Start / Wydarzenia / KAPITAŁ SZTUKI – suplement 2019 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR ZPAF PSEP
Wystawa zbiorowa

KAPITAŁ SZTUKI – suplement 2019 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR ZPAF PSEP

KAPITAŁ SZTUKI – suplement 2019 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR ZPAF PSEP - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
10 stycznia 2020 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
7 lutego 2020 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna, Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielce,

Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy Okręg Kielce,

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski

i Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach

uprzejmie zapraszają na wernisaż wystaw dorocznych
KAPITAŁ SZTUKI – suplement 2019,
który odbędzie się
10 stycznia (piątek) 2020 roku o godz. 18:00 w Galerii BWA, ul. Kapitulna 2 w Kielcach.

W specjalnej prezentacji zatytułowanej WSPOMNIENIE pokażemy prace Krzysztofa CiokaKazimierza Witolda Kieliana, którzy zmarli w 2019 roku.

Artyści biorący udział w wystawach:
– Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielce:

Joanna Biskup-Brykczyńska / Ewa Bujak / Katarzyna Dziwińska-Lesińska / Lucyna Gozdek / Oliwia Hildebrandt / Kazimierz Kołomyja Run / Joanna Korczyńska / Karolina Magdalena Kozieł / Paweł Liszewski / Tamara Maj / Sławomir Micek / Józef Grzegorz Michałek / Leszek Niciński / Aleksandra Potocka-Kuc / Bogdan Ptak / Katrina Sadrak / Zbigniew Skirmuntt / Iwona Stachura / Zdzisław Surowiec / Agata Suszczyńska / Władysław Szczepański / Teresa Anna Ślusarek / Stanisław Świeca / Małgorzata Świeca-Dzierżak / Piotr Urbanek / Rafał Urbański / Maria Maryla Wierzbowska / Ewa Wiśniewska-Zduniak / Urszula Wolska / Angelika Zając / Katarzyna Ziołowicz

Dla Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego rok 2019 był czasem wielu zmian. Na jego początku, po ogólnopolskich wyborach, wyłoniły się nowe zarządy 20 okręgów ZPAP, w tym Okręgu Kieleckiego. W lutym wraz ze zmianą zarządu pojawiła się nowa koncepcja działalności, która skupia się przede wszystkim na prowadzeniu aktywnej działalności wystawienniczej. W kwietniu 2019 roku zapadła decyzja o rozpoczęciu prac remontowych pomieszczeń Galerii Tycjan, które w kilku etapach mają doprowadzić do unowocześnienia i podniesienia jej standardu. Z końcem maja pomieszczenia galerii zostały pomalowane, a we wrześniu wyposażone w nowoczesny system montażu obrazów. Wszystkie prace zostały sfinansowane ze środków własnych Okręgu Kieleckiego. Kolejnym punktem była zmiana aranżacji przestrzeni galeryjnej, co spowodowało powiększenie powierzchni ekspozycyjnej. Ostatnim etapem remontu, który zakończy się w roku 2020, będzie instalacja dodatkowego oświetlenia w części galerii umieszczonej bliżej wejścia, co umożliwi lepsze oświetlenie prac podczas planowanych wernisaży.
Niezależnie od prowadzonego remontu rozpoczęty został cykl wystaw artystycznych organizowanych we współpracy z kieleckimi instytucjami oraz z artystami związanymi z lokalnym środowiskiem. W maju wraz z Instytutem Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach zorganizowana została wystawa „A to Oni” prezentująca prace kilkunastu artystów związanych jednocześnie z kieleckim i warszawskim Okręgiem ZPAP oraz z ISW UJK. W lipcu swoje prace malarskie pokazywała Karolina Magdalena Kozieł, wystawa była równocześnie prezentacją pracy doktorskiej artystki. W sierpniu w galerii Tycjan prezentowała swoje prace warszawska artystka Karolina Zwoniarska, a we wrześniu kielczanin Piotr Urbanek. W październiku ZPAP zorganizował największą tegoroczną wystawę. We współpracy z Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach przygotowano ekspozycję projektów kostiumów i scenografii teatralnych z archiwum tej instytucji. Podczas wystawy zaprezentowane zostały prace wielu wybitnych twórców, wśród których znaleźli się m.in.: Stanisław Byrski, Iwo Dobiecki, Jan Golka, Marian Gostyński, Jerzy Groszang, Liliana Jankowska, Wojciech Krakowski, Jerzy Napiórkowski, Krzysztof Pankiewicz, Anna Maria Rachel, Ryszard Strzembała, Teresa Targońska, Antoni Tośta, Janusz Warpechowski, Dorota Wijas i Monika Żeromska. W październiku miała również miejsce wystawa artysty malarza, pedagoga Zespołu Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach Kazimierza Kieliana, która była także okazją do świętowania 35-lecia działalności twórczej artysty. W listopadzie miały miejsce dwie kolejne wystawy: swoje malarstwo pokazała Maria Maryla Wierzbowska, a cyfrowe prace graficzne Maciej Zdanowicz. Ostatnią wystawą – otwartą w grudniu 2019 roku – była prezentacja prac malarskich i cyfrowych Oliwii Hildebrandt.
Podsumowując ubiegły rok, trzeba także pamiętać o wielu innych udanych inicjatywach, które w tym czasie miały miejsce: o warsztatach dla dzieci i dorosłych, które cztery razy w tygodniu były prowadzone w pomieszczeniach Galerii Tycjan, o wielu indywidualnych wystawach zorganizowanych przez członków ZPAP O/Kielce w galeriach w całej Polsce, o uczestnictwie artystów związkowych w dziesiątkach wystaw w galeriach krajowych i zagranicznych, o nagrodach i wyróżnieniach zdobywanych przez nich zarówno lokalnie, jak i na wystawach ogólnopolskich oraz zagranicznych, czy wreszcie o akcjach charytatywnych, w których aktywnie uczestniczyli i uczestniczą artyści z Okręgu Kieleckiego.
W bieżącej edycji „Kapitału sztuki”, prezentowanej w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, swoje prace pokaże ponad 30 artystek i artystów związanych ze ZPAP O/Kielce. Na wystawie pojawią się także artyści zaproszeni spoza Okręgu Kieleckiego. Jak co roku ocenę naszych prac pozostawiamy widzom – pisze kurator wystawy i prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielce Rafał Urbański.

– Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy Okręg Kielce:
Kornel Arciszewski / Anna Dulny-Perlińska / Renata Komorniczak / Leszek Kurkowski/ Tomasz Adam Łukaszczyk / Sławomir Micek / Zbigniew Miernik/ Waldemar Musik / Katarzyna Nawrocka/ Paweł Osóbka / Eliza Rajsz / Henryk Sikora / Anna Stawecka / Barbara Stawecka / Wacław Stawecki / Halina Stawowy-Dombrowska / Paweł Witkowski /

kurator – Anna Dulny-Perlińska

– Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski:
Katarzyna Agapiou / Tomasz Bator / Jerzy Bednarski / Grzegorz Bętkowski / Piotr Bieniek / Stanisław Dulny / Stanisław Dunin-Borkowski / Artur Dziwirek / Wojciech Gepner / Marcin Gruszka / Anna Kaleta / Piotr Kaleta / Łukasz Max Kania / Andrzej Kosikowski / Leszek Kowalski / Waldemar Kozub / Andrzej Łada / Cezary Łutowicz / Luiza Miszczyk / Antoni Myśliwiec / Sławomir Oszywa / Jerzy Piątek / Małgorzata Sajkiewicz-Kręt / Aleksander Salij / Przemysław Sękowski / Grzegorz Sideł / Małgorzata Stępnik / Maciej Strąpoć / Magdalena Wolff / Stanisława Zacharko-Łagowska / Krzysztof Zając / Sławomir Zieliński

kurator wystawy – Artur Dziwirek

– Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach:
Mirosław Benedyktowicz / Beata Borek / Aga Czyż / Anna Kanicka-Kudła / Grzegorz
Kielesiński / Karolina Magdalena Kozieł / Waldemar Kozub / Henryk Królikowski / Adam Kubka / Tamara Maj / Witold Popielski / Zbigniew Porębski / Marek Sabat / Justyna Soja-Sadowska / Magda Szplit / Turno Wiesław / Zofia Turno / Edward Tuz / Urszula Wolska / Barbara Wnuk-Spirowska / Stanisław Wójcikowski / Katarzyna Ziołowicz

Działające od 1985 roku Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach aktywnie współtworzy i ubogaca z innymi związkami twórczymi krajobraz sztuki profesjonalnej miasta i regionu. Współpracując z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach, PSEP organizował wystawy poplenerowe w Galerii „Na piętrze“. Od 2014 roku Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej bierze udział, obok innych ogólnopolskich związków ZPAP, ZPAR i ZPAF, w dorocznych wystawach, które są podsumowaniem twórczości plastycznej zrzeszonych w nich artystów. Obecny udział w wystawie kieleckiej delegatury PSEP świadczy o aktywności twórczej jej członków. W wystawie bierze udział grupa 22 artystów tworzących w wielu dziedzinach sztuki, takich jak: malarstwo (akryl, pastel), collage, grafika, rzeźba, fotografia, a także w technikach własnych. Poprzez szeroki wachlarz tematów, interpretacji twórczych, technik plastycznych (w tym autorskich) artyści przedstawiają swoje postawy twórcze. Są wśród nich czerpiące z natury, ale w indywidualny sposób ją kreowane, jak również odwołujące się do niektórych prądów artystycznych np.: koloryzmu, abstrakcjonizmu, surrealizmu czy malarstwa geometrycznego. Rozmaitość i wielość tematów oraz stylów i technik składa się na mocne walory wystawy. Należy podkreślić udział artystów, którzy po raz pierwszy wystawiają pod szyldem naszego stowarzyszenia i deklarują się w poczet jego członków. Udział w wystawie w towarzystwie innych związków twórczych w kieleckim BWA jest podsumowaniem całorocznej artystycznej pracy twórców naszego stowarzyszenia – pisze Mirosław Benedyktowicz, kurator wystawy i prezes PSEP Delegatura w Kielcach.

Galeria