Wystawa zbiorowa

Grafika Gór – Geo. Migracje transgraficzne

Grafika Gór – Geo. Migracje transgraficzne - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Kurator
Teresa Anna Ślusarek
Rozpoczęcie:
9 grudnia 2022 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
5 stycznia 2023 r.
godz. 20:00
Lokalizacja:
Galeria Górna, Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

09.12.2022–05.01.2023

GRAFIKA GÓR 
GEO. MIGRACJE TRANSGRAFICZNE

MOUNTAIN GRAPHIC

GEO. TRANSGRAPHIC MIGRATIONS

Biuro Wystaw Artystycznych w Kiecach
Kapitulna 2 | Str.Kapitulna St 2, Kielce, 25-011 (PL)

Kurator/Curator: Teresa Anna Ślusarek

Wystawa  Grafika Gór prezentuje prace artystów, w których twórczości z różnych powodów: artystycznych, ideowych, osobistych, pojawił się „pierwiastek górski”. Nie chodzi tu jedynie o „portret” góry.  Nieograniczona przestrzeń, bogactwo form geologicznych, ich trwanie i nieustająca erozja są punktem odniesienia do rozważań zarówno w sferze formalnej, kompozycji, materii graficznej, koloru jak i podjęciem dialogu ze zjawiskiem czasoprzestrzeni, porządkiem wszechświata czy też kondycją psychiczną człowieka.

Ekspozycja zawiera autorskie, indywidualne wizualizacje wpływu różnych teorii filozoficznych, naukowych, własnych artystycznych idei, także tradycji i obszaru geograficznego na analizę otaczającej rzeczywistości. Ideą wystawy jest koegzystencja tradycyjnego graficznego warsztatu i współczesnych metod twórczych.

The exhibition Graphics of Mountains presents the works of artists in whose work, for various reasons: artistic, ideological, personal, appeared „mountain element”. It is not only about the „portrait” of the mountain. The unlimited space, the diversity of geological forms, their endurance and incessant erosion constitute a point of reference for a  consideration of the formal sphere, the composition, the graphic material and color as well as their invite us to enter a dialog with the phenomenon of space-time, the order of the universe or human psyche.

Ekexhibition contains the author’s individual visualizations of the influence of various philosophical and scientific theories, his own artistic ideas, as well as the traditions of geographical area on the analysis of the surrounding reality. The idea of the exhibition is the coexistence of the traditional graphic workshop and contemporary creative methods.

Projekt realizowany na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Project carried out at the Faculty of Arts of Jan Kochanowski University in Kielce: do wystawy zostali zaproszeni Artyści z Bułgarii, Niemiec, Norwegii, Węgier, Włoch, Polski.

Patronat honorwy / Honorary Patronage:
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Rector of the Jan Kochanowski University of Kielce
prof. dr hab. Stanisław Głuszek

Wernisaż/Opening
9.12.2022 | godz. 18:00/time 8:00 p.m

Artyści:
Martin R. Baeyens (BE)
Snezhina Biserova (BG)
Agnieszka Lech-Bińczycka (PL)
Paweł Bińczycki (PL)
Małgorzata Chomicz (PL)
Aleksandra Czudek (PL)
Wojciech Domagalski (PL)
Graziella Da Gioz (IT)
Sławomir Grabowy (PL)
Marcin Jachym (PL)
Julia Ludwig (DE)
Mária Németh Deák (HU)
Judith Elisabeth de Haan (NO)
Uschi Krempel (DE)
Waldemar Kozub (PL)
Ryszard Ługowski (PL)
Jacek Machowski (PL)
Paweł Opaliński (PL)
Ryszard Pielesz (PL)
Susanne Pohl (DE)
Ondrej Revický (PL)
Marcin Surzycki (PL)
Krystyna Szwajkowska (PL)
Teresa Anna Ślusarek (PL)
Krzysztof Tomalski (PL)
Ewa Walawska (PL)
Maciej Zdanowicz (PL)
Katarzyna Ziołowicz (PL)

Kurator/Curator: Teresa Anna Ślusarek

Oprowadzanie kuratorskie/ curator’s guided tour – Teresa Anna Ślusarek
05.01.2023 | godz. 17.00/time 5:00 p.m

Galeria

O Autorze

Wystawa zbiorowa

Artyści:
Martin R. Baeyens (BE)
Snezhina Biserova (BG)
Agnieszka Lech-Bińczycka (PL)
Paweł Bińczycki (PL)
Małgorzata Chomicz (PL)
Aleksandra Czudek (PL)
Wojciech Domagalski (PL)
Graziella Da Gioz (IT)
Sławomir Grabowy (PL)
Marcin Jachym (PL) Julia Ludwig (DE)
Mária Németh Deák (HU)
Judith Elisabeth de Haan (NO)
Uschi Krempel (DE)
Waldemar Kozub (PL)
Ryszard Ługowski (PL)
Jacek Machowski (PL)
Paweł Opaliński (PL)
Susanne Pohl (DE)
Ondrej Revický (PL)
Marcin Surzycki (PL)
Krystyna Szwajkowska (PL)
Teresa Anna Ślusarek (PL)
Krzysztof Tomalski (PL)
Ewa Walawska (PL)
Maciej Zdanowicz (PL)
Katarzyna Ziołowicz (PL)

Kurator/Curator: Teresa Anna Ślusarek