Maciej Aleksandrowicz

Mała część wszystkiego

Zapraszamy na wernisaż wystawy rzeźby Macieja Aleksandrowicza Mała część wszystkiego W Galerii Dolnej BWA w Kielcach Dnia 9 lutego 2018 |Godz. 18.00 czas...

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 9 lutego 2018, g. 18.00
Zakończenie: 2 marca 2018

Zapraszamy na wernisaż wystawy rzeźby Macieja Aleksandrowicza
Mała część wszystkiego
W Galerii Dolnej BWA w Kielcach
Dnia 9 lutego 2018 |Godz. 18.00

czas wystawy: 10.02-2.03.2018


 

O twórczości Macieja Aleksandowicza

Współczesna sztuka potrafi zaskakiwać, w pewnych przypadkach budzić kontrowersje, ale niestety równie często potrafi ona także kreować barierę hermetycznej obojętności wśród swoich odbiorców. Hermetyczną obojętność można jednak przezwyciężać i niektórym artystom doskonale się to udaje. Wydaje się, że tym, co w wielu przypadkach może zdecydowanie ożywiać współczesne wypowiedzi twórcze oraz nadawać im aktywizujący odbiorców artystyczny potencjał – jest umiejętność zaskakującego łączenia określonych elementów i jakości w danym dziele sztuki oraz inwencja szeroko rozumianego „umiejscawiania” tegoż dzieła w interesującym kontekście społecznym, formalnym, kulturowym bądź publicznym.

Tego rodzaju rozwiązania wyraźnie zauważalne są w twórczości Macieja Aleksandrowicza – artysty rzeźbiarza, związanego z warszawskim środowiskiem artystycznym, ale aktywnego również twórczo w innych ośrodkach artystycznych w kraju i za granicą. Maciej Aleksandrowicz wkraczał na arenę polskiej sztuki pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, od samego początku będąc silną i zdecydowaną osobowością twórczą. Artysta dysponuje zarówno wysokiej próby kompetencjami „czysto” warsztatowymi, jak i odwagą i dyscypliną niezbędną do adekwatnego kreowania sfery „czysto” koncepcyjnej wypowiedzi artystycznej. Jego twórczość, od niemal dwudziestu lat, nie jest jednak zdominowana przez tradycyjne i wąskie pojmowane możliwości rzeźbiarskiego medium. Wręcz przeciwnie: Aleksandrowicz reprezentuje szerokie pojmowanie współczesnego medium rzeźby i w pewnych przypadkach śmiało wykracza poza jego konwencjonalne granice, stając się artystą tworzącym w / lub w odniesieniu do przestrzeni publicznej. Dlatego też, wykorzystuje on rozmaite techniki i to nie tylko te o tradycyjnym, czy „czysto” rzeźbiarskim charakterze…


 

RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI
– rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych

Więcej przeczytać można w katalogu towarzyszącemu tej wystawie również w tekście autorstwa Wandy Siedleckiej