Start / Wydarzenia / Grafika – Juri Jakowenko / Tomijuki Sakuta
Juri Jakowenko

Grafika – Juri Jakowenko / Tomijuki Sakuta

Grafika – Juri Jakowenko / Tomijuki Sakuta - 1
Autor
Juri Jakowenko
Rozpoczęcie:
12 czerwca 2014 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
5 lipca 2014 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Zielona
al. Mickiewicza 7, Busko-Zdrój

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż dwóch wybitnych grafików. Pierwszy z nich perfekcyjne i efektowne, wypełnione drobiazgowo opracowanymi szczegółami grafiki Jurija Jakowenki zachwycają warsztatowym kunsztem i przyciągają bogactwem wyobrażeń. Dekoracyjność, częste multiplikowanie detali i porządkowanie ich w powtarzalnym, otwartym kompozycyjnie rytmie ornamentu, horror vacui – strach przed pustymi miejscami – formalnie sytuuje tę twórczość w kręgu wpływów Orientu. W prawdziwie wschodnim przepychu form, budowanych lekką, delikatną i niebywale precyzyjną kreską można wyodrębnić dwa ich rodzaje. Jeden to kształty zaczerpnięte z natury: rośliny, zwierzęta, portrety, akty i przedmioty, których sposób przedstawiania świadczy o niebywale rozwiniętym zmyśle obserwacji artysty. Drugi rodzaj to formy zrodzone w jego wyobraźni, fantastyczne stwory i postacie, rysowane z równą tamtym, urealniającą je precyzją. Wszystkie splatają się ze sobą, dopełniają, jedne przeradzają się w drugie, tworząc efektowną plastycznie i tajemniczą znaczeniowo całość. Oprócz realizmu przedstawień, artysta często stosuje również zabieg deformacji. Wzmacniając kontrast pomiędzy pięknem i brzydotą poszerza skalę emocjonalnych odniesień. Formalna tkanka jego grafik rozrasta się niemal organicznie we wszystkie strony, wypełniając szczelnie przestrzeń. W wielu kompozycjach artysta dyscyplinuje ją zamykając w kształcie koła, kwadratu, czy innych, mniej rygorystycznie traktowanych zgeometryzowanych form. Zdarza się, że „smakuje” temat w krótkich cyklach, zachowując w poszczególnych pracach ten sam format, konwencję i kolorystykę. Kolor w jego grafikach: rozjaśniony, delikatny, jest zawsze tylko tłem dla warstwy rysunkowej. Dodatkowo scala kompozycję, łagodzi ostrość kreski i tworzy specyficzny nastrój. Treściowe przesłanie prac gubi się w zawiłej grze pomiędzy realizmem, fantazją i plastyczną metaforą. Widzowi pozostaje kontemplacja dialogu form wewnątrz każdej z prac lub narracji rozwijanej w ramach cykli i dopełnianie ich własnymi skojarzeniami. Skomplikowany świat znakomitej sztuki Jurija Jakowenki jest szeroko otwarty na tego rodzaju indywidualne interpretacje. A zawarte w niej piękno i warsztatowe arcymistrzostwo dodatkowo do tego zachęca.
Stanisława Zacharko

