Radosław Nowakowski

LIBRI MULTI KULTI

Wystawa towarzysząca III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”...

Galeria Na Piętrze

Rozpoczęcie: 23 kwietnia 2012, g. 18:00
Zakończenie: 6 maja 2012

Wystawa towarzysząca III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”

https://www.bwakielce.art.pl/spotkania/iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-z-cyklu-„ksiazka-biblioteka-informacja-miedzy-podzialami-a-wspolnota