Start / Wydarzenia / Juri Jakowenko – grafika
Juri Jakowenko

Juri Jakowenko – grafika

Juri Jakowenko – grafika - 1
Autor
Juri Jakowenko
Rozpoczęcie:
17 maja 2014 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
1 czerwca 2014 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż w sobotę 17 maja o 18:00

Perfekcyjne i efektowne, wypełnione drobiazgowo opracowanymi szczegółami grafiki Jurija Jakowenki zachwycają warsztatowym kunsztem i przyciągają bogactwem wyobrażeń. Dekoracyjność, częste multiplikowanie detali i porządkowanie ich w powtarzalnym, otwartym kompozycyjnie rytmie ornamentu, horror vacui – strach przed pustymi miejscami – formalnie sytuuje tę twórczość w kręgu wpływów Orientu. W prawdziwie wschodnim przepychu form, budowanych lekką, delikatną i niebywale precyzyjną kreską można wyodrębnić dwa ich rodzaje. Jeden to kształty zaczerpnięte z natury: rośliny, zwierzęta, portrety, akty i przedmioty, których sposób przedstawiania świadczy o niebywale rozwiniętym zmyśle obserwacji artysty. Drugi rodzaj to formy zrodzone w jego wyobraźni, fantastyczne stwory i postacie, rysowane z równą tamtym, urealniającą je precyzją. Wszystkie splatają się ze sobą, dopełniają, jedne przeradzają się w drugie, tworząc efektowną plastycznie i tajemniczą znaczeniowo całość. Oprócz realizmu przedstawień, artysta często stosuje również zabieg deformacji. Wzmacniając kontrast pomiędzy pięknem i brzydotą poszerza skalę emocjonalnych odniesień. Formalna tkanka jego grafik rozrasta się niemal organicznie we wszystkie strony, wypełniając szczelnie przestrzeń. W wielu kompozycjach artysta dyscyplinuje ją zamykając w kształcie koła, kwadratu, czy innych, mniej rygorystycznie traktowanych zgeometryzowanych form. Zdarza się, że „smakuje” temat w krótkich cyklach, zachowując w poszczególnych pracach ten sam format, konwencję i kolorystykę. Kolor w jego grafikach: rozjaśniony, delikatny, jest zawsze tylko tłem dla warstwy rysunkowej. Dodatkowo scala kompozycję, łagodzi ostrość kreski i tworzy specyficzny nastrój. Treściowe przesłanie prac gubi się w zawiłej grze pomiędzy realizmem, fantazją i plastyczną metaforą. Widzowi pozostaje kontemplacja dialogu form wewnątrz każdej z prac lub narracji rozwijanej w ramach cykli i dopełnianie ich własnymi skojarzeniami. Skomplikowany świat znakomitej sztuki Jurija Jakowenki jest szeroko otwarty na tego rodzaju indywidualne interpretacje. A zawarte w niej piękno i warsztatowe arcymistrzostwo dodatkowo do tego zachęca.
Stanisława Zacharko

Galeria

O Autorze

Juri Jakowenko

Jurij Władimirowicz Jakowienko

1965 – urodził się w wiosce Smolianinow w obwodzie Szkotowskim
1974-1984 – uczęszczał do szkoły muzyczno-plastycznej z internatem w Mińsku
1986 – rozpoczął studia w Instytucie Teatru i Sztuki w Mińsku (na wydziale grafiki)
1992 – otrzymał dyplom Białoruskiej Akademii Sztuk
1994 – został członkiem Białoruskiego Związku Artystów
2007 – stał się udziałowcem Domu Grafiki w Marienfred w Szwecji
Mieszka i pracuje w Grodnie
2010 – otrzymał tytuł “Honorowego Obywatela Miasta Grodna”

