicją i wrażliwością dotykane pojęcia: „Następny dzień”, „Minione”, „Las”. Niewątpliwie znakomitą sztukę duńskiej artystki kształtuje zarówno racjonalny chłód intelektu jak i moc ekspresji, wynikająca z emocjonalnego zaangażowania.

Wzajemne, harmonijne relacje dzieł Anny Hausovej, Małgorzaty Bieleckiej i Tine Hind pozwalają mi zacytować na zakończenie moją konkluzję wynikającą z pierwszej edycji 3x EUROPA:
„Wszystkie te trzy autorskie części prezentacji 3 x EUROPA dopełniają się wzajemnie nie tylko w warstwie znaczeniowej, czy poprzez bliskość sposobów formalnych rozwiązań. Mimo, że ich twórczynie są mocnymi i oryginalnymi indywidualnościami i pochodzą z trzech odległych i różnych części Europy, łączy ich pokrewieństwo twórczego myślenia – które przekłada się na spójność i wysoki poziom artystyczny ich plastycznego dialogu”.
Kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska

Galeria

O Autorze

ANNA HAUSOVÁ - Słowacja Prešov / Małgorzata Bielecka Poland Kielce / Tine Hind Denmark

Słowacja  Prešov
hausovanna0@gmail.com

portret  A. HausovaUrodzona 24.10.1956 w Preszowie. Studiowała malarstwo, grafikę i tkaninę.
1971-73 – Liceum Plastyczne w Pradze, Wydział malarstwa w architekturze.
1974-75 – Liceum Plastyczne w Koszycach, Wydział grafiki.
1976-1982 – Akademia Sztuk Pięknych i Wzornictwa w Bratysławie
1976-1978 – Szkoła Malarstwa (klasa doc. E. Antalowej)
1978-1982 – Wydział Tkaniny (klasa prof. E. Lehotskiej)
Od 1982 mieszka i pracuje w Preszowie.

24.10.1956 born in Prešov. Studied painting, printmaking and textile.
1971-1973 – Secondary School of Applied Arts in Prague, department of applied painting in architecture. 1974-1975 – Secondary School of Applied Arts in Košice, department of printmaking.

1976-1982 – Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
1976-1978 – School of Painting (doc. E. Antalová)
1978-1982 – Department of Textile (prof. E. Lehotská)
Since 1982 has been living and working in Prešov.

Exhibitions - selection - Individual:

1986    Anna Hausová - Paintings - Saris Museum, Bardejov
1992    Paintings, Collages - ProfilGallery, Cham, Germany
1996    Bobbin Lace Sculpture - Galerieof J. Jakoby, Košice
2000    of the pleasures the third one - Saris Gallery, Prešov
2001    Repetition of the pleasures of which the third, J. Jakoby Gallery,  Košice
2003    Selected Works, Gallery of Stará Ľubovňa
2006    Anna Hausová 50 - Jubilee Exhibition, Saris Gallery, Prešov
2007    Anna Hausová - Hand Painted, Per Spectrum Gallery, Prešov
2008    Anna Hausová - Etudes, Per Spectrum Gallery, Prešov
2010    Anna Hausová - Meditation, Per Spectrum Gallery, Prešov
2012    Anna Hausová - You are dust and to dust you shall return, Eastern Slovakia Gallery, Košice
2013    Anna Hausová - You are dust and to dust you shall return, Orava Gallery, Dolny Kubin
2014    Anna Hausová – You are dust and to dust you shall return, Museum and Gallery, Veľký Šaris

Participation in collective exhibitions abroad - selection:

1997    XVIII MostraInternazionale del Pizzo Salon, Italy
1998    Textile design, Chateu de Vianden, Luxembourg
2001    Salon ZPAP Of Nowy Sącz of Branch, Nowy Sącz, Poland, Gallery Former Synagogue, Mayor of Nowy Sącz Prize
2005    Spiš Art Gallery TPSP Przy bramie, Lublin, Poland, Gallery Villages Rzeszów, Poland, Austria Schloss Marchegg, Austria
2007    Slovak Contemporary art - painting, sculpture, Gallery Cobaltinternational Brussels,
- The European Commission, Berlaymont building, Brussels, Belgium
2007    Exhibition of Czech and Slovak artists, Gallery of Jitka von Lindern - Egermayer, Bystřec, Czech Republic
2007    Synergy Nyiregyhaza, Hungary
2009    Silver Quadrangle, International Triennial of Carpathian Euroregion Paintings, National Museum Ziemi Przemyskiej in Przemyśl, Poland, Director of the National Museum Ziemi Przemyskiej Prize
2009/2010 Repetitions of Silver Quadrangle – Oradea Romania, Debrecen in Hungary, Ukraine Lviv
2012    Silver Quadrangle, International Triennial of Painting Euroregion Karpaty, Poland
2012    Slovak Visual Arts - drawing, painting, BWA Rzesów, Poland

