Start / Wydarzenia / Krakowska figuracja
Figuracja Krakowska

Krakowska figuracja

Krakowska figuracja - 1
Autor
Figuracja Krakowska
Rozpoczęcie:
3 czerwca 2016 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
17 czerwca 2016 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

3 czerwca o godz. 18:00 zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa:
KRAKOWSKIEJ FIGURACJI „BEZ TYTUŁU, OLEJ NA PŁÓTNIE”
wystawa czynna do 17 czerwca 2016

Intencją wystaw „Bez tytułu, olej na płótnie” jest prezentacja twórczości artystów związanych ze środowiskiem krakowskim,
w szczególności z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i z Galerią Dominika Rostworowskiego. Dlaczego taki tytuł wystawy?

Przyjęliśmy rolę kuratorów „ukrytych w cieniu płócien” po to, aby obrazy mogły wybrzmieć w pełni i autonomicznie. Wówczas to, co najważniejsze pozostaje nienazwane, niestrywializowane, nie sprowadza się do płaszczyzny jednego problemu. Kładziemy nacisk na szeroko pojętą tradycję malarską, dlatego zamysł wystawy ma swój „kręgosłup” w sztuce figuratywnej. Malarstwo jest jednym z tych nielicznych języków, gdzie w trakcie tworzenia ekspresja ręki spaja się z figurą myśli artysty. Wierzymy, że malarz poprzez swoją wrażliwość i proces malowania, może dotknąć tematów uniwersalnych, ponadczasowych oraz odnieść się do wartości, które są zawsze aktualne i dotyczą człowieka.

Zbigniew Sprycha, Grzegorz Wnęk

Artyści:
Grzegorz Bednarski / Zbigniew Cebula / Andrzej Folfas / Andrzej Kapusta
Jarosław Kawiorski / Bogdan Klechowski / Janusz Matuszewski
Mirosław Sikorski / Edyta Sobieraj / Zbigniew Sprycha / Grzegorz Wnęk

Galeria

O Autorze

Figuracja Krakowska

Artyści:
Grzegorz Bednarski , ur. w 1954 r. w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 197580;
dyplom w pracowni Jana Szancenbacha. Od 1980 r. pracuje jako pedagog na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Od 1998 kieruje Pracownią Malarstwa.

Zbigniew Cebula, u r. w 1961 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 198893; dyplom w pracowni Jana Szancenbacha. Od 1998 r. pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa dla I roku.

Andrzej Folfas, ur. w 1948 r. w Witowie na Podhalu. Absolwent LSP im. A. Kenara w Zakopanem, uczeń Władysława Hasiora, Tadeusza Brzozowskiego i Antoniego Rząsy. Studia w krakowskiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowniach Józefa Ząbkowskiego,Tadeusza Kutermaka, Bernarda Brauna, Mariana Sigmunda.

Andrzej Kapusta, ur. w 1956 r. w Skawinie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie; dyplom w pracowni Jana Szancenbacha w 1981 r. W latach 1982-1999 był pedagogiem na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP.

Jarosław Kawiorski, ur. w 1955 r. w Nowym Sączu. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w 1980 r. Obecnie jako doktor habilitowany pracuje na macierzystej uczelni.

Bogdan Klechowski, ur. w 1967 r. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni malarstwa Stanisława Rodzińskiego i pracowni rysunku Zbyluta dyplom w 1992 r. Od r. 1995 pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Prowadzi
Pracownię Malarstwa i Rysunku dla I roku.

Janusz Matuszewski, ur. w 1963 r. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1983-1989.
Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na macierzystym wydziale ASP w Krakowie.

Mirosław Sikorski, ur. w 1965 r. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1985-1990; dyplom w pracowni Jana Szancenbacha, aneks z grafiki w pracowni Stanisława Wejmana. Pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie od 1996 r. Do 2009 r.
był współpracownikiem dydaktycznym prof. Jacka Waltosia. Od 2010 r. prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku.

Edyta Sobieraj, ur. w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1990-1995; dyplom w pracowni Jana Szancenbacha. Adiunkt na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Adama Brinckena.

Zbigniew Sprycha , ur. w 1959 r. w Częstochowie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie; dyplom w pracowni Juliusza Joniaka w 1985 r. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP.

Grzegorz Wnęk, ur. w 1974 r. we Frysztaku. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom w pracowni Stanisława Rodzińskiego w 1999 r. Od 2013 r. prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.