Antoni Kowalski

ANTONI KOWALSKI – drzewo żywota tree off life / MALARSTWO

Zapraszamy na spotkanie z autorem Antonim Kowalskim w dniu 20 czerwca (czwartek) o godz. 18.00...

Rozpoczęcie: 31 maja 2013, g.
Zakończenie: 22 czerwca 2013

Zapraszamy na spotkanie z autorem Antonim Kowalskim w dniu 20 czerwca (czwartek) o godz. 18.00