Katarzyna Fydrych

Zanurzenie

Zanurzenie - 1
Autor
Katarzyna Fydrych
Kurator
Stanisława Zacharko-Łagowska
Rozpoczęcie:
16 lutego 2024 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
15 marca 2024 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Temat wystawy odnosi się do pojęcia immersyjności, które jest procesem wchłaniania w inną rzeczywistość. Kontekst wystawy zaś zawęża się do immersji w sztuce występującej już w jej początkach, co można porównać z przeżyciem estetycznym.

W cyklu prac podejmuję namysł nad indywidualnym przeżyciem duchowym, które staje się doświadczaniem, zanurzonym w „bezczasie” i niejako trwającym. Owe zanurzenie odbywa się m.in. w widocznym zagłębieniu na płaszczyźnie obrazu (kowczegu). Inspirując się technologią średniowieczną istotne wydarzenia malarskie zostały zawarte na wybranych poziomach pracy, jak kowczeg, relief czy wypukłość. Formalny zabieg ma pogłębić znaczenie w jego obszarze. Czerpanie z ikonograficznych przedstawień w różnych zestawieniach jest pretekstem do indywidualnej kreacji artystycznej jak i zaproszeniem odbiorcy do kontemplacji. Odniesienia do ikonografii sztuki sakralnej mają pogłębić duchowy przekaz.

Wszystkie obrazy zawarte są w formie koła, „(…) jako powracająca do siebie samej linia, (…). W kole nie ma niczego „przed” ani „poza”, (…). Łączy ono największy spokój z najbardziej napiętą siłą i dlatego jest obrazowym przedstawieniem pełni i doskonałości. Ponieważ nie ma ani początku, ani końca, jest obrazem wieczności”.[1]

Tak postrzegam znaczenie immersyjności w kontekście mojej wystawy.

Katarzyna Fydrych


[1] D. Forstner OSB, Świat symboliki Chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 57.

O Autorze

Katarzyna Fydrych

Urodzona w 1986 r. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. W 2012 uzyskała dyplom z wyróżnieniem zrealizowany w Pracowni Malarstwa pod kier. prof. Andrzeja M. Bartczaka. Zajmuje się malarstwem
i projektowaniem wnętrz sakralnych.

Wybrane wystawy:
2023 - „Macierzyństwo Maryi”, wystawa zbiorowa, Muzeum Archidiecezjalne, Poznań;
2022 – „Naczynia połączone”, wystawa zbiorowa, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
2022 – „Płody na obrazy”, wystawa zbiorowa, Klub Jagielloński, Kraków;
2021 – „Macierzyństwo Maryi”, wystawa zbiorowa, Concordia Design, Wrocław;
2021 – „Pieśń nad pieśniami”, wystawa zbiorowa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Galeria ASP „Pory roku”, Lwów;
2019 – „Anima mea”, wystawa zbiorowa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej;
2019 – „Psalmy”, wystawa zbiorowa, Muzeum Narodowe, Lwów, Ukraina;
2014 – wystawa indywidualna, Europejskie Centrum Kultury Logos, Łódź;
2014 – wystawa zbiorowa, “Polish Female Artists, the traditional and modern paths of art”, Galeria Narodowa, Erywań, Armenia;
2014 – wystawa zbiorowa, „Young Polish Art”, Museu Nogueira da Silva, Braga, Portugalia;
2014 – wystawa indywidualna, Stacja Nowa Gdynia, Zgierz;
2013 – wystawa zbiorowa, „Rocznik 2012”, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź;
2012 – wystawa konkursowa, „Szansa”, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie;
2012 - wystawa zbiorowa, „Świeża Krew” II Przegląd Młodej Sztuki, Galeria Socato, Wrocław;
2012 - wystawa zbiorowa, „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012”, Galeria ASP, Gdańsk;
2012 - wystawa indywidualna, Galeria Biała Ściana, ASP Łódź.
Nagrody:

2021 – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Sakralnej OKSSa, Concordia Design, Wrocław;
2013 – wyróżnienie w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, „Rocznik 2012”, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi;
2012 – I nagroda Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w kategorii student, w konkursie „Szansa” na obraz pod hasłem NATURA;
2012 - nagroda Galerii KOBRO w XXIX konkursie im. Wł. Strzemińskiego „Sztuki Piękne” dla studentów ASP w Łodzi.