Group Exhibitions, Slovakia:

2000    Homage of L. Medňansky, SNG Strážky
2006    2006 Regional Salon, Prešov, Saris Gallery, Grand Prix
2008    Contemporary Fine Arts in Eastern Slovakia, VSG Košice
2008    Exhibition of sculptures from symposiumby the authors from V4 countries and Ukraine, Andy Warhol Museum, Medzilaborce
2009    Exhibition of Secondary School of Applied Arts graduates, Košice, East Slovakia Gallery,Košice
2012    IV. Free visual arts Biennale, Kunsthalle Bratislava

Representation in Collections:
Saris Gallery Prešov, VSGKošice, Saris Museum Bardejov, private collections in Slovakia, Austria, Czech Republic, Belgium and Germany.


 

Poland Kielce
m.bielecka@interia.pl

Małgorzata Bielecka

2 portret MUr. w 1961 r. w Kielcach. Studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, w Instytucie Wychowania Artystycznego, dyplom z malarstwa (1987). Od 1989 r. nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Sztuk Pięknych. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000), Urzędu Miasta Kielce (2001)
i DAAD (Niemcy 2003/04). Wiceprezes Okręgu Kieleckiego ZPAP.

W dorobku 37 wystaw indywidualnych, udział w wielu wystawach zbiorowych, międzynarodowych warsztatach i sympozjach artystycznych
w Polsce i za granicą (Niemcy, Dania, Włochy, Rosja, USA, Holandia,
Belgia, Węgry). Autorka licznych publikacji z zakresu sztuki oraz edukacji
i kultury wizualnej). Laureatka wielu nagród. W 2009 r. uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Born in Kielce in 1961. In 1987 she graduated in painting from the Institute of Art Education of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Since 1989 she has been working at Jan Kochanowski University in Kielce, now as a full professor of the Institute of Fine Arts. The Ministry of Culture and National Heritage (2000), the Government of the City of Kielce (2001), and DAAD, Germany (2003/04) scholarships holder. A vice-president of The Regional Chapters of Polish Artists Union (ZPAP).

She had 37 solo exhibitions, took part in many collective expositions, international workshops and art sympo-siums in Poland and abroad (Germany, Denmark, Italy, Russia, U.S., Holland, Belgium, Hungary). She is the author of numerous publications concerning art, education through art and visual culture, a laureate of many awards. In 2009 she was honored by the Minister of Culture and National Heritage Bronze Medal of Merit for Culture „Gloria Artis”.

Wybrane aktywności i osiągnięcia
Wystawy indywidualne:
2014    Relacje, Gary Bowman Art Gallery, Lwów, Ukraina
2012    Malarstwo, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa
2012    Malarstwo – Cztery, Kamieniec Podolski, Ukraina, Muzeum Historyczne
2012    Malarstwo – Cztery, Muzeum Okręgowe Sztuki w Winnicy, Ukraina
2012    Pary tête à tête, Galeria BWA, Kielce, Sandomierz
2009    Z Sycylii, Akademicka Galeria Biblioteki Głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2007    Relacje, Gdańska Galeria Rzeźby, ZAR, Gdańsk
2007    Relacje, galeria Kaplica Zamkowa, Szydłowiec
2007    Malarstwo, Galeria Aula Jana Pawła II, Łódź
2007    Malarstwo, Galeria Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, Galeria A1, Kraków
2007    Malarstwo, galeria BWA Zielona, Busko-Zdrój
2006    Malarstwo, Galeria Sztuki Współczesnej Fra Angelico,  Muzeum Archidiecezjalne
2005    Black/Red and White, Chiesa-Museo di Saint’Antonio, Cascia,Włochy
2004    Ślady, Państwowy Instytut Badań nad Sztuką, Moskwa, Rosja
2004    Malerei, KunstWerk, Herford, Niemcy
2002    Psychogramy. Malerei, Uniwersytet w Bielefeld, Niemcy
1998    Taumel der Gefuehle, galeria Remise Sanssouci, Poczdam, Niemcy

Międzynarodowe sympozja, warsztaty, projekty artystyczne:
2015    The International Art Workshop, Gludsted, Dania
2013    The International Painting Workshop, Loekken, Munken Gallery, Dania
2012    August Strindberg, The International Art Symposium, Lyktan Gallery, Stockholm
2012    Slovenia Open to Art, Sinij Vihr, Słowenia
2011    United Colores of Maramures, The International Art Symposium, Ocna Şugatag, Rumunia
2007-2008 – Wspólne spojrzenia/Faelles blik, Polish-Danish art project, Bukowina, Polska
2007    The International Painting Workshop, Brande, Dania
2005-2008 – The Suitcase Project: Italy, Belgium, Germany, Denmark, Poland, USA, Israel
2005    Culture at a Crossing, art project, The Farum Cultural Center, Copenhagen, Dania
2002    The International Art Workshop in Mariager, Dania
1999    The International Art Symposium, Silkeborg, Dania