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1993 – Muzeum Archeologiczne w Grodnie, Białoruś
1994 – Miejskie Centrum Kultury, Xativa, Hiszpania
1995 – Galeria „Mistrzowska”, Grodno, Białoruś
1996 – Rosyjskie Centrum Kultury, Wilno, Litwa
1998 – Galeria Okręgowa, Grodno, Białoruś
1999 – Galeria Sztuki, Mińsk, Białoruś
1999 – Galeria „Alla Pavlova”, Dordrecht, Holandia
1999 – Galeria „Znad Wilni”, Wilno, Litwa
2001 – Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2001 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi, Mińsk
2002 – Galeria EA, Antwerpia, Belgia
2002 – Galeria Litewskiej Biblioteki Narodowej, Wilno
2002 – Galeria „Znad Wilni”, Wilno, Litwa
2002 – Galeria „Mistrzowska”, Grodno, Białoruś
2003 – Galeria Doelen Dertig, Almelo, Holandia
2003 – Galeria obrazów w Połocku, Białoruś
2004 – Galeria M, Instytut Goethego w Mińsku, Białoruś
2004 – Galeria „Arsenał”, Białystok
2005 – Muzeum Okręgowe, Druskieniki, Litwa
2005 – Okręgowa Galeria Sztuki, Grodno, Białoruś
2006 – Muzeum Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych
2006 – Galeria „Sofa”, Druskieniki, Litwa
2007 – Centrum Grafiki „Grafikens Hus”, Mariefred, Szwecja
2007 – Galeria „Samlagrafik”, Kristianstad, Szwecja
2007 – Galeria „Sofa”, Druskieniki, Litwa
2008 – Galeria „Meno nisa”, Wilno, Litwa
2008 – Galeria „B-Rosso”, Nikozja, Cypr
2009 – Okręgowa Galeria Sztuki „Hadynka”, Moskwa, Rosja
2009 – Muzeum Ekslibrisu Fu Xian Zhai, Szanghaj, Chiny
2010 – Galeria Sztuki, Mińsk, Białoruś
2010 – Galeria Obrazów, Połock, Białoruś
2010 – Galeria „Primus”, Lwów, Ukraina
2010 – Galeria „Sofa”, Druskieniki, Litwa
2010 – Galeria „Art”, Mińsk, Białoruś
2011 – Dom Artysty, Galeria „Majsternia”, Kijów, Ukraina
2011 – Galeria „Ściana”, Witebsk, Białoruś
2011 – Galeria LAIPTU, Siaulliai, Litwa
2011 – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie, Retrospektywa
2011 – Galeria „Primus”, Lwów, Ukraina
2011 – 1. Międzynarodowa Wystawa Expoprint, Pekin, Chiny
2012 – Galeria LAIPTU, Siaulliai, Litwa
2012 – Biblioteka Okręgowa, Druskieniki, Litwa
2012 – Salon ART-RUM, Moskwa, Rosja
2012 – Galeria „Agharta”, Białystok, Polska
2012 – Galeria EA, Antwerpia, Belgia
2013 – Galeria „Sosna”, Moskwa, Rosja
2013 – Białoruskie Centrum Kultury, Warszawa, Polska
2013 – Salon Książek, Mińsk, Białoruś
2014 – Galeria „Zurab Tsereteli”, Moskwa, Rosja

NAGRODY

1993 – pierwsza nagroda na 2. Międzynarodowym Biennale Grafiki „Josep de Ribera”, Xativa, Hisz-pania
1996 – dyplom uznania na 1. Międzynarodowej Wystawie Małych Form Graficznych, Sztokholm, Szwecja
1997 – wyróżnienie na 12. Dorocznej Międzynarodowej Wystawie Miniatur w Toronto, Kanada
1998 – wyróżnienie na 2. Międzynarodowym Biennale Miniatur w Raciborzu, Polska
1998 – druga nagroda na Wystawie Młodych Artystów w Mińsku, Białoruś
1999 – wyróżnienie na 8. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielko-polskim
2000 – wyróżnienie Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych
2000 – wyróżnienie na 5. Międzynarodowym Triennale Małych Form Graficznych w Chamalieres, Francja
2001 – honorowy medal na 9. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, Polska
2003 – honorowy medal na 10. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, Polska
2003 – nagroda sponsora na 1. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu w Sofii, Bułgaria
2003 – honorowy medal na 1. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Ankarze, Turcja
2003 – druga nagroda na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Katowicach, Polska
2003 – druga nagroda na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Alessandrii, Włochy
2004 – wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Albissola Marina, Włochy
2005 – medal honorowy na 20. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu w Malborku, Polska
2005 – medal honorowy na 11. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, Polska
2005 – Grand Prix na 2. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu w Sofii, Bułgaria
2005 – nominacja do nagrody na 6. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Gliwicach, Polska
2006 – trzecia nagroda na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Turynie, Włochy
2007 – wyróżnienie na 2. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Ankarze, turcja
2007 – medal honorowy na 12. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim
2007 – nominacja do nagrody na 7. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Gliwicach, Polska
2007 – pierwsza nagroda na Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu w Taurage, Litwa
2008 – specjalny dyplom na 1. Międzynarodowym Konkursie Graficznym „ARTline” w Mińsku, Białoruś
2008 – nominacja do nagrody Mistrzowskiej na 2. Międzynarodowym Konkursie Ekslibrisu Fu Xian Zhai w Szanghaju, Chiny
2008 – wyróżnienie na 1. Międzynarodowym Konkursie Mini Grafiki i Ekslibrisu w Szanghaju, Chiny
2008 – wyróżnienie na 1. Międzynarodowym Konkursie na Małą Grafikę i Ekslibris w Mediolanie, Włochy
2009 – wyróżnienie na 13. Międzynarodowym Biennale Małych Form i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim
2010 – wyróżnienie na 8. Międzynarodowym Konkursie ma Ekslibrisu w Gliwicach, Polska