Tomiyuki Sakuta to artysta wirtuoz, jego graficzne dzieła są formalnie doskonałe, technicznie absolutnie bezbłędne a świat wyobraźni nieograniczony. Jego niezwykła twórczość przywodzi na myśl surrealistyczne wizje o niesamowitej wyobraźni i buddyjskiej filozofii, imponują doskonałością rysunku i mistrzostwem sztuki graficznej. Posługując się bardzo trudną techniką druku wklęsłego jak akwaforta, akwatinta, mezzotinta, chine colle osiąga niewiarygodne efekty. Podziwiam te prace ze wzruszeniem nie tylko światem wykreowanym, ale również mistrzostwem formy, urzekające drobiazgowością szczegółu i filozofią rządzącą tym indywidualnym i wyjątkowym światem wyobraźni. Na pozór zabawne erotyzujące formy, zacieranie granic tożsamości pomiędzy światem ludzkim a organicznym, gra metafor i skojarzeń, symboli i humoru układają się we wspólny dramat natury i jej mieszkańców. Twórczość ta bliska sztuce Hieronima Boscha lub największych surrealistów, zarówno warstwa znaczeniowa jak bogactwo formy i symbolika są jak z Ogrodu rozkoszy, mimo, że Tomiyuki urodził się i mieszka w Japonii. Gdzie jak wiadomo króluje synteza i prostota, oszczędność formy i języka plastycznego.
Wschodni dystans do śmierci i przemijania wyraża się czasem ironią a czasem smutkiem jak w cyklu prac „Samotny” lub cyklu „Samotnych drzew”, drzew z ludzka twarzą, zapłakanych i wyobcowanych, skomplikowanych w swoich formach dramatycznie zaplątanych i zagęszczonych konarach i gałęziach. Natura w pracach Tomiyuki przybiera antropomorficzne kształty a formy są często tak skomplikowane w swojej istocie, że nie sposób określić ich tożsamości. To uniwersalne myślenie o kosmosie gdzie wszystko ze wszystkim się przenika i łączy, owa jedność Wszechświata tu ma swoje urzeczywistnienie i jest niezwykłym głosem artysty opisującym świat w jego wielu obliczach. Wzajemna zależność i złożoność form tworzy nieznane dotąd twory bardziej istniejące w symboliczno-psychologicznej niż realnej rzeczywistości. Z pozornej gry form wyłaniają się wieloznaczne warstwy, skomplikowane sceny, które pozwalają na nieskończoność skojarzeń i znaczeń. Życie jest tak złożone, że sam autor nie dorównuje mu w ukazaniu wielości warstw materialnych i niematerialnych a to, co pokazuje swoją sztuką świadczy jedynie o tym, że wrażliwość i wiedza mistrza Tomiyuki Sakuty i tak przekracza niejedną wyobraźnie. Ta sztuka to bogactwo, jakie powoli zanika, bowiem potrzeba wielu lat iście japońskiej cierpliwości i trudu, aby wykreować w metalowej matrycy takie cuda, które przywołują największych mistrzów, jacy kiedykolwiek tworzyli na tej planecie.
prof. Antoni Kowalski sierpień 2013

 

 

Galeria

O Autorze

Juri Jakowenko

Jurij Władimirowicz Jakowienko

1965 – urodził się w wiosce Smolianinow w obwodzie Szkotowskim
1974-1984 – uczęszczał do szkoły muzyczno-plastycznej z internatem w Mińsku
1986 – rozpoczął studia w Instytucie Teatru i Sztuki w Mińsku (na wydziale grafiki)
1992 – otrzymał dyplom Białoruskiej Akademii Sztuk
1994 – został członkiem Białoruskiego Związku Artystów
2007 – stał się udziałowcem Domu Grafiki w Marienfred w Szwecji
Mieszka i pracuje w Grodnie
2010 – otrzymał tytuł “Honorowego Obywatela Miasta Grodna”

