Start / Wydarzenia / Genius Loci 2 – Kielce
Wystawa zbiorowa

Genius Loci 2 – Kielce

Genius Loci 2 – Kielce - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
24 listopada 2017 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
1 grudnia 2017 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
oraz organizator:
ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
ODZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI
uprzejmie zapraszają na wernisaż wystawy fotografii
GENIUS LOCI 2 – KIELCE
dnia 24 listopada (piątek) 2017 roku, o godz. 18:00
Galeria Dolna BWA, ul. Kapitulna 2 w Kielcach
wystawa potrwa do 1 grudnia 2017

artyści:
Jerzy Bednarski, Ryszard Karczmarski, Arkadiusz Ławrywianiec
Zbigniew Podsiadło, Jolanta Rycerska, Sergiusz Sachno
Kamila Sammler, Stanisław Składanowski, Piotr Spek
Piotr Targosz, Magdalena Wdowicz-Wierzbowska
Stanisława Zacharko, Krzysztof Zając


Miejsce, czas – i odkrywcze spojrzenie oka uzbrojonego w obiektyw aparatu fotograficznego – to zazwyczaj podstawowe założenia plenerów fotograficznych. Lecz w plenerach GENIUS LOCI, których ideę sformułował Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Fotografików na czele z Prezes Jolantą Rycerską, równie ważnym elementem jest cowieczorne tło dyskusji, oraz wymiana własnych doświadczeń i poglądów ogniskujących się wokół tematu funkcjonowania ZPAF

w nieustannie zmieniającej się współczesnej rzeczywistości: prawnej, społecznej i artystycznej. Dlatego też do udziału w plenerze zapraszani są najaktywniejsi związkowi działacze: prezesi i wiceprezesi zarządów poszczególnych okręgów ZPAF, oraz członkowie Rady Artystycznej. Jednak ten nieco „administracyjny” dobór uczestników pleneru przekłada się nie tylko na jego atrakcyjność towarzyską i ogólnopolski charakter: ich społeczna aktywność idzie bowiem w parze z intensywną aktywnością twórczą i wysokim poziomem artystycznym prac.

Kielecka edycja GENIUS LOCI jest jego drugą odsłoną: pierwsza odbyła się w ubiegłym roku w Łodzi i została podsumowana wystawą w Galerii Starej ZPAF w Warszawie, eksponowaną w dniach 1 08 – 5 09 2016. Obecnie z możliwości zaprezentowania swojej publiczności autorskich interpretacji kieleckiego „opiekuńczego ducha miejsca” skorzystało Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Zważywszy na krótki czas trwania pleneru: 20 – 24 września, dodatkowo zakłócony fatalną pogodą, interpretacje te często dokonywane były wręcz instynktownie – zwłaszcza przez tych uczestników, którzy w naszym mieście byli po raz pierwszy. Niektórzy przyjechali tu kolejny raz: aby w bardziej sprzyjających warunkach precyzować własne odczucia, otwierać się na związane z wybranymi miejscami emocje i kształtować jak najbardziej trafną – i osobistą – fotograficzną definicję kieleckiego „genius loci”.

W najkorzystniejszej sytuacji byli Kielczanie: ale i oni, lojalnie, wykonali swoje fotografie w tym samym czasie, co pozostali.
W rezultacie powstał niezwykle ciekawy i różnorodny dokument czasu i miejsca, mający jednocześnie charakter impresji, pogłębionej w wielu przypadkach konkretną wiedzą oraz ubarwionej emocjonalnymi doznaniami. Trzynastu uczestników: JERZY BEDNARSKI, RYSZARD KARCZMARSKI, ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC, ZBIGNIEW PODSIADŁO, JOLANTA RYCERSKA, SERGIUSZ SACHNO, KAMILA SAMMLER, STANISŁAW SKŁADANOWSKI, PIOTR SPEK, PIOTR TARGOSZ, MAGDALENA WDOWICZ-WIERZBOWSKA, STANISŁAWA ZACHARKO-ŁAGOWSKA i KRZYSZTOF ZAJĄC, zmierzyło się tu nie tylko ze specyfiką przestrzeni, konkretem starej i nowej architektury, ulotnością okoliczności i sytuacji czy różnorodnością relacji z ludźmi. Także z własnymi, indywidualnymi predyspozycjami, odczuciami, doznaniami, wyobrażeniami, oraz impulsami własnej, wyczulonej artystycznej i fotograficznej wrażliwości. To przełożyło się na autorską oryginalność ich dzieł i na ich spójność z charakterami twórczości. Odnosi się wrażenie, że Kielce stały się dla nich nie tylko „zadanym” tematem – także cenną inspiracją.

Najistotniejsze jednakże w kieleckiej edycji GENIUS LOCI jest to,
że każdy odnalazł tu coś innego, swojego, coś, co mógł nadbudować własną indywidualnością i pokazać we własny sposób. Dookreślić własną interpretacją wyjątkowość wybranego fragmentu miasta, wydobyć jego specyfikę, dotknąć jego złożonej historii, kultury i żywej tkanki współczesności. Ta różnorodność spojrzeń i postaw twórczych, sposobów wykorzystania możliwości fotograficznego medium, stanowi o ogromnej wartości tej prezentacji. Pozwala ona także Kielczanom spojrzeć na swoje miasto z innego punktu widzenia, zobaczyć miejsca oswojone codziennością aż do granic niezauważalności, oczami odkrywających je dla siebie artystów. I nie tylko same miejsca – także znakomite dzieła fotografii artystycznej, z jednej strony mocno zakorzenione w kieleckiej rzeczywistości, lecz z drugiej – wyrastające ponad nią: w ideową, subiektywną i nieoczywistą, rzeczywistość świata sztuki.

Stanisława Zacharko-Łagowska

Galeria