Z kolekcji BWA w Sandomierzu

ARTYŚCI GALERII – GALERIA ARTYSTÓW

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Pięknych Strefa Sztuki w Sandomierzu zapraszają do Galerii Górnej...

Galeria Górna, Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 6 sierpnia 2021, g. 18:00
Zakończenie: 27 sierpnia 2021

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach,
Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Pięknych Strefa Sztuki w Sandomierzu
zapraszają do Galerii Górnej i Galerii Dolnej BWA w Kielcach
na wystawę „ARTYŚCI GALERII – GALERIA ARTYSTÓW. Z kolekcji BWA w Sandomierzu”.
Wernisaż 6 sierpnia o godz. 18.

„Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu w 2021 roku obchodzi jubileusz 45. lat działalności i co za tym idzie nieprzerwanej i bogatej w wydarzenia pracy. Niemal pół wieku aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz budowania możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej jest okazją do podsumowań i retrospekcji w odniesieniu do znaczenia naszej energicznie działającej instytucji.

Wystawa ARTYŚCI GALERII – GALERIA ARTYSTÓW towarzysząca Festiwalowi Sztuki „aTrakcje – inicjatywa dla mieszkańców” wpisuje się w obchody jubileuszu 45-lecia sandomierskiego BWA. Została zorganizowana w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2021 roku. Prezentuje ona wybrane prace artystów z „naszego podwórka”, stanowiące istotną część gromadzonej kolekcji dzieł sztuki BWA, jak również dzieła artystów, których twórczość wywarła istotny wpływ na obraz polskiej sztuki współczesnej.

Na ekspozycję złożyły się dzieła z lat 70., 80., i 90. XX wieku:
malarstwo – Zbigniewa Bajka, Ryszarda Gancarza, Janusza Stypy, Sławomira Tomana, Piotra Wójtowicza, Jana Dobkowskiego, Antoniego Fałata, Eugeniusza Markowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Janusza Przybylskiego, Jana Tarasina i innych,
grafika – Stasysa Eidrigeviciusa, Stanisława Fijałkowskiego, Mariana Maliny, Krystyny Piotrowskiej, Andrzeja Pietscha, Leszka Rózgi, Krzysztofa Skórczewskiego, Konrada Srzednickiego, Mieczysława Wejmana, Stanisława Wejmana i innych,
rzeźba i instalacja – Ryszarda Ługowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego, Jerzego Beresia, Marii Pinińskiej-Bereś, Izabelli Gustowskiej, Natalii LL, Hanny Łuczak,
plakaty – Macieja Buszewicza, Mieczysława Górowskiego, Lecha Majewskiego, Jana Młodożeńca, Waldemara Świerzego, Rosława Szaybo.

Prace reprezentujące różne dyscypliny artystyczne, stylistyki, wśród których zobaczyć można: obrazowanie realistyczne, ekspresyjne, impresyjne, konceptualne czy abstrakcyjne, złożyły się na bogatą i inspirującą wystawę, przypominającą sylwetki artystów, tworzących i kształtujących emocjonalną i spirytualną wrażliwość.

Czterdzieści pięć lat działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu wpisało się w krajobraz życia kulturalnego miasta i regionu poprzez tworzenie dobrego klimatu dla konfrontacji twórczych osiągnięć, artystycznych inspiracji czy wreszcie kształtowania wrażliwości i kreatywności młodego pokolenia. Konsekwentnie realizowany program oraz udział w wydarzeniach artystycznych znakomitych artystów świadczy o bogatym życiu kulturalnym regionu, potrzebie kontaktu z dobrą sztuką, która uwrażliwia, pobudza do refleksji i zawsze pozostaje w relacji z odbiorcą” – napisała dyrektor BWA w Sandomierzu Katarzyna Pisarczyk.