Start / Wydarzenia / Przedwiośnie 41/2018
Wystawa zbiorowa

Przedwiośnie 41/2018

Przedwiośnie 41/2018 - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
22 czerwca 2018 r.
godz. 17.00
Zakończenie:
27 lipca 2018 r.
godz. 18.00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej
Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego
Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 41/2018”

Galeria Górna i Dolna BWA w Kielcach
Dnia 22 czerwca, Godz. 17.00
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Artyści: MARZENA JAGIEŁŁO / EMILIA DRAGOSZ, KRZYSZTOF ZAJĄC / MONIKA GŁOWACKA
WALDEMAR MUSIK / WIKTOR JACKOWSKI / AGNIESZKA CZYŻ / DAWID SZLUFIK
MAGDALENA SZPLIT ANDRZEJ BRZEGOWY / RAFAŁ URBAŃSKI / KATRINA SADRAK
GRZEGORZ SIDEŁ / EWA BANASZCZYK / Oliwia Hildebrandt
JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA

KORNEL ARCISZEWSKI / ARTUR BARTKIEWICZ / PIOTR BIENIEK / MARIA BIEŃKOWSKA-KOPCZYŃSKA / MONIKA BILSKA / KRYSTYNA BONDZIŃSKA / BEATA BUGAJ–TOMASZEWSKA / MONIKA CYBULSKA ARTUR DZIWIREK / KAROLINA FALKIEWICZ / IRENA GAŁUSZKA / DIANA GAWEŁ
KRZYSZTOF JACKOWSKI / PIOTR KALETA / AGNIESZKA KLOCZKOWSKA / JOANNA KORCZYŃSKA AGNIESZKA KOTARBA / EWELINA KOŻUCHOWSKA / HENRYK KRÓLIKOWSKI / KLARA KWAPISZ
MARCIN LUBERA / CZESŁAW ŁAGOWSKI / CEZARY ŁUTOWICZ / CZESŁAW LESZEK MACHNICKI
TAMARA MAJ / SŁAWOMIR MICEK / DOROTA MICHALSKA / MARCIN MICHALSKI
GRZEGORZ JÓZEF MICHAŁEK / ZBIGNIEW MIERNIK / ELŻBIETA MUSIAŁ / ANTONI MYŚLIWIEC
MONIKA NOGIEĆ / RAFAŁ NOWAK / ELŻBIETA PANASIUK / WITOLD POPIELSKI / JUSTYNA POSPIECH ALEKSANDRA POTOCKA-KUC / BOGDAN PTAK / JACEK RZODECZKO / MAREK SABAT
MAŁGORZATA SAJKIEWICZ-KRĘT / ALEKSANDER SALIJ / HENRYK SIKORA ANDRZEJ SŁOMSKI
DARIUSZ SŁOTA / ZUZANNA STARZYŃSKA / ANNA STAWECKA / BARBARA STAWECKA
WACŁAW STAWECKI / HALINA STAWOWY-DOMBROWSKA / KRZYSZTOF SZAFULSKI
STANISŁAW ŚWIECA EDWARD TUZ / MARTA URBANEK / PIOTR URBANEK
SZYMON WĘGORZEWSKI / LONGIN WITCZAK / MAGDALENA WOLFF
URSZULA WOLSKA / STANISŁAW WÓJCIKOWSKI / KATARZYNA ZIOŁOWICZ

Fundatorzy nagród:
PREZYDENT MIASTA KIELCE
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
TARGI KIELCE
GALERIA ECHO KIELCE
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SANDOMIERZU
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W KIELCACH
WODOCIĄGI KIELECKIE
BURMISTRZ MIASTA BUSKO-ZDRÓJ
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
TVP KIELCE
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
BRISTOL ART & SPA SANATORIUM W BUSKU-ZDROJU
DZIEKAN WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO UJK W KIELCACH
PREZES ODDZIAŁU KIELECKIEGO ZPAP

Poprzez wieloletnią, systematyczną coroczną organizację Interdyscyplinarnego Konkursu Plastyki Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach realizuje kilka niezwykle istotnych kulturotwórczych celów. Najważniejszym jest tworzenie w miarę stabilnej platformy konfrontacji (a nawet rywalizacji) dzieł i postaw artystycznych oraz możliwości cyklicznego prezentowania swojej twórczej obecności, zarówno dla artystów dojrzałych, jak i dla debiutantów – tych, którzy dopiero stoją u początków swych twórczych dróg. Ważna również jest rola finansowego wsparcia nagrodami autorów prac najwyżej ocenionych przez jury, co udaje się dzięki życzliwości fundatorów, którym w tym miejscu chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować.