Monumentalne realizacje malarskie:
Deutsche Institut für sachunmittelbare Demokratie e. V. an der
Technischen Universität Dresden, Dresden, Niemcy
Ołtarz główny, kościół parafialny w Skale/k Krakowa
Ołtarz główny, kościół parafialny w Grzymałkowie
Ołtarz główny, kościół parafialny w Bilczy
Ołtarz boczny (L), kościół parafialny w Międzyrzeczu Podlaskim
Ołtarz boczny (P), kościół parafialny w Międzyrzeczu Podlaskim


tinehind@gmail.com
www.tinehind.dk

Tine Hind – Dania

Tine HindUrodzona w 1953 w Askov w Danii
Edukacja:
1973/74     Rijks Academy, Amsterdam, Holandia
1975/76     Akademia Sztuki w Aarhus, Dania
1977    Państwowa Akademia Sztuki w Poznaniu, Polska

Członek:
Duńskiego Stawarzyszenia Rękodzieła i Projektantów, Duńskiej Agencji Kultury
Grafików Duńskich, Pracowni Grafiki Warsztatowej „Fionia”, Duńskiego Stowarzyszenia Artystycznego PRO, Duńskiego Stowarzyszenia Artystycznego Riimfaxe
Born 1953 Askov, Denmark
Education:
1973-74 Rijks Academy, Amsterdam, NL
1975-76 Art Academy, Aarhus, Denmark
1977 State Academy, Poznan, Poland

Member of:
Artist Society DK,  Danish visual Artst, Danish Printmakers , Funen printmakers Studio , Artist Associatien PRO, Artist Association Riimfaxe

Exhibitions:
2017    As part of Funen Printmakers Studio, Kastrupgaard Collection,  Copenhagen, DK
2017    Separate at Easter, Gallery Arte, Lildstrand, DK
2016    Danish Printmakers 40 Years Anniversary, Silkeborg Bad, Silkeborg, DK
2016    As a member of AA PRO, Gammelgaard, Herlev, DK
2016    Danish Printmakers 40 years Anniversary, Brandts Klaedefabrik, Odense, DK
2016    Separate, Gl. Munkegade, Aarhus, DK
2016    Nordic Water Colour, Sack, Svendborg, DK
2016    With AA Riimfaxe, Gartow, Germany
2016    With AA Riimfaxe, Banegaarden, Aabenraa, DK
2016    With the Japanese artist Mariko Wada in Gallery Pagter, Kolding, DK
2015    3XEUROPA, Kielce, Poland
2015    12 Artists/International, Priscila Mainieri Studio Gallery, Sao Paulo, Brasil
2015    AA PRO, Annaborg, Hillerød, DK
2015    Separate, The House in Asnaes, DK
2015    AA Riimfaxe, Art House, Ikast, DK
2015    With Mariko Wada, Ebeltoft, DK
2015    Separate, Hesbjerg Castle, DK
2014    Guest in AA Cromisterne, Art House Nkb. Sjaelland, DK
2014    With Birthe Reinau and Chiho Ito, The Exhibition Place, Spanien 19 C, Aarhus, DK
2013    Gall. Finarte, Nagoya, Japan
2013    With Mariko Wada, Gallery Pagter, DK
2012    Retrospective, Olivia Holm Moeller Museum, Holstebro, DK
2005    ’Dronningen’, Art Space Aarhus, Aarhus, International Workshops:
2015    International Workshop, Catito Damar, Brasil
2013    Art Colony Poganavo, Serbia
2011    Printmaking workshop, Visegrad, Serbia
2011    Drawing Worshop, Hannover, Germany
2010    Art Colony, Sicevo, Serbia
2010    Artist in Recidence, International Workshop, Marianovo, Poland
2009    Artist in Recidence, Nagoya University, Japan
2007    International Workshop, Brande, DK

Grants and Scolarships:
2015    Catito, Brasil
2014    The State Art Foundation, Copenhagen, DK
2014    Art Foundation, Aarhus, DK
2009    Nagoya University of Arts, Japan
2009    Toyota Foundation, DK
2005    Anna E Munchs Foundation, DK
2004    R and T Tychos Foundation, DK
2004    The State Art Foundation, Copenhagen, DK
2004    The State Art Foundation, Copenhagen, DK
2003    The State Art Foundation, Copenhagen, DK
2003    Art Foundation Aarhus, DK
2002    Art Foundation Aarhus, DK
2002    Art Foundation Aarhus, DK
1998    Anna E Munchs Foundation, DK
1998    Art Foundation Aarhus, DK
!997    Niels Wessel Bagge Art Foundation, DK
1988    Danish / Finish Cultural Foundation, DK
1986    Study-travel Grant, Aarhus, DK