Start / Wydarzenia / Geo.grafia sztuki
Wystawa zbiorowa

Geo.grafia sztuki

Geo.grafia sztuki - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
25 sierpnia 2017 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
29 września 2017 r.
godz. 17:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Geo.grafia sztuki

Zapraszamy na wernisaż wystawy, pt. Geo.grafia sztuki. Kurator wystawy: Teresa Anna Ślusarek i Katarzyna Ziołowicz. Dnia 25 sierpnia 2017 | Godz. 18.00 Galeria…
Galeria Górna
Rozpoczęcie: 25 sierpnia 2017, g. 18:00
Zakończenie: 29 września 2017
/
Wystawa geo.grafia sztuki powstała we współpracy artystów z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z grupą twórców reprezentujących inne ośrodki akademickie: Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu oraz wrocławskie środowisko artystyczne.
Uczestnicy wystawy: GRZEGORZ BANASZKIEWICZ / JANUSZ BARAN / MAŁGORZATA BIELECKA /PIOTR CIESIELSKI / BARBARA CZAPOR -ZARĘBA / TOMASZ CHUDZIK/ ANDRZEJ DUDEK- DÜRER / ANDRZEJ FYDRYCH / DARIUSZ KACA / TOMASZ KAWEŁCZYK / / KRZYSZTOF KULA / RYSZARD ŁUGOWSKI / /ANDRZJ MARKIEWICZ / ZDZISŁAW OLEJNICZAK / HALINA STAWOWY – DOMBROWSKA / KRYSTYNA SZWAJKOWSKA / PIOTR STACHLEWSKI / BARBARA SZYC / TERESA ANNA ŚLUSAREK / RAFAŁ URBAŃSKI / KATARZYNA WINCZEK / ZDZISŁAW WIATR / DANUTA WIECZOREK / KRZYSZTOF WIECZOREK / WITOLD ZARĘBA / Maciej ZDANOWICZ / KATARZYNA ZIOŁOWICZ
Projekt artystyczno–naukowy realizowany w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik projektu : Teresa Anna Ślusarek
/
Zapraszamy na wernisaż wystawy
geo.grafia sztuki
Kurator wystawy: Teresa Anna Ślusarek i Katarzyna Ziołowicz
Dnia 25 sierpnia 2017 | Godz. 18.00
Galeria Górna BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2

Galeria