Waldemar Musik

Faktury czasu

W związku z decyzją rządu o zamknięciu instytucji kultury dla publiczności, do 29 listopada fotografie prezentowane są tylko w internecie (na tej stronie...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 30 października 2020, g. 11:00
Zakończenie: 4 grudnia 2020

W związku z decyzją rządu o zamknięciu instytucji kultury dla publiczności, do 29 listopada fotografie prezentowane są tylko w internecie (na tej stronie oraz na Facebooku). Do galerii zapraszamy w grudniu.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
zaprasza do swojej filii
Galerii „Zielona” w Busku-Zdroju
na wystawę rzeźb
Waldemara Musika „Faktury czasu”.

„Prace rzeźbiarskie Waldemara Musika obserwuję od około dziesięciu lat. Miałem też możliwość wysłuchania dyskusji i wypowiedzi na temat jego twórczości rzeźbiarskiej. Sam również wielokrotnie z nim rozmawiałem. Jego wypowiedzi były zawsze jasne, rzeczowe, taktowne, wciągające rozmówcę do dalszych analiz – rozważań na temat jego prac i ogólnie sztuki przekazu wizualnego. Jego twórczość jest właściwie pretekstem, prowokacją artystyczną na styku artysta – widz. Skłania ostatecznie, w chwili pozostania z wytworem jego pracy sam na sam, do przemyśleń. Osobiście widzę w jego pracach liryzm i socjologiczną analizę okraszoną żartem, a nawet uszczypliwością. Imponuje mi, że wykonał on prace kamieniarskie jako detale architektoniczne i małą architekturę oraz wiele prac konserwatorskich: w zamkach, pałacach i rezydencjach.
Prace Waldemara Musika były prezentowane na licznych wystawach zbiorowych, ale żeby w pełni odbierać jego dzieła i zrozumieć sposób myślenia autora, trzeba zobaczyć wiele jego prac w jednym miejscu. Niniejsza wystawa jest znakomitą ku temu okazją”.
Grzegorz Szmelter
wstęp do folderu „Wystawa rzeźb Waldemara Musika”
Filharmonia Kaszubska w Wejherowie