Start / Wydarzenia / KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2017 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR FOTOGRAFIA PSEP
Wystawa zbiorowa

KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2017 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR FOTOGRAFIA PSEP

KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2017 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR FOTOGRAFIA PSEP - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
12 stycznia 2018 r.
godz. 18.00
Zakończenie:
2 lutego 2018 r.
godz. 18.00
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz
Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Kielcach, Artyści Fotograficy,
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach, Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy Oddział w Kielcach
uprzejmie zapraszają na wernisaż wystaw dorocznych: KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2017,
dnia 12 stycznia (piątek) 2018 roku o godz. 18:00 w Galerii BWA, ul. Kapitulna 2 w Kielcach.

Zapraszamy również o godz. 16.30
na odsłonięcie popiersia fotografika Pawła Pierścińskiego
w Alei Sław na Skwerze Harcerskim im. Szarych Szeregów w Kielcach,
którego autorem jest Sławomir Micek.

W specjalnej prezentacji pokażemy prace artystów, którzy odeszli w 2017 roku:
PAWEŁ PIERŚCIŃSKI [25.05.1938-22.05.2017] – prezentacja prac w Galerii BWA
RYSZARD GANCARZ [26.04.1955-12.05.2017] – prezentacja prac w Galerii BWA
STANISŁAW SUDNIK [04.12.1921-01.03.2017] – prezentacja prac w Galerii BWA

oraz
Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział w Kielcach: Małgorzata Bielecka / Joanna Biskup-Brykczyńska / Eliza Głowacka / Oliwia Hildebrandt Kazimierz Witold Kieljan / Kazimierz Kołomyja Run / Karolina Kozieł / Tamara Maj / Sławomir Micek Leszek Niciński / Teresa Pilch / Bogdan Ptak / Katarzyna Sadrak / Zbigniew Skirmuntt / Wacław Stawecki / Zdzisław Surowiec / Teresa Anna Ślusarek / Stanisław Świeca / Władysław Szczepański / Rafał Urbański Piotr Urbanek / Marek Wawro / Urszula Wolska / Katarzyna Ziołowicz / Ewa Wiśniewska Zduniak


Działający od kilkudziesięciu lat Kielecki Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków mimo wielu historycznych zawirowań zdołał przetrwać, dostosował się do nowej rzeczywistości i od blisko trzech dekad aktywnie współtworzy życie kulturalne miasta i regionu. Jedną z instytucji, z którą ZPAP stara się ściśle współpracować, od wielu lat wspólnie organizując kolejne edycje wystaw „Kapitału sztuki”, jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. Doroczny, zimowy przegląd prac artystów regionu świętokrzyskiego pokazuje bardzo wyraźnie w jakiej kondycji znajduje się aktualnie kielecki oddział ZPAP, jak aktywni są stowarzyszeni w nim twórcy i jak ewoluuje podejście do sztuki wraz z następującymi w Związku zmianami pokoleniowymi. Zmiany można zaobserwować także w prezentowanych na wystawie dziełach, większość z nich jest wykonana tradycyjnymi technikami w takich dziedzinach jak malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, tkanina, ale coraz częściej pojawiają się także prace wykonane w tzw. nowych mediach.

Od dłuższego czasu w polskim środowisku artystycznym toczy się dyskusja nad sensem istnie-nia związków twórczych. W chwili gdy z mapy Polski zniknęło kilka regionalnych oddziałów ZPAP, kielecki ośrodek rozwija się i przyjmuje co roku nowych członków. Działający w Kiel-cach Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest dla ZPAP naturalnym zapleczem, wielu absolwentów ISP wstąpiło w ostatnich latach do Związku Polskich Artystów Plastyków i czynnie uczestniczy w organizowanych wystawach. Wraz z nimi pojawiają się no-we, interesujące dzieła i koncepcje artystyczne, poprzez swoją twórczość, wzbogacają także dorobek i potencjał artystyczny Związku.

Wielu twórców związanych z lokalnymi strukturami ZPAP jest także wykładowcami w ISP UJK, łącząc pracę twórczą i pedagogiczną. Część uczestniczy w działalności Polskiego Stowarzysze-nia Edukacji Plastycznej i w Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy. To przenikanie się lokalne-go środowiska artystycznego daje wymierne efekty, czego dowodem mogą być liczne plenery, konferencje oraz wystawy krajowe, międzynarodowe i zagraniczne, na których prezentowane były prace świętokrzyskich artystów w minionym roku.

W tegorocznej odsłonie „Kapitału sztuki” można będzie zobaczyć prace ponad dwudziestu twórców związanych z kieleckim ZPAP, zgodnie z tradycją to artyści dokonali wyboru dzieł, które postanowili zaprezentować kieleckiej publiczności. Ocenę wystawionych prac pozosta-wiamy odbiorcom i krytykom sztuki.

Rafał Urbański – Kurator Wystawy
ZPAP Kielce


Artystów Fotografików: Jerzy Bednarski / Piotr Bieniek / Małgorzata Chmiel / Artur Dziwirek / Wiktor Franko Andrzej Mochoń / Piotr Kaleta / Łukasz Max Kania / Leszek Kowalski / Walde-mar Kozub Andrzej Łada / Izabela Łazarczyk / Antoni Myśliwiec / Sławomir Oszywa Małgorza-ta Sajkiewicz-Kręt / Grzegorz Sideł / Magdalena Wolff / Stanisława Zacharko-Łagowska /
Krzysztof Zając – Kurator wystawy


Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy Okręg Kielecki: / Kornel Arciszewski / Sławomir Mi-cek / Zbigniew Miernik / Waldemar Musik / Katarzyna Nawrocka Monika Nogieć / Paweł Osóbka / Henryk Sikora / Barbara Stawecka / Anna Stawecka / Wacław Stawecki Halina Sta-wowy-Dombrowska/
Piotr Suliga / Dawid Szlufik / Longin Witczak
Kornel Arciszewski – Kurator wystawy


Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach: Mirosław Benedyktowicz / Beata Borek / Agnieszka Czyż / Waldemar Kozub / Tamara Maj Witold Popielski / Zbigniew Porębski / Marek Sabat / Justyna Soja-Sadowska / Edward Tuz / Babara Wnuk-Spirowska / Urszula Wolska / Katarzyna Ziołowicz / Marian Żywczyk

 Marek Sabat  – Kurator wystawy

e_plakat kapitał sztuki_2018

Galeria