Dla organizatorów i dla wytrawnej galeryjnej publiczności najważniejszym jednak jest to, że PRZEDWIOŚNIE pozwala na bieżąco „monitorować” kondycję świętokrzyskich środowisk twórczych, dokumentować ich najcenniejsze twórcze osiągnięcia oraz tworzyć bazę informacji dla przestrzeni merytorycznych porównań i refleksji. Czasowy dystans, jaki powstał po 41 latach organizacji tej – jednej z najstarszych i najtrwalszych w Polsce – plastycznej imprezy, daje szansę na przeprowadzanie wszelkiego rodzaju analiz i wyciąganie z nich jak najbardziej miarodajnych wniosków. Kluczowe są tu decyzje kolejnych jury; za każdym razem w innym składzie, zawsze złożone ze znanych artystów – najczęściej profesorów wyższych uczelni artystycznych, z różnych środowisk akademickich. To owe gremia, co roku kształtując grupę prac zakwalifikowanych do wystawy i wyróżnionych, wskazują na nowe, najcenniejsze artystycznie wartości, jakie powstają w świętokrzyskim środowisku plastycznym.

Z perspektywy sześciu lat od poszerzenia listy osób uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie (o te, które, choć nie mieszkają na
terenie województwa świętokrzyskiego, są z nim związane pochodzeniem i edukacją artystyczną), można też z satysfakcją odczytać pozytywne echa tej decyzji. Coraz liczniejsza obecność takich uczestników przekłada się bowiem zarówno na wyższy poziom artystyczny wystaw, jak i na ich własną przyjemność z twórczego pobytu w rodzinnym mieście – zwłaszcza w czasie wspólnego celebrowania Święta Kielc, w ramach którego zawierają się otwarcia kolejnych wystaw PRZEDWIOŚNIE. Dla niektórych ta przyjemność jest szczególnie satysfakcjonująca, bo połączona z otrzymaniem nagrody w konkursie. W tym roku do takich osób należą, między innymi, laureatki dwóch pierwszych nagród: Marzena Jagiełło – której dwie wielkoformatowe kompozycje malarskie uhonorowane zostały Grand Prix Prezydenta Miasta Kielce oraz Emilia Dragosz, doceniona przez jury za zestaw pięciu obrazów pierwszą nagrodą, ufundowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Spontaniczne, lekkie, wręcz ulotne i powietrzne, obrazy Marzeny Jagiełło zachwycają subtelnością wyciszonej gamy kolorystycznej. Nieomal akwarelowo rozmalowane wysmakowane srebrzyste szarości, schładzane niekiedy cieniami błękitu lub ocieplane płynną obecnością rudych brązów, pomimo widocznego w malarskim zapisie dynamizmu i swobody rozlewającej się farby, scalają je w jedną, zrównoważoną i spójną całość. To „czyste” malarstwo, oparte na dialogu artystki z materią kolorów i kontrolowanym przypadkiem, nasycone jest emocjami, których pozytywny charakter zdaje się udzielać odbiorcy. Diametralnie inny rodzaj emocji pragnie u widza wywołać Emilia Dragosz. Jej, złożony z pięciu obrazów cykl, tematycznie dotyka – nieokreślonego dosłownie – problemu przemocy wobec kobiet. Stan przygnębienia, samotności, wyłaniający się
z pierwszego z nich, dopowiadany jest w kolejnych m.in. widokiem posiniaczonej twarzy, z makijażem kryjącym ślady pobicia, czy otarć i sińców na nogach i ramionach. Znakomicie opanowany warsztat realistycznego malarstwa pozwala artystce przekonywująco przedstawić szczegóły anatomiczne. Ich realna dosłowność wzmacnia odautorski przekaz jej prac a także podkreśla wagę zaangażowanych społecznie treści.

