Wystawa zbiorowa

Konkurs Międzynarodowy XVI Biennale Krajobrazu Definicja Przestrzeni/Space Definition

Konkurs Międzynarodowy XVI Biennale Krajobrazu Definicja Przestrzeni/Space Definition - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
3 września 2014 r.
godz. 8:00
Zakończenie:
15 października 2014 r.
godz. 
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu – Definicja przestrzeni – w Kielcach

Organizatorzy: Okręg Świętokrzyski Związku Polskich Artystów Fotografików
i Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Patronaty: Związek Polskich Artystów Fotografików i Fotoklub RP
Termin nadsyłania prac: do 15 października 2014

Organizatorzy zapraszają fotografujących z całego świata – zarówno profesjonalistów,
jak i amatorów – do wzięcia udziału w wielkim konkursie fotograficznym:

XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION
nawiązuje do tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i poprzednich edycji Biennale Krajobrazu Polskiego, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza klasycznym krajobrazem i naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek. To przestrzenie: miejska, industrialna oraz prywatna, osobista.
Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym.
Międzynarodowy wymiar Biennale pozwala gromadzić prace z różnych stron świata i pokazać jego obraz przefiltrowany poprzez indywidualne spojrzenia artystów fotografików. W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzono również kategorię video art – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.
Razem stwórzmy panoramę przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

Organizatorzy:
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski
Kurator ZPAF: Andrzej Borys – Prezez Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF, e-mail, tel. 604 469 971
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Kurator BWA: Stanisława Zacharko-Łagowska – dyrektor BWA w Kielcach, e-mail, tel. 690 996 296
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, Centrum Targowe Kielce, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Nagrody:
Grand Prix – Nagroda ZAiKS: 10.000 zł (lub równowartość w €)
Nagroda I stopnia: 3.000 zł (lub równowartość w €)
Nagroda II stopnia: 2.500 zł (lub równowartość w €)
Nagroda III stopnia: 2.000 zł (lub równowartość w €)
Nagroda w kategorii video art: 3.000 zł (lub równowartość w €)
Nagroda Specjalna ZPAF – rok nauki w warszawskim Studium Fotografii ZPAF, na wybranym roku (wartość 4.500 zł)
Medale Fotoklubu RP: złoty, srebrny, brązowy
Medale Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF
Najważniejsze postanowienia regulaminu:
XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION otwarte jest dla wszystkich, z wyjątkiem członków komitetu organizacyjnego Biennale i członków jury. Ponadto zgłoszenie może być odrzucone, jeśli organizatorzy uznają, że nie spełnia ono wymogów regulaminu Biennale.
Zgłaszane prace muszą oryginalnie powstać jako fotografie – wykonane przez uczestnika na emulsji fotograficznej i skanowane do postaci pliku cyfrowego lub wykonane za pomocą sprzętu cyfrowego.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 prace tematycznie związane z przestrzenią zewnętrzną (osobno: 4 fotografie i 4 filmy video).
Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym Biennale. Nadesłanie prac i podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza akceptację regulaminu.
Terminy:
* Nadsyłanie prac do 15.10.2014
* Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: 18-20.10.2014
* Powiadomienie o werdykcie jury (na stronach organizatorow) do 25.10.2014
* Wernisaż wystawy w galeriach BWA w Kielcach i wręczenie nagród: 07.11.2014
Zgłoszenia:
W Biennale mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych.
Nie należy przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.
Prace można przesłać na nośniku tradycyjną pocztą lub e-mailem albo poprzez stronę internetową organizatora, gdzie podano szczegóły dla każdego sposobu.
Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery prace fotograficzne w postaci:
– plików cyfrowych JPEG (. jpg, 300 dpi, RGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2450 pix, compression quality ‘high’). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 4 MB.
i cztery prace filmowe w postaci:
– filmów wideo w formatach: avi, mpg2, mp4, wmv, rozdzielczość dowolna, 25 klatek/s, o czasie projekcji nie przekraczającym 3 minut. – zapisanych na płycie CD lub DVD
Pliki i płyty powinny być opisane: nazwisko-imie-tytul-00-kraj
Opłaty:
Uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty za udział w konkursie w wysokości 80 zł / 20 €.
Sposób dokonywania płatności jest podany w regulaminie, który jest dostępny na stronie organizatora.
Informacje dodatkowe:
Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej będą mogli pobrać ze strony Biennale
e-katalog i e-certyfikat uczestnictwa w wystawie.
Odbitki wystawowe zostaną wykonane na koszt organizatora i pozostają jego własnością, z zachowaniem praw autorskich uczestników.
Ponadto organizator gwarantuje promocję zakwalifikowanych do wystawy autorów, jak i całej wystawy, w katalogu wystawy, mediach i internecie.
Przewiduje się również udział wystawy w ogólnopolskim i międzynarodowym cyklu wystawienniczym.

Galeria