Start / Wydarzenia / 44. Przedwiośnie – Regulamin konkursu
Wystawa zbiorowa

44. Przedwiośnie – Regulamin konkursu

44. Przedwiośnie – Regulamin konkursu - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
8 kwietnia 2021 r.
godz. 08:00
Zakończenie:
21 maja 2021 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

PRZEDWIOŚNIE 2021
44. INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Zmienił się czas – i zmienił się świat: pandemia wyhamowała gospodarkę i wiele inicjatyw kulturalnych. Ale życie toczy się dalej – i nie można zaprzepaścić ani tego, co było, ani szansy na stworzenie czegoś, co wydarzyć się powinno… Dlatego też, mimo wielu ograniczeń i trudności, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach już czterdziesty czwarty raz organizuje PRZEDWIOŚNIE. I dlatego również, zapraszając wszystkich uprawnionych artystów do udziału w konkursie, powtarzamy po raz kolejny:

PRZEDWIOŚNIE od początku było – i nadal jest – cenną platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych wszystkich świętokrzyskich artystów. Teraz także z twórczą obecnością tych, którzy żyjąc w czasach wzmożonych migracji, rozpierzchli się po świecie. Jak co roku zapraszamy ich do wspólnego uczestniczenia w tym święcie świętokrzyskiej plastyki hasłem:
ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – ŁĄCZCIE SIĘ!

Jednocześnie – ze względu na nieprzewidywalny stan pandemii – zastrzegamy sobie możliwość zmiany zasad
organizacyjnych, o których będziemy informować na bieżąco na naszej stronie www.bwakielce.art.pl

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.
2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 44. zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach poprzez pochodzenie, wykształcenie (średnie i wyższe,
z wyjątkiem studiów doktoranckich) lub przynależność do związków twórczych.
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych
w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane jako jedna praca.

TERMINY:
4. Prace zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
– do 21 maja br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2
– do 14 maja br. przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność)
5. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa aktualnymi danymi i osiągnięciami z ostatnich dwóch lat, oraz dostarczenia jej do BWA w Kielcach wraz z opisanymi pracami lub
w inny sposób.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji z not biograficznych
w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE 44., twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.
7. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE 44. jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

KONKURSY TOWARZYSZĄCE
Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE odbędzie się konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Wyboru najlepszych
prac dokona Jury. Nagrodą jest honorarium autorskie oraz realizacja plakatu. Do projektu plakatu prosimy dołączyć oddzielnie kartę zgłoszenia, a projekt opatrzyć etykietą.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
– Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne Jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki. Obrady Jury odbędą się 22 maja br.
Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.
– Autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.
– Skład Jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury oraz opublikowane w katalogu wystawy.
– Prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach. Prace zakwalifikowane można odbierać po zakończeniu wystaw. Na życzenie artystów BWA może odesłać prace na koszt artysty.
– Do wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog, w którym znajdą się m.in. reprodukcje prac (po jednej)
każdego artysty zakwalifikowanego przez Jury do wystawy.
– Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród,
odbędzie się 25 czerwca br., o godz. 17.00 w galeriach BWA w Kielcach.

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dyrektor BWA i kurator 44. Przedwiośnia:
Stanisława Zacharko-Łagowska
tel. kom. +48 690 996 296

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
Tel. 41 367 64 47, fax 41 367 69 83
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl / www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

Galeria