Antoni Starowieyski

Anty-portret

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Antoniego Starowieyskiego pt. „Anty portret” Galeria GÓRNA BWA w Kielcach Dnia 9 marca 2018 ul. Kapitulna 2, 25-011...

Galeria Górna

Rozpoczęcie: 9 marca 2018, g. 18.00
Zakończenie: 30 marca 2018

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Antoniego Starowieyskiego
pt. „Anty portret”
Galeria GÓRNA BWA w Kielcach
Dnia 9 marca 2018

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
wystawa czynna do 30 marca 2018

Kurator: Konstanty Szydłowski
2018_galeria-szydlowski-logo

www.galeriaszydlowski.pl


 

…Anty-portret to obraz, który nie narzuca dominacji pierwszego planu jako przedmiotu ani postaci, które pojawią się na tle czegoś innego. Anty-portret natomiast należy rozumieć jako przedstawienie pewnej sytuacji, wzajemnych relacji i – co najważniejsze – struktury, dzięki czemu dzieło oddziałuje całością swojej powierzchni przede wszystkim zmysłowo, a najmniej odsyłając do rzeczywistości spoza obrazu.
W takim rozumieniu malarstwo Starowieyskiego składa się z obrazów, które nie przedstawiają tożsamości w sensie realistycznych odniesień przedmiotowych, ani anegdoty, ale są kompozycją traktującą obraz jako całość wypływającą z zestawienia równoważnych elementów, podkreślającą ich wzajemne relacje. Prace Starowieyskiego integrują widza w swoją przestrzeń, nie pozostawiając go w roli czysto zewnętrznego obserwatora. 

Konstanty Szydłowski

Całość tekstu krytycznego zamieszczono w katalogu wydanym do wystawy
do nabycia w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach