Wystawa zbiorowa

Kapitał sztuki – Suplement 2023

Kapitał sztuki – Suplement 2023 - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Kurator
ZPAP: Sławomir Micek i Anna Kaleta / ZAR: Anna Dulny-Perlińska i Sławomir Micek / ZPAF: Artur Dziwirek / PSEP: Zbigniew Porębski
Rozpoczęcie:
19 stycznia 2024 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
9 lutego 2024 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Grudzień – ostatni miesiąc kalendarza, jakkolwiek postrzegany w środowiskach twórców w perspektywie noworocznych już planów, przebiega w atmosferze rozliczeń i podsumowań. Biorąc za jednostkę miary postępu twórczego rok kalendarzowy, w pośpiechu dopinamy bieżące zamówienia, finalizujemy zaległości Wszystko to, co niedokończone, odłożone na później, zapomniane, zamyka się wraz z końcem roku. Prawdą jest więc, że w tym czasie artyści mają ręce pełne roboty. A przecież jeszcze wystawa. Wprawdzie zbiorowa ale o dużym prestiżu artystycznym, konfrontująca dokonania twórcze środowisk artystycznych regionu świętokrzyskiego reprezentowane przez wiodące związki (ZPAP, PSEP ZAR, ZPAF).

Tegoroczna wystawa prezentuje prace 86 artystów. Można mieć wrażenie, że wyróżnia się na tle poprzednich realizacji różnorodnością podejmowanych tematów poziomem kreacyjności ich wątków. Większość prac nie budzi zastrzeżeń co do warsztatowej biegłości, przeciwnie pozawala dostrzec znakomite przygotowanie autorów i swobodę symbolicznej ekspresji będącej podstawą języków sztuki.
Mówiąc o wystawie warto odnieść się też do jej terminu. Umiejscowienie jej na przełomie grudnia i stycznia a więc w okresie przeciążonym obowiązkami być może nie jest przypadkowe. Może warto sięgnąć poza dosłowność dat i terminów, zagłębić się w świat symboli, rozważyć logikę następstw początku i końca w zgodzie z tym rytmem dostroić pulsację własnego tworzenia.

Gratuluję kuratorom i twórcom wystawy.
Małgorzata Bielecka-Kiesner
22 grudzień 2023

Galeria

Zdjęcia: Archiwum artystów/Katarzyna Samczyńska/BWA/01.2024

„Kapitał sztuki – Suplement 2023” we współpracy z tegorocznymi kuratorami i osobami współpracującymi przy tworzeniu wystawy: Sławomirem Mickiem i Anną Kaletą pełniącą obowiązki prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Arturem Dziwirkiem – kuratorem i prezesem Związku Polskich Artystów Fotografików, kuratorem Zbigniewem Porębskim i Waldemarem Kozubem, panią prezes Beatą Borek z Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej oraz panią prezes Anną Dulny-Perlińską oraz kuratorem Sławomirem Mickiem ze Związku Artystów Rzeźbiarzy kieleckich prezentujemy wystawę interdyscyplinarną kilkudziesięciu artystów. Wystawie towarzyszy katalog o tym samym tytule „Kapitał sztuki -Suplement 2023”.
We wrześniu 2023 roku po walce z ciężką chorobą odszedł od nas Marek Sabat [1953 – 2023] członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej – aktywnie związany ze środowiskiem artystycznym naszego regionu. Przypominamy jego twórczość, prezentując starsze prace ze zbiorów prywatnych Agi Saba na wystawie „Wspomnienie” w Galerii Górnej (mała sala) oraz pracę na wystawie „Kapitał sztuki-suplement 2023” – PSEP w Galerii Górnej i na łamach katalogu.

Podziękowania za współpracę dla:


Samorządu Województwa Świętokrzyskiego


Wodociągów Kieleckich Prezes Zarządu HENRYK MILCARZ


Związku Polskich Artystów Plastyków O/Kielce

Związku Polskich Artystów Fotografików O/Kielce
Związków Artystów Rzeźbiarzy


Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach

O Autorze

Wystawa zbiorowa

Edycja 2023 zgromadziła trzydzieści trzy twórczynie i twórców ZPAP: Małgorzata Bielecka-Kiesner / Joanna Biskup-Brykczyńska / Agnieszka Chat / Monika Cybulska / Katarzyna Dziwińska-Lesińska / Ewa Hapek-Rejmer / Oliwia Hildebrandt / Monika Iwan / Anna Kaleta / Kazimierz Kołomyja Run / Kamila Kościańska / Malwina Kozieł / Martyna Kozłowska / Tamara Maj / Sławomir Micek / Leszek Niciński / Aleksandra Potocka-Kuc / Bogdan Ptak / Katrina Sadrak / Karolina Sideł-Kozieł / Zbigniew Skirmuntt / Zdzisław Surowiec / Agata Suszczyńska / Władysław Szczepański / Marek Wawro / Maryla Wierzbowska / Ewa Wiśniewska-Zduniak / Urszula Wolska / Katarzyna Ziołowicz / Katarzyna Żugaj. Kuratorzy, tak jak w ubiegłych latach, zaprosili oprócz członków związków twórczych, również i w tym roku do zaprezentowania swoich prac rekomendowanych twórców. Są to artyści niezrzeszeni w związkach, a aktywnie tworzący w województwie świętokrzyskim: Sławomira Jambor / Mateusz Pięta / Anna Wojdan. Cieszymy się, że możemy zaprezentować Państwa dorobek twórczy w galeryjnych przestrzeniach BWA w Kielcach.

Związek Artystów Rzeźbiarzy przedstawia czternastu twórców i twórczyń: Kornel Arciszewski / Mateusz Kędziora / Leszek Kurkowski / Tomasz Łukaszczyk / Sławomir Micek / Zbigniew Miernik / Waldemar Musik / Paweł Osóbka / Julia Stachowska / Henryk Sikora / David Szlufik / Aleksandra Wiater / Paweł Witkowski / Sabina Wojtasińska.

Związek Polskich Artystów Fotografików zaprezentuje czternastu twórców i twórczyń: Piotr Bieniek / Artur Dziwirek / Łukasz Max Kania / Andrzej Kosikowski / Waldemar Kozub / Andrzej Łada / Mariusz Łężniak / Antoni Myśliwiec / Sławomir Oszywa / Aga Sabat / Grzegorz Sideł / Jarosław Siłakiewicz / Magdalena Wolff / Katarzyna Zawadzka oraz cztery osoby rekomendowane: Ewa Gawlik / Mirosław Radomski / Paweł Tomczyk / Ewa Zduniak. Stanisława Zacharko-Łagowska / Krzysztof Zając biorą udział w wystawie w ramach rekomendacji BWA.

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej prezentuje siedemnaście twórczyń i twórców oraz dwie osoby rekomendowane: Małgorzata Bielecka-Kiesner / Joanna Biskup-Brykczyńska / Beata Borek / Grzegorz Kielesiński / Anna Kozub / Waldemar Kozub / Tamara Maj / Witold Popielski / Zbigniew Porębski / Aga Sabat / Marek Sabat / Karolina Sideł-Kozieł / Grzegorz Sideł / Justyna Soja-Sadowska / Ewa Wiśniewska Zduniak / Barbara Wnuk-Spirowska / Katarzyna Ziołowicz. Rekomendacja PSEP: Waldemar Żuchnicki. Rekomendacja BWA: Edward Tuz.