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1993 – Muzeum Archeologiczne w Grodnie, Białoruś
1994 – Miejskie Centrum Kultury, Xativa, Hiszpania
1995 – Galeria „Mistrzowska”, Grodno, Białoruś
1996 – Rosyjskie Centrum Kultury, Wilno, Litwa
1998 – Galeria Okręgowa, Grodno, Białoruś
1999 – Galeria Sztuki, Mińsk, Białoruś
1999 – Galeria „Alla Pavlova”, Dordrecht, Holandia
1999 – Galeria „Znad Wilni”, Wilno, Litwa
2001 – Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2001 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi, Mińsk
2002 – Galeria EA, Antwerpia, Belgia
2002 – Galeria Litewskiej Biblioteki Narodowej, Wilno
2002 – Galeria „Znad Wilni”, Wilno, Litwa
2002 – Galeria „Mistrzowska”, Grodno, Białoruś
2003 – Galeria Doelen Dertig, Almelo, Holandia
2003 – Galeria obrazów w Połocku, Białoruś
2004 – Galeria M, Instytut Goethego w Mińsku, Białoruś
2004 – Galeria „Arsenał”, Białystok
2005 – Muzeum Okręgowe, Druskieniki, Litwa
2005 – Okręgowa Galeria Sztuki, Grodno, Białoruś
2006 – Muzeum Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych
2006 – Galeria „Sofa”, Druskieniki, Litwa
2007 – Centrum Grafiki „Grafikens Hus”, Mariefred, Szwecja
2007 – Galeria „Samlagrafik”, Kristianstad, Szwecja
2007 – Galeria „Sofa”, Druskieniki, Litwa
2008 – Galeria „Meno nisa”, Wilno, Litwa
2008 – Galeria „B-Rosso”, Nikozja, Cypr
2009 – Okręgowa Galeria Sztuki „Hadynka”, Moskwa, Rosja
2009 – Muzeum Ekslibrisu Fu Xian Zhai, Szanghaj, Chiny
2010 – Galeria Sztuki, Mińsk, Białoruś
2010 – Galeria Obrazów, Połock, Białoruś
2010 – Galeria „Primus”, Lwów, Ukraina
2010 – Galeria „Sofa”, Druskieniki, Litwa
2010 – Galeria „Art”, Mińsk, Białoruś
2011 – Dom Artysty, Galeria „Majsternia”, Kijów, Ukraina
2011 – Galeria „Ściana”, Witebsk, Białoruś
2011 – Galeria LAIPTU, Siaulliai, Litwa
2011 – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie, Retrospektywa
2011 – Galeria „Primus”, Lwów, Ukraina
2011 – 1. Międzynarodowa Wystawa Expoprint, Pekin, Chiny
2012 – Galeria LAIPTU, Siaulliai, Litwa
2012 – Biblioteka Okręgowa, Druskieniki, Litwa
2012 – Salon ART-RUM, Moskwa, Rosja
2012 – Galeria „Agharta”, Białystok, Polska
2012 – Galeria EA, Antwerpia, Belgia
2013 – Galeria „Sosna”, Moskwa, Rosja
2013 – Białoruskie Centrum Kultury, Warszawa, Polska
2013 – Salon Książek, Mińsk, Białoruś
2014 – Galeria „Zurab Tsereteli”, Moskwa, Rosja

NAGRODY

1993 – pierwsza nagroda na 2. Międzynarodowym Biennale Grafiki „Josep de Ribera”, Xativa, Hisz-pania
1996 – dyplom uznania na 1. Międzynarodowej Wystawie Małych Form Graficznych, Sztokholm, Szwecja
1997 – wyróżnienie na 12. Dorocznej Międzynarodowej Wystawie Miniatur w Toronto, Kanada
1998 – wyróżnienie na 2. Międzynarodowym Biennale Miniatur w Raciborzu, Polska
1998 – druga nagroda na Wystawie Młodych Artystów w Mińsku, Białoruś
1999 – wyróżnienie na 8. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielko-polskim
2000 – wyróżnienie Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych
2000 – wyróżnienie na 5. Międzynarodowym Triennale Małych Form Graficznych w Chamalieres, Francja
2001 – honorowy medal na 9. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, Polska
2003 – honorowy medal na 10. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, Polska
2003 – nagroda sponsora na 1. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu w Sofii, Bułgaria
2003 – honorowy medal na 1. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Ankarze, Turcja
2003 – druga nagroda na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Katowicach, Polska
2003 – druga nagroda na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Alessandrii, Włochy
2004 – wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Albissola Marina, Włochy
2005 – medal honorowy na 20. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu w Malborku, Polska
2005 – medal honorowy na 11. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, Polska
2005 – Grand Prix na 2. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu w Sofii, Bułgaria
2005 – nominacja do nagrody na 6. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Gliwicach, Polska
2006 – trzecia nagroda na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Turynie, Włochy
2007 – wyróżnienie na 2. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Ankarze, turcja
2007 – medal honorowy na 12. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim
2007 – nominacja do nagrody na 7. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Gliwicach, Polska
2007 – pierwsza nagroda na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Taurage, Litwa
2008 – specjalny dyplom na 1. Międzynarodowym Konkursie Graficznym „ARTline” w Mińsku, Białoruś
2008 – nominacja do nagrody Mistrzowskiej na 2. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu Fu Xian Zhai w Szanghaju, Chiny
2008 – wyróżnienie na 1. Międzynarodowym Konkursie Mini Grafiki i Ekslibrisu w Szanghaju, Chiny
2008 – wyróżnienie na 1. Międzynarodowym Konkursie na Małą Grafikę i Ekslibris w Mediolanie, Włochy
2009 – wyróżnienie na 13. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim
2010 – wyróżnienie na 8. Międzynarodowym Konkursie ma Ekslibrisu w Gliwicach, Polska