Ryszard Gancarz

Ulica / grafika / rysunek

Zapraszamy na wernisaż Ryszarda Gancarza do Galerii Dolnej w BWA w Kielcach, dnia 9 października (piątek), o godz. 18:00....

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 9 października 2015, g. 18:00
Zakończenie: 5 listopada 2015

Zapraszamy na wernisaż Ryszarda Gancarza do Galerii Dolnej w BWA w Kielcach, dnia 9 października (piątek), o godz. 18:00.