Start / Wydarzenia / Dramat wolności – projekt / wystawa wielki format
Wystawa zbiorowa

Dramat wolności – projekt / wystawa wielki format

Dramat wolności – projekt / wystawa wielki format - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
21 listopada 2014 r.
godz. 12:00
Zakończenie:
5 grudnia 2014 r.
godz. 
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac wielkoformatowych na murach Aresztu Śledczego w Kielcach,
oraz w Galerii Aresztu, 21 listopada o godz. 12:00, ul. Zagnańska 155.
Bezpłatny dojazd autobusem w dniu wernisażu spod Galerii BWA o godz. 11:30.
Wystawa udostępniona do 5 grudnia 2014. Bezpłatny dojazd pod mury Aresztu codziennie o godz. 12:00 spod Galerii BWA.

Impulsem do rozpoczęcia projektów „wolnościowych” były rocznice ważnych wydarzeń, związanych z najnowszą historią Polski: powstanie „Solidarności“ oraz odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności. Ów zwrot historyczny odcisnął w kulturze polskiej trwały ślad, ale również, w konsekwencji następujących po sobie wydarzeń, w kulturze całej Europy Środkowej.
„Wolność“ ściśle wiąże się z twórczością. Nie ma sztuki tam, gdzie nie ma wolnych ludzi. Z takiego przekonania wyrasta idea interdyscyplinarnych projektów artystyczno-badawczych z „wolnością” w tytule, których jestem autorem i koordynatorem. Do udziału w nich zapraszam artystów o uznanym dorobku jak i studentów macierzystej uczelni, ale także innych uczelni artystycznych w Polsce, w Czechach i Niemczech. Proponuję im, by podjęli próbę odpowiedzi na podstawowe pytania: czym jest wolność? Czy wolność da się opisać i wyrazić w sztuce? Czy wolność zyskuje się raz na zawsze? Czy wolność jest sprzymierzeńcem czy przeszkodą dla artysty?
To ważne, że na postawione powyżej pytania odpowiadają, przede wszystkim ludzie młodzi – studenci i doktoranci; wielu z nich urodziło się już w wolnej Polsce, wolnej Europie.
Działania objęte ww. projektami zlokalizowane były najczęściej w przestrzeniach więziennych: opuszczone budynki więzienia w Łęczycy /”Wymiary Wolności”/, czynne więzienie w Nowym Wiśniczu /”Labirynt Wolności”/ wspólne, z osadzonymi, realizowanie murali na spacerniakach więzienia w Radomiu /”Horyzont Wolności”/, czy wreszcie szerokie spektrum warsztatów adresowanych do więźniów Aresztów Śledczych w Krakowie, Łodzi czy Kielcach /„Dramat Wolności”/. Co szczególne, dwie pierwsze, wspomniane wyżej instytucje, mieściły się w budynkach byłych klasztorów i obie pełniły funkcję więzień politycznych. Konfrontacja z takimi miejscami uświadamia wiele prostych i złożonych zarazem prawd: jesteśmy wolni, ale czy mamy tego świadomość? Czy umiemy korzystać z naszej wolności?
Lokalizacja działań artystycznych – realizowanych w ramach projektów „wolnościowych” – w przestrzeniach więziennych, sprzyja intensyfikacji doznań społecznych, emocjonalnych i… wizualnych, stanowiąc także bodziec do refleksji o charakterze bardziej uniwersalnym: wolnością zajmować się można i trzeba zawsze, niezależnie od realiów politycznych, religijnych, społecznych; wolność jest dobrem, o które należy zabiegać, które należy pielęgnować; wolność ma też wymiar tragiczny: wolność to możliwość wyboru, ale także konieczność wyboru; to niebezpieczeństwo złych wyborów.
Działania powyższe mają przede wszystkim charakter artystyczny, ale pośrednio terapeutyczny. Istotą tychże jest, „by coś dać” innym, wykluczonym, ale także „otrzymać”.
Czy jest bardziej właściwe miejsce, gdzie o istotę wolności można pytać – siebie i tych obok, gdzie można szukać sposobu, by o wolności opowiedzieć?
Każde miejsce może być odpowiednie do zadawania takich pytań i dawania odpowiedzi na nie, ale w więzieniu, wcześniej klasztorze, prawdziwie zamkniętej przestrzeni, w której czuć i słychać tych, co za wolnością tęsknili, wolności żądali, modlili sie o nią, percepcja szczególnie się wyostrza, tężeje.
Zawsze należy pytać o wolność – siebie i świat; wszędzie należy pytać o wolność – nie ma takich miejsc, gdzie nie możemy czuć się wolni /to jedna z tych konkluzji, która płynie z doświadczeń komunikowania się z osadzonymi/, bo wolność – lub jej brak – jest w nas, a nie na zewnątrz. Wolności nie da się zadekretować, nie da się jej nauczyć, można co najwyżej do niej dorosnąć, do niej dojrzeć.
Poszerzenie działań o takie środowiska, ma w konsekwencji uczyć szacunku do inności, do cudzej wolności.
Prof. Zbigniew Bajek
Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna, Wydział Malarstwa, ASP w Krakowie