Trzecią z kolei nagrodę, ufundowaną przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, zdobyły dwa zestawy fotografii autorstwa Krzysztofa Zająca. Tryptyk „Autorytety”, poza efektownym formalnie skontrastowaniem głębokiej czerni tła i potłuczonych białych żarówek i ceramiki, ułożonych w oszczędnie komponowane martwe natury, zawiera w sobie również podtekst metaforyczny, zarysowany przez autora w tytułach: „Na świeczniku”, „Białe rękawiczki”, „Stłuczony”. Drugi, sześcioczęściowy cykl zatytułowany „Geometria czasu” to zespół minimalistycznie wyrafinowanych, perfekcyjnych
w proporcjach zdjęć, opartych na treściowych zderzeniu geometrycznych podziałów współczesnej architektury i pojedynczej sylwetki człowieka. Kolejne uhonorowane nagrodą fotografie to znakomity zestaw portretów Agnieszki Czyż (Nagroda DŚT),
zawierający również dwa przejmujące autoportrety. Pięknie skomponowane, emanują także subtelnie wydobytą psychologiczną prawdą o sportretowanych modelach.

Uznanie jurorów zdobyła także wizualna poezja zimowych krajobrazów, których autorem jest Grzegorz Sideł (Nagroda Bristol Art&Spa Sanatorium w Busku-Zdroju). W grupie nagrodzonych znaleźli się również kolejni malarze. Monika Głowacka, wywalczyła czwartą Nagrodę Targów Kielce wzmożoną ekspresją koloru, gestu i malarskiego rozmachu. Jej pozornie abstrakcyjne kompozycje oparte są na zarysie postaci ludzkiej, rozpoznawalnej wśród linii rysunku i barwnych plam mocnych kolorów. Ogromną kulturą malarską, ale i rozmaitością tematów i rozwiązań formalnych zwrócił uwagę jurorów zestaw czterech obrazów Wiktora Jackowskiego – co uczyniło go laureatem nagrody BWA w Sandomierzu. Następną nagrodzoną malarską prezentacją jest zestaw obrazów – ale i grafik komputerowych oraz filmów wideo – autorstwa Rafała Urbańskiego (Nagroda TVP 3 w Kielcach). Jego oryginalne kompozycje oparte są na graficznych zapisach kodów QR oraz zakodowanej nimi treści. Za malarstwo otrzymała nagrodę także Katrina Sadrak – uprawiająca bardzo efektowną formalnie abstrakcję aluzyjną (Nagroda Muzeum Narodowego w Kielcach). Wśród laureatów nagród znaleźli się również radomscy artyści, absolwenci kieleckiego „plastyka”: Ewa Banaszczak (nagroda Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK), autorka znakomitych wielkoformatowych rysunków, oraz Andrzej Brzegowy, autor jedynej przedstawionej do konkursu instalacji zatytułowanej „Wiosna” (Nagroda Wojewody Świętokrzyskiej). Artysta skomponował ją z białych prześcieradeł, cienia kobiecej sylwetki namalowanego na jednym z nich i obiektów – akcesoriów związanych z praniem i robieniem porządku.

Tylko dwiema nagrodami w tym roku wyróżniono rzeźby – obie
z kamienia: dobitną w przekazie i perfekcyjną w formie pracę
Waldemara Musika, przedstawiającą popiersie starego człowieka, naznaczone czarnym kodem kreskowym (piąta w kolejności Nagroda Galerii Echo), oraz kompozycję „Jezus” Daniela Szlufika, który precyzyjnie wyrzeźbił postać młodego człowieka, stojącego w pozie kojarzącej się z ukrzyżowaną postacią, podtrzymującego jedną ręką poprzecznie umieszczoną nad głową deskorolkę i spoglądającego na zegarek umieszczony na przegubie drugiej.

Listę nagród wieńczą dwie pozaregulaminowe nagrody, przyznane przez Prezesa Oddziału Kieleckiego ZPAP Oliwii Hildebrandt oraz Joannie Biskup-Brykczyńskiej.

Grupa prac nagrodzonych przez jury nie wyczerpuje zbioru cennych artystycznie dzieł; są nimi wszystkie prace zakwalifikowane do wystawy. Skonfrontowane ze sobą i zagęszczone w ograniczonej przestrzeni galerii po raz kolejny ukazują formalne bogactwo, różnorodność treści i postaw artystycznych oraz wizualną atrakcyjność i artystyczną jakość sztuki, której źródłem jest Kielecczyzna i Województwo Świętokrzyskie. Dzięki kolejnym wystawom PRZEDWIOŚNIE te wartości stają się widoczne – i coraz bardziej doceniane. Gratulując Artystom udziału w tej prestiżowej prezentacji, życzę im dalszych sukcesów i wytrwałości na drodze twórczego rozwoju – znaczonej kolejnymi konkursami i wystawami PRZEDWIOŚNIE.

Stanisława Zacharko-Łagowska
czerwiec 2018

Galeria