Ryszard Pielesz

Grafika i Fotografia

Grafika i Fotografia - 1
Autor
Ryszard Pielesz
Rozpoczęcie:
7 września 2012 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
7 października 2012 r.
godz. 
Lokalizacja:
Galeria Piwnice
ul. Leśna 7, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Prof. UŚ Ryszard Pielesz
Urodził się w 1961 roku w Tarnowskich Górach. W latach 1985 – 1990 studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
na Wydziale Grafiki w Katowicach w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Stanisława Kluski
i Pracowni Projektowania Graficznego
u prof. Tomasza Jury. Kwalifikację I stopnia (stopień doktora) w zakresie dyscypliny artystycznej – grafika uzyskał w 2000 roku
w macierzystej uczelni. Przewód habilitacyjny sfinalizował w roku 2005 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.
Wybrane wystawy indywidualne:
• Listy ekologiczne, galeria Billedkunst, Kopenhaga
• Pejzaże ekologiczne, galeria Deco, Älborg
• Najnowsze prace, galeria Art Nova, Katowice
• Obiekty i Znaki, galeria Lisse Bruun, Kopenhaga
• Matryce pamięci, galeria Fra Angelico, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach
Wybrane wystawy zbiorowe:
• Triennale Grafiki Polskiej, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice
• Międzynarodowe Triennale Sztuki, Przeciw Wojnie, Muzeum na Majdanku, Lublin
• Międzynarodowe Triennale Grafiki Cuprum, Centrum Miedziorytu Lubin
• Międzynarodowe Triennale Grafiki, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Kraków
• Wystawa Śląskiej Grafiki Współczesnej, galeria POSK, Londyn
• Wystawa grafiki i rysunku Piętnastu na drodze krzyżowej, galeria Fra Angelico, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach
• Wystawa Młodej Sztuki Polskiej, Foundation L’Aigle Kunstenwetenschap Asenray, Roermond, Holandia
• Wystawa Prac Członków Międzynarodowego Salonu Sztuki w Tokio, Atrium Gallery, Tokio
• Wystawa Sztuki Śląskiej, (prezentacja grafiki), Instytut Kultury Polskiej, Berlin
• Międzynarodowa wystawa grafiki International Mini Print Biennale, Taivan, Art Center Gallery, Taipei, galeria R.O.C, Taivan, National Museum of Fine Arts, Taiwan
• Międzynarodowa wystawa grafiki 5 British International Miniature Print Exhibition, Bankside Gallery, London
Ważniejsze nagrody:
• Nagroda w dziedzinie grafiki, Biennale Sztuki; Wspólnota II, Galeria Fra Angelico, Katowice, 1988
• Nagroda równorzędna, Ogólnopolski Konkurs na Grafikę Artystyczną, Wobec Wartości III, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, 1990
• Nagroda fundowana, Triennale Grafiki Polskiej, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, 1990
• Medal honorowy, Międzynarodowe Triennale Grafiki Cuprum, Centrum Miedziorytu,
Lubin, 1991
• II nagroda, International Exhibitionof Computer Graphics, Opava, 2001
• Nagroda równorzędna w konkursie na projekt znaku graficznego dla Śląskiego Zamku Sztuki
i Przedsiębiorczości w Cieszynie, 2004
• Wyróżnienie ze zestaw prac graficznych na Ogólnopolskim konkursie w Łodzi Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie poświęconym osobie Ojca Świętego
Jana Pawła II, 2008
W latach1995 – 1997 był członkiem Międzynarodowego Salonu Sztuki w Tokio
z siedzibą w I-chame, Higashi Yukigaya
Ota-ku,Tokio Japan.
Obok pracy twórczej, od roku1992 prowadzi działalność pedagogiczną. Najpierw jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej, później od 1998 roku jako asystent w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W roku 2008 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Obecnie pracuje
w tejże uczelni w Katedrze Projektowania Graficznego.

Galeria

O Autorze

Ryszard Pielesz

Urodził się w 1961 roku w Tarnowskich Górach. W latach 1985 – 1990 studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
na Wydziale Grafiki w Katowicach w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Stanisława Kluski
i Pracowni Projektowania Graficznego
u prof. Tomasza Jury. Kwalifikację I stopnia (stopień doktora) w zakresie dyscypliny artystycznej – grafika uzyskał w 2000 roku
w macierzystej uczelni. Przewód habilitacyjny sfinalizował w roku 2005 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.