Organizatorzy i Partnerzy Wydarzenia:
BWA w Kielcach
Areszt Śledczy w Kielcach
1 Pracownia Interdyscyplinarna
Interdyscyplinarne Koło Artystyczno Naukowe
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Szkoła Filmowa w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych im. Stanisława Strzemińskiego w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydział Stuk Pięknych UMK w Toruniu
Uniwersytet Ostrawski w Czechach
Alanus Hochschule w Niemczech
Instytut Filozofii Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczestnicy projektu – autorzy wielkoformatowych banerów wystawy na murze zewnętrznym:
Pavel Albert
Fakulta Umění
Ostravské Univerzity v Ostravě
Zbigniew Bajek
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Joanna Banek
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Andrzej Bartczak
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Hanna Batsiukova
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter/Bonn
Damian Bąk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Andrzej Bednarczyk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Viera Bednárová
Fakulta Umění
Ostravské Univerzity v Ostravě
Mateusz Bednarz
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Krystian Berlak
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Izabela Biela
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Małgorzata Bielecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Grzegorz Bienias
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Dobrawa Bies
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Alicja, Grzegorz Bilińscy
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Martyna Borowiecka
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Tymoteusz Chliszcz
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Gabriela Cichowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Natalia Curzydło
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Monika Czyżyk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Zuzanna Dolega
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Ulrika Eller-Rüter
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter/Bonn
Sonia Firlej
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Andrzej Fydrych
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Andżelika Głowacka
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Michał Głowacki
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Andrzej Grenda
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Mateusz Grymek
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Aleksandra Ignasiak
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Filip Ignatowicz
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Karolina Jarzębak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Paulina Jawień
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Jacek Jóźwikowski
Były osadzony Aresztu Śledczego w Radomiu
Alicja Kajtanowska
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Artur Kapturski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Luiza Kempińska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Martyna Kielesińska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Krzysztof Kiwerski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wojciech Kopeć
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Katarzyna Korneluk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Piotr Korzeniowski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Katarzyna Kostrzewska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Agnieszka Kotarba
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Justyna Kowal
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Berenika Kowalska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Adéla Králová
Fakulta Umění
Ostravské Univerzity v Ostravě
Iwa Kruczkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Iva Krupicová
Fakulta Umění
Ostravské Univerzity v Ostravě
Wojciech Kubiak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Kamil Kuitkowski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Jolanta Kuśmierska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Kamil Kuzko
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Maciej Kwietnicki
Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Ledzianowska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Izabela Liżewska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Katarzyna Malejka
Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof Marchlak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Olga Moravcová
Fakulta Umění
Ostravské Univerzity v Ostravě
Kaja Mucha
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Jakub Najbart
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Paulina Niemczyk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Aleksandra Nowakowska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Zdzisław Olejniczak
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Adriana Olszewska
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Małgorzata Pabich
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Jakub Pieleszek
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Judyta Pieprzyk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Jan Podgórski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Krzysztof Polkowski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Pamela Porwen
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Silke Putz
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter/Bonn
Iwo Rachwał, Maciej Szczęśniak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Lena Reifenhaeuser
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter/Bonn
Martyna Reinmann
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Adam Rokowski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Elise Schaller
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter/Bonn
Marek Sibinský
Fakulta Umění
Ostravské Univerzity v Ostravě
Joanna Sitarz
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Joanna Sitko
Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sylwia Solak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Michał Sroka
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Aleksandra Stańczyk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Agata Starmach
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Marian Stępak
Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katarzyna Stępień
Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adrian Szczepaniak
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
Marcin Szuszkiewicz
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Artur Tajber
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Tomáš Teper
Fakulta Umění
Ostravské Univerzity v Ostravě
Nikola Trojnar
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Andrea Uváčiková
Fakulta Umění
Ostravské Univerzity v Ostravě
Marcin Walczak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Jan Wasiński
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Katarzyna Ważna
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Mikołaj Winter
Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tomasz Wlaźlak
Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grzegorz Wnęk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Piotr Woroniec
Wydział Sztuki
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Karolina Woźniak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Adam Wsiołkowski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Agnieszka Zaucha
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Maria Zmarz-Koczanowicz
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Agnieszka Żuchowicz
Uniwersytet Jagieloński w Krakowie