Magdalena Wanat

Magdalena Wanat – OD.WRÓCENIE 17-19

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH zaprasza do Galerii Małej na wystawę linorytów Magdaleny Wanat – OD.WRÓCENIE 17-19. Wernisaż w piątek 9 sierpnia 2019...

Galeria Mała, BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 9 sierpnia 2019, g. 18:00
Zakończenie: 29 sierpnia 2019

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
zaprasza do
Galerii Małej
na wystawę linorytów
Magdaleny Wanat – OD.WRÓCENIE 17-19.
Wernisaż w piątek 9 sierpnia 2019 o godz. 18.
Wystawa czynna do 29 sierpnia.

„Abstrakcyjne grafiki z cyklu OD.WRÓCENIE inspirowane były kosmiczną energią, pozornym chaosem światów pozostających w relacji – napięciu oraz powiązaniem sztuki i podstaw projektowania. Zaczęły powstawać w 2017 roku po artystycznej podróży śladem Bauhausu – do Weimaru, Dessau i Berlina, której pierwiastek formalny został przefiltrowany przez własną wrażliwość.
Na wystawie zostały ze sobą zestawione wczesne grafiki i najnowsze prace, które kontrastują i kształtują nowe relacje. „Miasta” odnoszą się do pustki i wypalenia emocjonalnego, odczuwanego przez współczesnych ludzi. Wycinki tkanki miejskiej zostały tutaj zderzone z odrealnionymi fragmentami rzeczywistości. W pracach tych znajdziemy odniesienia do beztroski dzieciństwa – papierowej łódki i latawca, które – porzucone i zapomniane – wymownie kontrastują z geometrycznymi kształtami. Drugi cykl inspirowany był kosmiczną energią, żeglugą wśród planetoid, księżyców, pyłu gwiezdnego, osadzającego się na wiosłach. Grafiki „Wspaniały świat” stanowią łącznik pomiędzy bardziej realistycznymi przedstawieniami a kolejnymi kompozycjami – otwartymi na kolor i swobodę kształtowania układu z wielu niezależnych elementów.
Tworzenie grafik OD.WRÓCENIA stało się pretekstem do powrotu po długiej przerwie do tradycyjnych technik graficznych, manualnego powielania wyciętych matryc i – przede wszystkim – oderwania się od cyfrowego zapisu obrazu. To także próba odnalezienia wewnętrznej harmonii pomiędzy pracą zawodową i twórczością artystyczną. Kontrast form, naprzemienne zakłócanie i wyważanie ciężarów wiązało się z balansowaniem wśród przenikających się płaszczyzn – przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Tak jak kropka umieszczona w tytułach oddziela je od siebie, tak prezentowane prace stanowią punkt zwrotny będący świeżym spojrzeniem i zdystansowaniem się do codziennej pracy projektowej.
Grafiki wchodzące w skład wystawy to linoryty, które składają się z wielu niezależnych, wyciętych osobno fragmentów linoleum. Każdy element został odbity ręcznie za pomocą kostki introligatorskiej na szlachetnym japońskim papierze Kozo. Rezygnacja z jednej matrycy na rzecz zróżnicowanych, rozdzielonych kół przywodzi na myśl wycinanie stempli, odbijanie pieczęci. Działanie to pozwoliło na bardziej spontaniczne budowanie kompozycji i podejmowanie decyzji w trakcie tworzenia odbitek. Tradycyjnie rozumiany linoryt został zmodyfikowany przez procesy projektowe typowe dla grafiki wektorowej: scalanie, różnicę i wykluczenie. Podział matrycy i swoboda kształtowania kompozycji z wielu niezależnych elementów wpłynęły na unikatowość każdej z odbitek poprzez trudność idealnego powielenia poszczególnych detali” – pisze Magdalena Wanat.