Antoni Kowalski

Drzewo Żywota

malarstwo...

Galeria Piwnice

Rozpoczęcie: 10 maja 2013, g. 18:00
Zakończenie: 26 maja 2013